Hírek 2021
Közzététel: 2021. 12. 30.

Magyarország gazdasági, politikai és társadalmi fényképe

A magyarországi alkotóképesség jelenlegi színvonalnak bemutatása a polgárok helyes ítéletalkotása miatt fontos. E célból bemutatom az újkori történelmünkben, a XX. és XXI. Században, a magyar országlakosok regisztrált találmányinak számát évtizedes bontásban, megjelölve az egyes társadalmi-politikai korszakainkat is.

Magyarország gazdasági, politikai és társadalmi fényképe

 

Ez a grafikon az újkori Magyarország társadalmi-politikai „fényképe”. Tessék elmerengeni rajta.
Ha a grafikon oszlopainak tartalmát összegezzük, akkor az eredmény az, hogy mi magyarok, hazánkban 1900-tól tizenkét évtized alatt 87 089 találmányunkra kértünk szabadalmat az illető magyar hatóságnál, illetve 2004-től választott módon az Európai Szabadalmi Hivatalnál, melynek joga lett nálunk és párhuzamosan 34 európai országban kiadni szabadalmi monopóliumot. A számok természetesen ez utóbbi mennyiséget is tartalmazzák.

Kitűnik, hogy az összes újkori találmányunk legnagyobb hányadát, 33 százalékát a Kádár-korban alkottuk meg. Ezután következik Horthy uralma alatt készült műszaki alkotásaink halmaza, ami
28 százalék. A rendszerváltás után az alkotóerőnk folyamatosan csökkent. A csúcs 1990 és 2000 között volt: 8456 találmánnyal.

Nézzük a fel-le kiugrásokat. 1900-tól egy évtized alatt a legtöbb találmányt, 15 594 művet, 1980-1990 között találtuk fel. Ez a mennyiség egy millió lakosra vetítve azonos volt, mint az Egyesült Államok hasonló adata, tehát akkor a legfejlettebbek közé számítottunk a feltalálásban.

Az évtizedes történelmi minimum az elmúlt évtizedben, 2010 és 2020 között volt, akkor 3379 találmányt alkottuk meg. E mennyiség kisebb, mint az újkori nagy kataklizmáink idején,
az I. Világháború és Trianon éveiben (1910-1920 között: 6138 magyar találmány), vagy mint Rákosi Mátyás országlása és az ötvenhatos forradalom idején (1950-1960 között: 3790 találmány). Önként adódik a megállapítás, hogy az elmúlt évtizedünk a hazai alkotóerőben nagyobb pusztítást vitt végbe, mint történelmünk bármelyik zivataros évtizede. Ezzel a minimális adatunkkal a fajlagos mutatók alapján a fejlődő Afrikai országok szintjére érkeztünk.

Itt kell megjegyezni, hogy bár az elmúlt évtized két utolsó évében volt a COVID világjárvány, de az
a találmányaink számát nem befolyásolta, mert a járvány alatt bejelentett megoldásokat korábban alkották meg, valamint a feltalálásról az adatok a hivatalos szabadalmi adatbázisban éves késéssel kerülnek nyilvánosságra. Tehát a világjárvány esetleges hatása majd úgy 2023-tól fog meglátszani a statisztikákon. A legfrissebb nemzetközi találmányi adatok mutatják, hogy a pandémia inkább növeli a találmányi alkotókedvet.

Önként adódik a kérdés, hogy mi okozhatta a hazai feltalálás legújabb időkben mutatott hanyatlását. Az állami médiát fogyasztó polgártársam erre rögtön sorolná a „bűneink forrásait”: komcsik – Gyurcsány – Soros – Brüsszel – migránsok! A valódi okok mások, és csak hárman vannak: a szükség, az érdek és az alkotásbarát társadalmi-politikai légkör. E hármas kialakítója és hatékonyan biztosítója, de gátlója is bárhol a világon az aktuális gazdasági-politikai rendszer.

