MAGYAR FELTALÁLÓK EGYESÜLETE

MAFE

Alapítva: 1989.

Bemutatkozó   Alapszabály   MAFE történelem   Elnökség    Belépés, tagdíj   Kedvezményeink   Elérhetőségeink

Hírek 2023

Közzététel: 2023. 12. 18.

Lemondott a MAFE újraválasztott elnöke

Ezúton tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a Magyar Feltalálók Egyesülete elnökének mandátuma 2022. évben lejárt, ezért a 2022. évi Közgyűlésen, ami 2023. november 27-én volt megtartva, elnökválasztás történt. Azon ismét elnöknek jelölték Dr. Zoltán Istvánt, aki a jelölést elfogadta, majd egyhangúan újra megválasztották elnöknek. 

Dr. Zoltán István 8 napig viselte e tisztet, mert, 2023. december 6-án az elnökségről lemondott.

A MAFE elnöki teendőit 2023. december 7-dikétől Szöllősy János alelnök vette át. Az új elnök megválasztása a 2023. évi Közgyűlésen történik.

A lemondó levelet és a lemondással kapcsolatos elnökségi állásfoglalást mellékeltük.

Közzététel: 2023. 11. 28.

A MAFE 2023. november 27-én tartotta meg a 2022. évi Közgyűlését.

Az esemény előtt Dr. Zoltán István előadást tartott „A magújuló energiaforrások és az energiatárolás kérdései” címmel.

A Közgyűlés elfogadta a 2022. évi beszámolót és a 2023. évi munkatervet, majd elhatározta, hogy Karikó Katalin és Krausz Ferenc Nobel díjas feltalálóknak gratuláló levelet küld.

Ezután a Közgyűlés módosította az Alapszabályt.

Miután az Elnökség mandátuma lejárt, a Közgyűlés megválasztotta az új Elnökséget:

Dr. Zoltán István elnök, Dr. Vedres András főtitkár, Szöllősy János alelnök, Maruzsi László titkár, Kuthi Zoltán ellenőrző bizottsági elnök, Gál György ellenőrző bizottsági tag és Dr. Nádas Béla ellenőrző bizottsági tag személyében.

Részletes tudósítás itt.

 

Közzététel: 2023. 11. 17.

 

A Magyar Feltalálók Egyesületének 2022. évi Közgyűlése

 

A MAFE Elnöke, Dr. Zoltán István az Alapszabály 5.1 § alapján a 2023. évi Közgyűlést 2023. november 27-én 14 órai kezdettel összehívta, a helyszín: Budapest, Anker köz 1-3; az Anker-palotában, a „Katedra” nyelviskola „Dupla szekció terme”.

Az Alapszabály 5.2 § alapján határozatképtelenség esetén a második kitűzés 2023. november 27-én 15 óra, ugyanott, amikor a jelenlévők számára tekintet nélkül a Közgyűlés határozatképes.

 

Napirend Javaslat:

  1. Beszámoló és vita
  2. Tervek a 2023. évre és vita
  3. Magyar származású új Nobel díjas feltalálók üdvözlése
  4. Alapszabály módosítás
  5. Vezetőség választás

 

Megjegyzés:

A második kitűzés előtt Dr. Zoltán István: „A megújuló energiaforrás és az energiatárolás kérdései” címmel előadást tart, amit vita követ. Ha nem lesz második kitűzés akkor erre a programra a Közgyűlés berekesztése után kerül sor.

Vedres András dr. Főtitkár 
Közzététel: 2023. 10. 20.

 

Vajai László Géniusz éremmel díjazott (2006) feltaláló elhunyt.

Temetése 2023. október 27-én 11:45 órakor lesz Kecskeméten (Béke fasor 71a).

 

Vajai László műszaki alkotótevékenysége jelentős volt:

  • 1994-től haláláig nyolc találmányt és nyolc ipari mintával védett tárgyat alkotott.

  • Egyéb művei 13 önkéntes műnyilvántartásban maradtak az utókorra.

  • Üzleti tevékenységére 7 védjegyoltalmat jegyeztetett be.

