MAFE történelem dióhéjban


1989.

Szervezés, megalakítás a Kőbányai Gyógyszerárugyárban, (mai nevén Richter Gedeon Rt.) történt.
1989. augusztus 23-án tartottuk meg az alakuló ülést amelyen 24 feltaláló vett részt. Elfogadtuk az Alapszabály tervezetét, és ügyintézőnek dr. Vedres Andrást választottuk meg. Benyújtottuk a bejegyzéshez szükséges dokumentumokat.

1989 augusztus 30. dátummal a a Fővárosi Bíróság bejegyezte az Egyesületet.

Ezután a a Jurta színházban, a rendszerváltozás "szakrális" helyszínén rendeztük meg az első Közgyűlést, amelyen közel ezer fő vett részt. Ott elfogadtuk az Alapszabályt, megválasztottuk a MAFE elöljáróit (Elnök dr. Szántay Csaba akadémikus, főtitkár: dr. Vedres András).


1990.

Első külföldi kollektív kiállítás a Brussels Eureka. Díjazottak: Láng Ferenc, Fülöp Ferenc, Molnár Gábor. Vedres András főtitkár tagja lett a Belga Feltalálói Lovagrendnek.

A MAFE belép a Feltalálók Egyesületei Nemzetközi Szövetségébe (IFIA).


1991.

Kapcsolatfelvétel a romániai feltalálókkal.

Május 22-29 INVENCIÓ '91 Magyar Találmányi Kiállítás a tavaszi BNV F2 pavilonjában, 877 feltaláló állít ki.

Farag Moussa IFIA elnök első látogatása nálunk.

Aradon bemutatunk 12 találmányt.

MAFE vezetőinek első látogatása Bogsch Árpádnál a WIPO főigazgatójánál.

IENA Nürberg kiállításon kilenc, a Brussel Eureka szalonon 11 találmánnyal szerepelünk.


1992.

Szántay Csaba az IFIA VB tagja lett.

EXPO 96 keretében a találmányi Világkiállítás szervezését beindítjuk.

Bogsch Árpád a vendégünk, tárgyalt Antall József miniszterelnökkel, részt vett a Találmányi Világkiállítás Előkészítő Bizottságának ülésén. Megalakítjuk az INVENCIÓ '96 Alapítványt a kiállítás és a MAFE anyagi ügyeinek intézésére.

Antall József levélben üdvözli az Egyesületet a közgyűlése alkalmából:

..."A körülmények ma sem kedvezőek, de bel- és külföldön díjat nyert feltalálók nagy száma mutatja, hogy az Egyesület tagjai méltó követői a nagy elődöknek. A kormányzat feladata, hogy sok más égető szükséglet kielégítése mellett megteremtse a feltalálók munkájának feltételeit és a találmányok hasznosításának lehetőségeit."

A Genfi Találmányi Szalonon 20 találmánnyal 15 érmet nyerünk.

MAFE delegációt Bukarestben több állami vezető fogadja.


1993.

Vendégünk Rufin Grijp brüsszeli gazdasági miniszter és Jose Loriaux, a Belga Feltalálók Kamarájának elnöke.

Marosvásárhelyen szimpóziumot rendezünk az iparjogvédelemről.

Párizsban elnyerjük találmányainkkal az EU nagydíját.

Először állítunk ki találmányokat Amerikában, a videó szemüveg óriási sikert arat.

A Budapesti EXPO megvalósítását támogatjuk. A keretén belüli rendezvényünknek a GENIUS '96 Szellemi Tulajdon Világkiállítás nevet adjuk, a WIPO bejelenti, hogy részt kíván venni az eseményen.

Megszületik a GENIUS-miniváros és egy szellemi tulajdon állandó kiállítás terve is. Felkérésre, annak megvalósítására javaslatot készítünk a Kormánynak.


1994.

Kormányelőterjesztés készül a GENIUS-miniváros és feltaláló központ létesítésére a Citadella igénybevételével, amelyet már nem tárgyal a Boross-kormány, mert elsöpri a második választás.