Magyarországon az elmúlt évtizedben a nemzeti együttműködés rendszerének nevezett illiberális, jobboldali, autoriter berendezkedés az uralkodó, melyre ráaggatták még a kereszténydemokrata jelzőt. E rendszer kialakítója, a gazdaság, a politika, a társadalmi élet, a nyilvánosság ura, az államigazgatás gazdája és működtetője egyetlen személy és annak szűk klikkje. Egy évtizedes uralkodásuk alatt képtelenek voltak megteremteni a gazdaságban a szükséget az alkotásokra. Nem tudtak olyan érdekviszonyokat teremteni, hogy a magyar embert alkotásra késztessék, sőt, inkább gátolták rendszabályaikkal azt a tevékenységet. Végezetül gyűlölettel átitatott, sportszerűtlen,
a szolidaritást kiiktató, a szellemi teljesítményt elkorcsosító, lealacsonyító, társadalmi légkört alakítottak ki, amely természeténél fogva is kioltotta az alkotói szellemet a magyarokból.

Az alkotás három okát nem felpezsdítő állami intézkedések hiánya nem csak a hazai találmányok számának történelmi minimumát eredményezte, hanem hasonló helyzetet teremtett minden magyar alkotó tevékenységnél is. Az eredmény a művészetek terén azonos a találmányokéval: „hallgatnak a múzsák”!

Az általam bemutatott magyar találmányi gyorsfényképből következtetni lehet a jövőre is. A Horthy-kor maximuma után a nagy háború. és a Rákosi-uralom mélypontot hozott a magyar alkotóerőben. Megoldást hozott az 56-os forradalom, amely akkori urainkat alkotásbarát intézkedésekre késztette, és azok hatására népünk egyre többet alkotni kezdett, és így elértük a történelmi maximumot.

A minden eddiginél jobban lecsökkent alkotókedvünket csakis egy forradalmi változás emelheti fel újra. A forradalomhoz nem feltétlenül szükséges fegyverropogás, mint ahogyan 1848-ban sem kellett, elég a többség akarata, amely szavazatokban nyilvánul meg.

Dr. Vedres András

Közzététel: 2021. 06. 23.

Dr. Khaled Nashwan érsebész, feltaláló, a MAFE tagja, a Jemeni Feltalálók Egyesületének elnöke, Jemenben elhunyt koronavírus fertőzés következtében.

 Emlékére egy oldalt nyitottunk honlapunkon: www.inventor.hu/nashwan/nashwan.htm

Közzététel: 2021. 06. 14.

Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt a Magyar Feltalálók Napjának 2021. évi ünnepségére.

Nyitás: 2021. június 14. hétfő, 17:00 órai kezdettel.

Helyszín: az Interneten a www.inventor.hu/mfn13.html jelű lapon.

Bemutatásra kerül: "Találmányok, feltalálók és szervezeteik Magyarországon 1896. és 2021. között" c. történelmi "dráma"

Az ünnepség ha rajtunk múlik, soha sem fog bezárni, és látogatható lesz örökké!

Közzététel: 2021. 02. 02.

Megjelent a PATENT 37., legújabb száma, a járvány miatt csak virtuális változat itt:  http://inventor.hu/patent/patent37.htm 

            Letölthető itt:   http://inventor.hu/patent/Pat2020.pdf

Közzététel: 2021. 01. 17.

Emlékezés

Ma, január 17-én, öt évvel ezelőtt hunyt el Szántay Csaba feltaláló, akadémikus, aki a MAFE megalakulása óta haláláig annak elnöke volt.
Akkor is vasárnap volt. Csaba Jutkával ebédelni ment. Utána sétáltak egyet a verőfényes januári napfényben a Feneketlen-tó körül. Hazaérés után Csaba a cserépkályhának dőlve még élvezte egy kicsit a beszűrődő napsugarakat, amikor örökre lehunyta a szemét...

Így hagyott itt minket. Atomjai itt vannak körülöttünk, nem kell sírjához menni, hogy kegyeletünket lerójuk. Elég csak egy gondolat.