A Magyar Feltalálók Egyesülete példa értékűnek nyilvánítja Vajai László alkotói munkásságát, különösen azért, hogy:

  • A szellemi tulajdon több ágának védelmi formáit alkalmazta eredményeinek nyilvánosságra kerüléséhez és azok jogvédelmére.

Ez okból a MAFE néhai Vajai László számára a „Posztumusz Feltaláló Életműdíj” kitüntetést adományozza,

amelynek a temetésén az örököseinek történik az átadása.

 

Közzététel: 2023. 10. 20.

Béres Ilona temetése november 3-án 14 órakor lesz Szentendrén a temető búcsúztatójában (Szentendre, Sztravodai út 47.)  A Magyar Feltalálók Egyesületének tagjai az egyleti zászlóval tisztelegnek Béres Ilona hamvainál. 

Hamvait később a Balaton vizébe helyezik szűk családi körben.

Közzététel: 2023. 10. 05.

2022. évi 1%-kos jövedelemadó felajánlások összege, amelyet tagjainktól kaptunk - 131 863 Ft  - megérkezett bankszámlánkra, köszönjük!

Közzététel: 2023. 08. 11.

Béres Ilona, aki a Magyar Feltalálók Egyesületének megalakulása óta (1989) folyamatosan intézte az egylet anyagi ügyeit:

augusztus 10-én 10 órakor eltávozott e világból.

Tudom, hogy Ilike ott is azt teszi mint eddig: értünk fáradozik.

Most itt, és majd odaát is, ha megint találkozunk, megköszönöm Béres Ilonának a szerető tevékenységét!

Vedres András dr. főtitkár

(Temetéséről majd hírt adunk.)

Közzététel: 2023. 06. 22.

Az  Egységes Szabadalom hazai igénybevételére a jelen magyar politikai helyzetben nem lesz lehetőség, mert az Alkotmánybíróság az Egységes Szabadalmi Bíróságra vonatkozó szerződést Alaptörvény sértőnek minősítette.  Mindezekről bővebbet majd a "PATENT" hírlevelünk új (2023. évi) számában közlünk.

 

Közzététel: 2023. 06. 14.

Köszöntjük az Egységes Szabadalmat (Unitary Patent; UP) az elindulása (2023. június 1.)  alkalmából!

"Az Egységes Szabadalom és annak előnyei"

 

Közzététel: 2023. 06. 08.

2023. június elsején 17 EU országban elindult az egyszerű és olcsó Egységes Szabadalom (Unitary Patent; UP)
A
15. Magyar Feltaláló Nap megünneplésén   üdvözöltük ezt a nagy lehetőséget (az számunkra még nincs nyitva, mert vezéreink nem ratifikáltak).

Közzététel: 2023. 06. 04.

Meghívó

Szeretettel várjuk a feltalálóinkat és hozzátartozóikat valamint a magyar feltalálók barátait a 15. Magyar Feltaláló Nap megünneplésére 2023. június 13-án kedden 15-17 óra között a GURI Serházba, 1073 Budapest, Erzsébet körút 26. szám alatt. Előadásra kerül: A Magyar Feltalálók Egyesülete elődeinek története és működésük tanulságai ”, majd mindenkit megvendégelünk egy pohár sörkülönlegességgel.

GURI Serház Körút megközelítése: 6-os villamossal a Wesselényi utca megállóig, vagy gyalog a Blahától 3 percre az Oktogon felé.

Közzététel: 2023. 05. 20.

Új elnök vette át a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) vezetését. Farkas Szabolcs 2023. május 1-jétől tölti be a tisztséget.

Farkas Szabolcs kinevezéséhez gratulálunk!

Hét évvel ezelőtt Farkas Szabolcs bebizonyította, hogy kiválóan alkalmas a magyar szabadalmi hatóság vezetésére.
Dr. Bendzsel Miklóst, aki 1997-tõl elnöke volt a magyar szabadalmi hatóságnak, 2016. július elsejétől nyugalomba helyezték. Ezt követően a jogvédelmi szakmai munkát meghatározó és nemzetközi szinten is elismert jogi szaktekintély, dr. Ficsor Mihály, a Hivatal Jogi Elnökhelyettese felmondott. Az SZTNH vezetése  megcsonkult. 