Összefogjuk a lemondott EXPO társult rendezvényeit a GENIUS '96 keretében, 113 rendezvénnyel jelentkeznek.

MAFE delegáció tárgyal a belgrádi vezetőkkel az együttműködésről.

Erdély több városában "Szellemi Tulajdon és Gazdaság" címmel vándorkiállítást rendezünk, ez alkalommal kiadjuk a "Patent" különszámát.

Bogsch Árpádról portréfilmet készítünk.

Szabadkán először állítunk ki magyar újdonságokat.

Vedres András "Európai Lovagrend" kitüntetést kap a nemzetközi kapcsolatok ápolásáért Brüsszelben.

Elnyerjük Genfben az év legeredményesebb feltalálószervezete címet.

Az ötödik jubileumi közgyűlésünkön nyolc ország feltalálószervezete képviselteti magát.


1995.

Neves tudományos és sportszemélyiségekből GENIUS Társaság alakul, melynek feladata a GENIUS '96 rendezvény szellemiségének kialakítása és társadalmi támogatása.

Nemzetközi GENIUS szervező bizottság alakul, a munkában 13 országból vesznek részt.

Pál László miniszter javaslatára a GENIUS '96 helyszínéül a Városligetet választjuk, a MAFE iroda a városligeti Hungexpo ingatlanba költözik. Terveket készítünk ezen ingatlan hasznosítására.

Nem kapunk kormánytámogatást a GENIUS társult rendezvények összefogására, e tervet elejtjük.

Megállapodás Genfben a WIPO anyagi támogatásáról a GENIUS '96 rendezvényt illetően.

MAFE delegáció Horvátországban és Szlovákiában tárgyal a kapcsolatok kiépítéséről.


1996.

Hazánk ezeregyszáz éves fönnállása és a magyar szabadalom centenáriumának tiszteletére március 21-én megnyílik a GENIUS '96 eseménysorozat, a Petőfi csarnokban a nemzetközi találmányi kiállítás (22 országból 621 témával), a Közlekedési Múzeumban szellemi tulajdon kiállítás, nemzetközi ifjúsági pályázat díjnyertes munkái, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban új növényfajták kiállítása.

A Duna tv levetíti Bogsch Árpádról (március 17.) és Szántay Csaba elnökünkről (március 18.) készített portré filmjeinket.

Szántay Csaba elnökünket, Farag Moussa IFIA elnököt a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tünteti ki az államfő.

Az eseményen jelen van Bogsch Árpád, aki Vedres Andrást ENSZ-WIPO aranyéremmel tünteti ki a GENIUS '96 megzservezéséért.

A GENIUS '96 sikeres magyar találmányait (35) három kontinens hat városában mutatjuk be, és 55 díjat nyerünk.

Vedres András főtitkárt az IFIA VB tagjává választják.

Az INVENCIÓ '96 Alapítvány az elmaradt kormánytámogatás következtében tönkrement, a városligeti irodájából az Egyesületet kilakoltatták.


1997.

MAFE elnyeri Genfben az IFIA 30. jubileumi eseményeinek rendezési jogát, megszervezzük a Első Feltaláló Olimpia - GENIUS '98 találmányi kiállítást, WIPO nemzetközi szimpóziumot.

Az Innostart Alapítványtól bérelünk irodákat.

Külföldi találmányi kiállításokról több mint ötven díjjal és ötszáz üzleti ajánlattal térünk haza, először mutatkozunk be találmányokkal Londonban.

Elkészül a MAFE honlapja: a www.inventor.hu


1998.

Március 16. és 22. között megrendezzük a GENIUS '98  Feltalálók Világtalálkozóját Budapesten, melynek rendezvényein közel negyven országból vesznek részt, bemutatva 262 találmányt.

Legjobb olimpiai találmányainkat kilenc városban mutatjuk be, közöttük először Hong-Kongban és Manilában.

Vedres András főtitkárt a Belga Királyi Feltaláló Lovagrend tisztjévé avatják.