Fél éven át senkit sem neveztek ki a nyugdíjazott Bendzsel Miklós helyett a Hivatal élére. A jogi elnökhelyettesi beosztás hat hónapja szintén betöltetlen volt. A magyar szabadalmi hatóságot fél éven át az egyetlen megmaradt elnökhelyettes, Farkas Szabolcs vezette. Az SZTNH az egyik leghosszabb múlttal rendelkező magyar kormányhivatal, 1895 óta folyamatosan, minden időben kinevezett vezetővel az élén, intézte a kül- és belföldi eredetű szabadalmak hazai ügyeit. Megállapítható, Farkas Szabolcs 2016-2017-ben mint az SZTNH egyetlen magas szintű vezetője hatalmas, eredményes munkát végzett. Ezért a teljesítményéért a MAFE 2017. április 4-én köszönetét fejezte ki Farkas Szabolcsnak.

Mai üzenetünk: Az igazságnak győznie kell, így végül mindenki a megérdemelt helyére kerül!

Közzététel: 2023. 01. 19.

A mai nap elhunyt Mécs Imre feltaláló, villamosmérnök, szabadságharcos, akit 1956-ban  halálra ítéltek, majd Kodály Zoltán közbenjárására nem végezték ki, hanem büntetését életfogytiglani fegyházra változtatták, majd az általános amnesztia keretében 1963-ban szabadult. Villamosmérnökként dolgozhatott, és 1966-ban  rendőri felügyelete alatt alkotta meg első találmányát, amely messze megelőzte korát. 1979-ig további 10 elektrotechnikai megoldást talált fel, melyek mindegyikére magyar szabadalmat kapott, tehát elutasított találmánya nem volt, ami mutatja Imre zsenialitását.

Mécs Imre tevékenyen részt vett a rendszerváltás előkészítésében, majd 1990-2010 között országgyűlési képviselőként politizált.

Mécs Imre feltaláló a Magyar Feltalálók Egyesületének jótevője volt. Neki köszönhető a MAFE által Budapesten kétévenként rendezett Nemzetközi GENIUS Találmányi kiállítások 1996 és 2010 közötti állami támogatásainak kijárása.

Örök dicsőség legyen Mécs Imre magyar feltalálónak! Emlékére itt mutatjuk találmányainak jegyzékét:

 Oltalom  Lajstromszám  Bejelentő  Cím  Bejelentés
SZABADALOM 179541 Mécs Imre Univerzális adatgenerátor uniformizált jelsorozatok előállítására  1979.12.29
SZABADALOM 175402 Óra-Műszer Ipari K.Szöv. Kapcsolási elrendezés impedancia mérésére  1978.11.15
SZABADALOM 174203 Mécs Imre Kapcsolásielrendezés uniformizált jelsorozatok előállítására  1976.09.30
SZABADALOM 172739 GANZ Kapcsolók és Készülékek Gy. Önkompenzált időzítő áramkör  1976.08.27
SZABADALOM 173058 Kiss B.; Mécs Imre; Faltusz S. Kapcsolási elrendezés gyakoriság hosszúidejű mérésre  1976.05.19
SZABADALOM 163460 Villamos Berendezés és Készülék M. Kapcsolási elrendezés villamos impulzusoknak  1971.12.23
SZABADALOM 160700 Híradástechnika Szövetkezet Berendezés impulzusok és felsorozatok digitális előállítására  1969.12.06
SZABADALOM 156175 Mécs Imre Eljárás televízió jelsorozatok előállítására  1967.11.15
SZABADALOM 156301 Híradástechnikai KTSZ Eljárás és berendezés televíziós jelsorozatok előállítására  1966.10.11
SZABADALOM 157662 Híradástechnikai Szövetkezet Kapcsolási elrendezés digitális osztásra illetve számlálásra  1966.10.11

 

Hírarchívum

2021. év hírei   2022. év hírei

2020. év hírei  2019. év hírei   2018. év hírei      2017. év hírei     2016. év hírei     2015. év hírei 

2014. év hírei  2013. év hírei    2012. év hírei   2011. év hírei  2010. év hírei

2009. év hírei   2008. év hírei     2007. év hírei    2006. év hírei    2005. év hírei     2004. év hírei    2003. és 2002. év hírei  

Az elhunyt MAFE tagoknak örök dicsőség legyen!

MAFE közgyűlések

2001.      2002.     2003.    2004.      2005.     2006.     2007.      2008.      2009.        2010.      2011.    2012.      2013.      2014.     

 2015. Rendkívüli Közgyűlés     2015.    2016.   2017.  2018.   2019.   2020-2021.  2022.  

Magyar Feltalálók Napjának megünneplése

2009-ben: Budapest, Danubius Hotel, báltermében   2010-ben: A "Győr" sétahajón   2011-ben: Óbudai Egyetem, "Bánki" épületében  2012-ben: Budapesten, az "INNOSTART" tanácstermében   

2013-ban: Szegedi Tudományegyetem dísztermében   2014-ben: A Kandó Villamosmérnöki Kar dísztermében   2015-ben: Balatonfűzfő, Laguna Yacht Klubban  2016-ban: Budapest, Öntödei Múzeumban  

2017-ben: Botanikus kert, Vácrátót   2018-ban: Budapesti Műszaki Egyetem   2019-ben Budapest, Kőbánya - Zila vendéglő   2020-ban Itt, e honlapon  2021-ben Itt, e honlapon

2022-ben: Budapest, Lipták villa  2023-ban: Budapest, Erzsébet körút 26.

PATENT hírlevél elektronikus változatai

 2020. december   2019. április    2018. március   2017. január    2016. január    2015. február     2014. február      2013. február   2012. február    2006. április     2005. december - 2006. január    2005. április   2003. október      2002. december

PATENT Archívumból digitalizálva: 1991/1 és 1991/2 számok (pdf)

Nemzetköziségünk, magyar találmányok bemutatása külföldön és itthon

Feltalálók Világszervezetének (International Federation of Inventors Association) elnöke volt Vedres András MAFE főtikár két cikluson keresztül (2006 - 2014).

Vedres András beszámolója IFIA elnöki munkájáról      Itt az IFIA website 2006 és 2014 között

Beszámolók szerepléseinkről találmányi bemutatókon, benne a Budapesten rendezett GENIUS Nemzetközi Találmányi Vásárok beszámolói. E kiállítások 1991 és 2010 között voltak, mert akkor még kaptunk állami támogatást magyar találmányokat bemutatni.

Magyar GÉNIUSZ Kiállítás (2008) virtuális változata a XXI. sSzázadban hasznosított magyar találmányokból.

Büszkeségeink

Bogsch Árpád emlékoldalak         Szántay Csaba emlékoldal       Oláh György emlékoldal     Khaled Nashwan emlékoldal

A 20. század és a II. évezred feltalálói  cím birtokosai

Az év feltalálói cím birtokosai és találmányaik a XXI. században:  2004.    2003.    2002.    1999-2001.

Széchenyi díjas, Jedlik Ányos díjas feltalálók  > > > Dicsőségtábla

Műalkotások, melyek tagjainktól származnak

E honlapon elindítunk egy sorozatot.  Olyan alkotók műveit mutatjuk be itt, akik MAFE tagok.

Virtuális tárlat:  "Varázslatos harmónia" (Veres Miklós festményei és találmánya)

Könyvbemutató:  "Szellemforrás - Géniuszok a huszadik században"   - írta: Vedres András   

Jankó Ambrus: Nézzünk körül (elbeszélések, gondolatok) > > > szemelvények itt

Lajtner Tamás feltaláló MAFE tag, politikai kisregényt adott ki: "Hány kiló vagy? címmel. Tájékoztató > > > itt.

Írások feltalálóktól: Vedres András  összegyűjtött publicisztikai írásai a feltalálásról, innovációról politikáról (1991-) > > > itt        Szirácsik Zoltán írásai > > > itt olvashatók

Támogatásokról

Az állam 2010 óta  gyakorlatilag nem támogatja a feltalálás. Korábban a szabadalmaztatás költségeit, a találmányok hasznosításának első legfontosabb lépéseit önerő nélküli pályázatok révén támogatták. A MAFE 2010-ig rendszeres anyagi eszközökhöz jutott a találmányok  külföldi és belföldi bemutatásához és népszerűsítéséhez. A Nemzeti Együttműködés Rendszere  ilyen támogatást nem ad.