Az IFIA elhatározza, hogy az Interneten nemzetközi találmányi áruházat nyit, melynek kezelését a magyar egyesületre bízza.

Nem tudjuk fizetni a túlságosan magas irodabérleti díjat, ezért az egyik helyiség bérletéről lemondunk.


1999. - A tizedik születésnapi év

Ebben az évben is összegyűjtöttük a piacképes és támogatásra alkalmas új magyar találmányokat, melyeknek marketingjét 8 külföldi kiállításon végeztük.

Méltó módon megünnepeltük megalapításunk 10 éves jubileumát. Az ünnepségsorozat 1999. szeptember 16. és 18. között volt Budapesten, amelyen 11 országból vettek részt:

1999. szeptember 16-án 11 órakor
Helyszín: Richter Gedeon Rt. főbejárata, Bp. X. Gyömrői út 19-21.
A Ricter Gedeon Rt. feltalálóinak kezdeményezésére e gyárban alakult meg a MAFE 1989-ben. Az emléktáblát Gyulavári Pál szobrász tervezte és Gál György feltaláló öntödéje készítette. Az avatáson részt vett közel 50 fő.

1999. szeptember 16-án 13-15 órakor
Helyszín: Magyar Kultúra Alapítvány, Bp. I. Szentháromság tér 6.
A gyermekek (20 fő) a helyszínen kapták a feladatot, valamilyen szerkezet, modell elkészítését. A megoldásokat nemzetközi zsűri értékelte.

1999. szeptember 16-án 15 órakor
Helyszín: Mátyás templom, Budavár
Az egyesületi zászlóval együtt Dr. Ladocsi Gáspár püspök, vezérőrnagy felszentelte az Egyesület védőszentje, Szent Jeromos ikonját, amely Latorcainé Újházi Aranka alkotása. Részt vett közel 400 fő.

1999. szeptember 16-án 16 órakor
Helyszín: Magyar Kultúra Alapítvány, Bp. I. Szentháromság tér 6.
A díszünnepségen elhangoztak hazai (Miniszterelnök, az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága elnöke, az MSZH, a Magyar Kulturális Szövetség elnökei) és nemzetközi (Farag Moussa, IFIA elnök, testvérszervezetek vezetői) köszöntők.
A feltalálók kimagasló támogatóinak átadtuk a
"Pro Inventore" díjakat, majd elhangzott vitaindító a hazai feltalálás helyzetéről és támogatásáról. A parlamenti pártok közül a FIDESZ és a MIÉP képviselője fejtette ki az álláspontját.
A fogadás keretén belül bemutattuk az elmúlt néhány év több mint ötven sikeres magyar találmányát.
A rendezvényen részt vett több mint 300 fő.

1999. szeptember 17-18. 10 és 17 óra között
Helyszín: Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest, V. Garibaldi u. 2.
A konferencia magyar és angol nyelven zajlott, több mint száz fő részvételével. Az alábbi előadások hangzottak el:
"Let's invent the future" Gábor Dénes szellemi öröksége (Nagy Ferenc)
A feltalálók nemzetközi összefogása (Farag Moussa, angol nyelven)
Szabadalmi Információ szerepe és eszközei (Vadász Ágnes)
A szellemi tőke a Föld országaiban (Vedres András)
Az iparjogvédelem eszköztárának fejlődése (Kende Béla)
A feltaláló és a szabadalmi ügyvivő (Lantos Mihály)
MSZH Információs Központ meglátogatása
A jövő megoldandó problémái (Láng István), a feltalálás támogatása (kerekasztal konferencia, szeptember 18-án, kezdete 10 óra, helyszíne: Ökocentrum, Bp. VI. Andrássy út 23.)


2000.