A találmányok hasznosításánál ne várjon senki "szponzort", csak üzleti partnert. Ami leginkább felesleges, az államelnökhöz, miniszterelnökhöz, minisztériumokhoz, pártokhoz, médiához irkálni leveleket egy konkrét találmány támogatása ügyében. Az nem feladata a felsoroltaknak.

A Magyar Feltalálók Egyesülete nem más, mint a feltalálók, szabadalmasok céhe, azonos a feltalálóval illetve a szabadalom tulajdonosával. Ide kívánkozó közmondásaink: "Segíts magadon, az Isten is megsegít" vagy "Egységben az erő". Ezért aztán ajánljuk magunkat:

A MAFE nyújtotta szolgáltatásokról és kedvezményekről > >> itt

Beszámoló az 1% támogatásokról

A Magyar Feltalálók Egyesülete (Adószám: 19012487-1-43) köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták.

Tudatjuk, hogy 2019-ben 135 449 Ft támogatási felajánlást tettek tagjaink. Ezt a 2019. évi működési költségeinek részbeni fedezésére  valamint közhasznú céljaink megvalósítására (magyar feltalálás fellendítése) használtuk fel.

Ha továbbra is támogatásra méltónak ítélik törekvéseinket, akkor máskor is küldjék jövedelemadójuk 1%-át a Magyar Feltalálók Egyesületének (Adószám: 19012487-1-43). Az adományozó tennivalói és bővebb tájékoztató itt.

Tanácsok

Leendő feltalálóknak

Tudnivalók leendő feltalálóknak

A feltaláló tízparancsolata

Szabadalmi bejelentés házilag > > > útmutató
Használati mintaoltalmi bejelentés házilag > > > útmutató

Mindenkinek

A MAFE találmányi marketing módszerének bemutatása

Az innovációt segítő társaságok minősítése

Olcsó külföldi szabadalmaztatás (kipróbált lehetőség mindenkinek)

A  Londoni Megállapodás körüli vitákról Ficsor Mihály tanulmánya

TAGDÍJRÓL

A MAFE egyre nagyobb eredményeket ér el az innováció terén, az állami támogatás  nincs ezzel arányban.  

Ezért kérjük tagjainkat, hogy fizessék be még az év vége előtt tagdíjukat, ami cégnek minimum 40 000.-, keresőknek minimum 4000.- és nyugdíjasnak minimum 400.- Ft. A MAFE tagdíjak hosszú évek óta egyformák. Mi nem követjük az inflációt, tagjainkra bízzuk, hogy önként emeljék a befizetendő összeget. Ma 400 forint már alig fedezi négy levél elküldését, vagy a tagdíjjal kapcsolatos bankköltséget egy nyugdíjas tag esetében. 

Ne feledjék, hogy közhasznú szervezet vagyunk, ezért a nekünk nyújtott támogatás adókedvezményt élvez. Várjuk adójuk 1%-át is, bevalláskor küldjék el nekünk, hiszen az nem jelent senkinek sem újabb anyagi terhet (adószámunk: 19012487-1-43).   Köszönjük!

KAPCSOLAT

Magyar Feltalálók Egyesülete

Levélcím: 1141 Bp., Öv u. 95/a  -   E-mail  genius@inventor.hu  - Telefon/fax: +36 1 220 30 40

Vedres András főtitkár, telefon: +36 20 945 8078  vedres@inventor.hu

 Félfogadás telefonos egyeztetés alapján egy megbeszélt helyen!

 

Banki adataink: OTP Bank, X. ker. fiók ( 1102 Budapest, Körösi Cs.  sétány 6.) Folyószámla szám: 11710002-20008945,
BIC kód: OTPVHUHB, IBAN: HU22-11710002-20008945-00000000

Az egyes részeket folyamatosan frissítjük, l. dátumok ott.
Utolsó általános frissítés volt a mobiltelefon barát változattá alakítás módosításának dátuma:
2021. 01. 01.
 

A honlapunk belső keresője itt.