GENIUS 2000II. Feltaláló Olimpia szervezése

A második feltaláló Olimpián szerepeltek számára megadtuk a lehetőséget ajánlatuk elhelyezésére honlapunkon. Az információs anyagot elektronikusan az IFIS rendszer szerint angol és magyar nyelven kellett beküldeni. 189 találmányról érkezett elfogadható anyag. Ez képezte a virtuális vásár egyik részét. A másik részt az IFIS áruház ajánlatai adták. A GENIUS 2000 Nemzetközi Internetes Találmányi Kiállítás és Vásárt Orbán Viktor miniszterelnök nyitotta meg június 30-án 12 órakor az Interneten e honlapon. A megnyitónak hazánkból és külföldről 600-600 résztvevője volt. Azóta több ezren látogatták meg ezt a virtuális kiállítást, amely folyamatosan nyitva tart. Segítségével sok üzleti kapcsolat kezdődött.

Elkészítettük és kezeltük az IFIA Internet Inventions’Store (IFIS) internetes feltalálói világ adatbázist.

A Műcsarnokban március 30. és május 14. között “Intuíció, innováció, invenció” címmel időszakos kiállítást rendeztek, amelyen a hazai feltalálás “klasszikusnak” számító eredményeit művészi alkotásokkal ötvözve mutatták be. A MAFE az iparjogvédelmet és a feltalálást népszerűsítő bemutatót rendezett, videofilm vetítést tartott, és tájékoztató szolgálatot teljesített, valamint ankétot szervezett. A Műcsarnokban 40 négyzetméteres területen kiállítás, amelyen írásos információ és tárgyak az alábbi tárgykörökben:

Dr. Bogsch Árpád (Budapest ,1919) A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) felvirágoztatója, és negyedszázadon át volt főigazgatója. Életműve a szellemi tulajdon egész világot átfogó jogi kereteinek megteremtése. (Portréjának kiállítása)

Dr. Szántay Csaba (Salgótarján, 1928) Életút bemutatása: 1950–56 a BME szerves kémia tanszék kutatója, majd aspiránsa, 1957–68 a szerves kémia tanszék tud. munkatársa, 1965–66 a New York-i Egyetem oktatója, 1968–97 egyetemi tanár, 1979–97 tanszékvezető, 1998– nyugalmazott professzor, a Magyar Feltalálók Egyesületének elnöke, az MTA rendes tagja. 340 közlemény, 268 szabadalom szerzője, társszerzője.

1998 óta sikert aratott, megvalósult 16 találmányt is bemutattunk.

Külföldi bemutatóink: Genf, Damaszkusz, Szabadka, Gdansk, Tripoli, Nürnberg, Brüsszel


2001.

A magyar szabadalmi törvény számunkra előnytelen megváltoztatását nem sikerült megakadályozni.
A világszabadalom bevezetése és a nagyobb feltalálói kedvezmények elérése érdekében az IFIA keretén belül részt vettünk egy nemzetközi kampány beindításában.

A magyar találmányok megvalósulását nemzetközi találmányi kiállításokon, egyéb üzleti fórumokon  (Genf, Damaszkusz, Belgrád, Tel-Aviv, Szabadka, Gdansk, Nürnberg, Brüsszel) való közös részvételek megszervezésével és kivitelezésével segítettük. Ezeken az eseményeken összesen 80 bemutatott témával 61 díjat nyertünk, és számos értékes üzleti kapcsolatfelvétel történt. 

"Találmányok a Bank Centerben" - címmel találmányi kiállítást rendeztünk, ahol bemutattuk az elmúlt két évben külföldön sikert aratott alkotásokat (70). Kereken 1 milliárd forint befektetés volt e kiállítás eredménye.
"Környezetvédelem és Találmányok
2001" címmel nagysikerű konferenciát és kiállítást rendeztünk Budapesten, ahol 30 új megoldást mutattunk be.

A MAFE tájékoztató tevékenységét itt a honlapján végezte magyar és angol nyelven. Honlapunkat szükség szerint frissítjük, érdemes kéthetente meglátogatni. Megtalálható rajta a világ legnagyobb és leghíresebb internetes találmányi vására (GENIUS/IFIS) több mint 500 magyar és nemzetközi ajánlattal. Honlapunkat közel 15 000 látogató kereste fel eddig.

Külföldi bemutatóink:  Genf, Damaszkusz, Szabadka,  Gdansk, Nürnberg, Brüsszel


2002.

A GENIUS megrendezéséhez nem kaptunk támogatást az államtól. Egyik tagtársunk (Szunnai Miklós) felajánlotta az átadás előtti épületét helyszínül. A (MAFE) április 5-7. között rendezte meg Budapesten az Öko-lakóparkban a IV. GENIUS Nemzetközi Találmányi Kiállítást (GENIUS  2002), amelyen 80 országból 338 találmány szerepelt. A kiállításon a környezetvédelem és a Feltalálók Egyesületei Nemzetközi Szövetsége keretein belül a MAFE kezelésében üzemelő Virtuális Nemzetközi Találmányi Áruház, az IFIS projekt kapott különleges figyelmet. A kiállítást dr. Demszky Gábor főpolgármester nyitott meg, dr. Boda Ilona államtitkár (Környezetvédelmi Minisztérium) és számos politikus, valamint nagy számú érdeklődő jelenlétében. A magyar média (5 tv- és 7 rádióállomás, 8 napilap) részletesen beszámolt az eseményről.

Az üzleti találkozón, amelyre április 5-én 11 és 13 óra között került sor Spányik Péter a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Közhasznú Társaság vezérigazgató-helyettese elnökölt, és egy tucat innovatív vállalkozás mutatkozott be. A párhuzamosan rendezett környezetvédelmi virtuális konferenciára több mint ötven előadás érkezett, a kiállítás helyszínén tartott (április 6.) ülésen dr. Láng István akadémikus elnökölt, és nagyszámú érdeklődő 15 előadást kísért nagy figyelemmel. Ide kapcsolódott a számítógépes gyermekrajz kiállítás, melynek keretében 167 alkotás vett részt. Neves szakemberek által kiválasztott legsikeresebb alkotások készítőit április 7-én díjaztuk és megvendégeltük.

Külföldi bemutatóink: Genf, Szabadka, Waterbury, USA,   Hong Kong,    IENA Nürnberg,   EUREKA Brussels,     Szöul 


2003.

Mozgósítás az EU csatlakozással kapcsolatban:

Külföldi szereplések magyar találmányokkal: EUREKA  Brüsszel , IENA Nürnberg , Gdansk GALÁCTICA Spanyolország ,   Vieux Boucau, Franciaország,   Genf


2004.

Az EU csatlakozásunk tiszteletére és megünneplésére megszerveztük a GÉNIUSZ - EURÓPA 2004. nemzetközi találmányi vásárt.  A kiállítást a „Hagyomány és Hozomány” című rendezvénysorozathoz kapcsolódva rendeztük meg 2004. május 1-4. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban, amelyen szerepelt 358 magyar találmány, 58 magyar ipar- és képzőművész, továbbá 2 nemzetközi szervezet valamint 16 ország kollektív bemutatója.

A kiállítók a standokat díjmentesen kapták a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH), a Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH), a Richter Gedeon Rt., a Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda valamit az SBG&K Nemzetközi Szabadalmi Iroda anyagi támogatása következtében. A magyar állami szervek közül a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, NKTH és MSZH információs standon szerepeltek. Dr. Lippényi Tivadar NKTH elnökhelyettes nyitotta meg a kiállítást, Kiss Péter miniszter jelenlétében. Meglátogatta a kiállítást Kovács László EU Biztos is.

A hazai és külföldi feltalálók és alkotóművészek hozzátartozóikkal együtt több mint kétezren vettek részt a Budapesti Szent István bazilikában május 1-én este rendezett hálaadáson. Ott elhangzott Tolcsvay László és Tolcsvay Béla „Magyar Mise” című műve világhíres művészek előadásában. Ez volt az EU csatlakozás megünneplésének egyik legfelemelőbb eseménye Magyarországon és egyben e mű első hivatalos bemutatása szentmise keretében.

"Feltaláló Szabadegyetemet" szerveztünk Budapesten a KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET-tel közösen, melynek keretében három foglalkozást tartottunk. Találmány technika és tudomány" (két foglalkozás) és Veszélyes üzemek környezetvédelmi kérdései.

Külföldi szereplések magyar találmányokkal: Moszkvai Innovációs Szalon     IENA-Nürnberg  Brüsszel EUREKA    Szabadka


2005.

A MAFE meggyőződése, hogy a "szoftveres szabadalom" objektív szükségszerűség (Lásd e tárgyban rendezett konferenciánk anyagát > > > ). Miközben az EU bürokratái a pillanatnyi politikai erőviszonyok szerint "maszatolják" az ügyet, addig az amerikai kollégáink ontják a számítógéppel megvalósított találmányokat, amelyekre szabadalmakat kapnak. Mi magyarok, szintén alkotunk ilyeneket, de az oltalom elérése terén nem számíthatunk tiszta, világos alanyi jogokra, csak a hivatal jóindulatára. A helyzet hasonló, mint a XVIII. században, amikor mifelénk kegyúri jogon adták a szabadalmat, míg Amerikában az a bejelentőnek törvény szabályozta alanyi joga volt. Ne csodálkozzunk azon, hogy a "lisszaboni lufi" USA "utolérése"  kipukkadt. Azt a lufit az EU bürokratái engedték fel, és most ők szúrták bele ezt a legújabb gombostűt, a "szoftverszabadalom" elodázását.

Ez évben a környezetvédelem területén is kampányoltunk. Konferenciát rendeztünk Budapesten az innováció környezetkárosítását mérséklő találmányok bemutatásával > > > beszámoló itt.

A Visegrádi országok innovációs szervezetei környezetvédelmi találmányok részvételével nemzetközi versenyt hirdettek.  A magyarországi nemzati fordulót a MAFE bonyolította le Budapesten. Magyarországon volt a legtöbb pályázat (49 szenior + 3 junior = 51) ezután Lengyelország (24 + 20 = 44) Csehország (22 + 18 = 40) és Szlovákia (5 + 11 = 16) volt a sorrend. Minden országból egy szenior és egy junior (egyetemista) korú pályázó munkája kerülhetett a nemzetközi döntőbe. > > > továbbiakról bővebben itt.

Külföldi szereplések magyar találmányokkal: Nürnberg  Gdansk  Bukarest    Tajvan   Zágráb  Belgrád  Szabadka  Genf


2006.

Dr. Vedres András főtitkárt az International Federation of Inventors' Associations (IFIA) elnökévé választotta.  A feltalálók világszervezetének székhelyét Genfből Budapestre helyezték át. Ebből az alkalomból egy eseménysorozatot (nemzetközi találmányi kiállítás, nemzetközi karikatúra és bélyegkiállítás, konferencia és IFIA ExCo ülés) rendeztünk a 110. Budapesti Vásárhoz kapcsoltan > > > bővebben itt.

Külföldi szereplések magyar találmányokkal: Moszkva   Párizs   Genf    Mosztár  Taipei,  Zágráb Bukarest,  Novi Sad


2007.

Megnyílt a MAFE, a Microsoft és a Budapesti Műegyetem összefogásával a "Számítástechnikai Innovációs Centrum" (Computing Innovation Center - CIC),  a hazai feltaláló tevékenység modernizációjának egyik eszköze. A MAFE bérli a szükséges termet az oktatáshoz, Microsoft biztosítja a technikát és az oktatókat, a Budapesti Műegyetem szervezi a résztvevőket.

A MAFE az feltalálók világszövetségével közösen nemzetközi konferenciát szervezett az innováció időszerű kérdéseiről. Az első nap neves hazai és külföldi szakértők adtak elő, a második nap hajókirándulás alatt találmányi ismertetők szerepeltek. > > > bővebben angolul itt.

Külföldi szereplések magyar találmányokkal: Genf      Warsó       Nürnberg


2008.

"Magyar GÉNIUSZ - Válogatás a XXI. században hasznosított magyar találmányokból" címmel kiállítást rendeztünk Budapesten (Millenáris, 2008. május 9 - augusztus 20.), ahol 58  találmány szerepelt > > > tudósítás itt

„Mi a baj a hazai innovációval” címmel ankétot rendeztünk augusztus 14 Budapesten a Millenárison.

2008-ben 11 külföldi városban mutattunk be magyar találmányokat:

Bangkok 12, Moszkva 12, Riad 7, Genf 7, Szöul (női) 14, Kuala Lumpur 2, Varsó 13, Zágráb 10, Suzhou 61, Nürnberg 18, Kuvait 8, Szöul 10. > > > lásd itt

Különös jelentősége volt a tájföldi és kínai szereplésünknek. Először szerepelt a "magyar feltaláló hölgyválogatott" nagy sikerrel > > > tudósítás itt.


2009. A huszadik születésnapi év

"A Magyar Feltalálók Napja" - az első megünneplés: június 13. Budapest > > > tudósítás itt

A jubileum tiszteletére rendezve: GÉNIUSZ- EURÓPA Nemzetközi Találmányi Vásár és Diplomázók Nemzetközi Fóruma - a 112. Budapesti Nemzetközi Vásáron, szeptember 9-13. > > > meghívó


2010-2013.

Nehéz évek köszöntöttek az Egyesületre.
Az állami támogatásunk megszűnt. A folyamatosan végzett, hagyományos programjainkat (GÉNIUSZ nemzetközi találmányi kiállítások Budapesten, bemutatók külföldön, szervezett oktatás stb.) anyagiak híján törölnünk kellett.

2010-ben Dr. Vedres András főtitkárt az International Federation of Inventors' Associations (IFIA) ismételten elnökévé választotta. Az újraválasztáshoz megkaptuk az anyagi támogatás kormánygaranciáját az IFIA budapesti irodájának működtetésére. A beígért kormánytámogatás azonban nem teljesült. Az iroda költségeit az IFIA elnök fedezte.

A MAFE híres találmányi marketing tevékenysége megakadt. Csak az IFIA rendezte olyan kiállításokon (évente 5-10 találmánnyal) vettünk részt, ahol díjmentes lehetőségeket kaptunk.

Megünnepeltük minden évben a "Magyar Feltalálók Napját" : 2010-ben a Győr sétahajón, 2011-ben a híres "Bánki" volt a házigazda, 2012-ben a tanácstermünkben és 2013-ban Szegeden


2014. A huszonötödik születésnapi év

A 25. jubileumunkat, a hatodik Magyar Feltalálók Napját és a hatodik Nemzetközi Feltalálók Napját együtt ültük meg díszünnepség keretében Budapesten > > > tudósítás

Dr. Vedres András főtitkár befejezte elnöki munkáját az International Federation of Inventors' Associations (IFIA) világszervezetben. Munkabeszámolója a két elnöki ciklusáról > > > itt olvasható.


2015.

Ez a vergődés éve volt. A "civil szervezeti áttérés" követelményeinek megfelelően Rendkívüli Közgyűlésen majd a rendes Közgyűlésen másodjára is módosítottuk a negyedszázados Alapszabályunkat. Ez volt az első év, hogy nem tudtunk találmányi kiállításokon külföldön kollektív találmányi bemutatókkal szerepelni.

2016-2018.

Szántay Csaba elnökünk, aki a megalapítás óta a MAFE élén állt, 88. születésnapja után két héttel 2016. január 17-én elhunyt.

Zoltán Istvánt az addigi alelnökünket választottuk a MAFE elnökének.
Megünnepeltük a Magyar Feltalálók Napját: 2016-ban: Budapest, Öntödei Múzeumban   2017-ben: Botanikus kert, Vácrátóton 
és 2018-ban: Budapesti Műszaki Egyetemen néhai elnökünk emlékének szentelve.