14. MAGYAR FELTALÁLÓK NAPJA

 

ÜNNEPLÉS

 

2022. június 13. (Hétfő)

 

Helyszíne: Lipták villa, Budapest, XIV. kerület Hermina út 3.

 

 

 

 

Több országban már hosszú évtizedek óta megünnepelik a saját feltalálóik napját. A Magyar Feltalálók Egyesületének (MAFE) 2008. évi Közgyűlése közfelkiáltással elhatározta, hogy:
 

a Magyar Feltalálók Napja június 13-án legyen.

Azért esett e napra a választás, mert 1941. június 13-án jelentette be Szent-Györgyi Albert egyetemi tanár, Nobel díjas tudós, Eljárás jól eltartható, nagy C-vitamintartalmú készítmények előállítására című találmányát, amelyre a Magyar Szabadalmi Bíróság 133 789. számon 1947-ben szabadalmat adott. Ez a magyar szabadalom indította el e létfontos vitaminnak a gyógyszerré válását. Nincs ezen kívül még egy magyar szabadalom, amely ekkora hatású lett volna az innováció terén.

Szent-Györgyi Albert életéről és munkásságáról > > > itt olvashat.

 

Szent-Györgyi Albert: Fohász

 

Uram! Ezt a gyönyörű Földet adtad otthonunknak,

Mélyébe mérhetetlen kincseket rejtettél,

Képessé tettél, hogy megértsük művedet,

Megkönnyítsük munkánkat, száműzzük az éhséget és betegséget.

 

Mi kiássuk a kincseket, hogy azokat eltékozoljuk,

Belőlük a pusztítás félelmetes eszközeit készítjük,

Hogy azokkal leromboljuk, mit más ember épít,

Míg azok ellenünk nem fordulnak és elpusztítanak minket, és gyermekeinket.

 

Uram! Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban,

Megértsük és megszépítsük a Te kezed munkáját,

Hogy ez a mi bolygónk a békesség, a bőség,

A boldogság és szépség biztos otthona lehessen.

 Ámen


 

Köszöntő

 

A magyar Feltalálók Egyesülete nevében tisztelettel köszöntöm a 14. Magyar Feltaláló Nap megünneplésére tartott  eseményünk résztvevőit, a Lipták villában, és itt e honlapunkon.

Mindenekelőtt kegyelettel emlékezzünk meg a koronavírus járványban elhunytakról, és fejezzük ki együttérzésünket a hátramaradottjaik felé egy csendes fohásszal......

Gondoljunk most a nemrég elhunyt feltalálótársunkra, Gágyor Jánosra, aki hosszú éveken át mint a MAFE főtitkárhelyettese szolgálta közösségünket. Ő volt néhány elektromosan meghajtott eszköz feltalálója, mint a villany tricikli, villany fűnyíró, elektromos csónakmotor féleségek alkotója.

 

A nagy feltaláló elődök példájának felmutatása feladatunk. Ezért tartjuk a 2022. évi ünnepségünket Budapesten  olyan épületben, amit Lipták Pál (1874-1926) feltaláló  saját otthonának tervezett és megalkotott egykoron.

Lipták Pál békéscsabai ács inasból építőmérnök lett, aki aki elsők között kapott hazánkban műszaki doktori címet vasbetonnal kapcsolatos elméleti munkájáért. 1906-ban öt műszaki megoldásra magyar szabadalmat kapott. Azok közül a legjelentősebb a vasbeton-födém, melyet mai napig is alkalmazunk világszerte építkezéseinken. Magasépítési céget alapított, amely Budapesten számos azóta műemlékké vált épületet alkotott meg. Majd ezt a vállalkozását részvénytársasággá alakította, kibővítve a működést vasiparral, bányászattal. Ez a társaság a huszadik századelő legeredményesebb magyar cége lett.

Dr. Lipták Pál

Lipták Pál közéleti ember is volt, számos szakmai civil szervezet tagja, vezetője. Megválasztották 1920-ban az első magyar nemzetgyűlés képviselőjének, majd kereskedelemügyi államtitkár lett, mely posztról egy korrupciós beszerzés feltárása után tiltakozásul lemondott.

Ö volt az, aki szorgalmazta munkáslakások építését a Trianon válságból való kilábalás érdekében. Több ilyen beruházást is megvalósított, melyek mind a mai napig őrizik nevét.

Lipták Pál öröksége követendő a ma társadalma, de különösen a mai feltalálók számára. Ezért az ünnepi napon elhangzott egy két részes előadás erről, amit video felvétel formájában a MAFE honlapon itt közzéteszünk.

Baráti üdvözlettel:

Dr. Vedres András MAFE főtitkár

VIRTUÁLIS SZÍNHÁZTEREM

 

Előadásra kerül Magyar Feltalálók Napja 2022. évi megünneplése alkalmából:

 „Lipták Pál (1874-1926), a vasbetonfödém feltalálójának öröksége és a XXI. Században a hazai feltalálói aktivitás” című vetített képes előadás

Írta és előadja: Dr. Vedres András

 

Az első rész Lipták Pált és alkotásait mutatja be.

 

A második rész Lipták Pál szellemi örökségével és annak mai érvényesülésével foglalkozik.

A hazai feltalálás helyzetéről szól még a Hatos Csatorna Egely György: "Tabuk, tények és titkok" című műsorsorozatának most megjelent három 25-25 perces adása:

1. rész:

https://www.youtube.com/watch?v=c2ZpMdmPOD0

2. rész:

https://www.youtube.com/watch?v=2Ue5eAD4kVU

3. rész:

https://www.youtube.com/watch?v=cz2HjJo24Uw

 

"Nekünk magyaroknak az a legfőbb bajunk a világban, hogy rólunk mást alig tudnak, mint hogy militaristák vagyunk és hogy itt terem a csikós, a csárda, a betyár és a gulyás. Ezen nincs sok tisztelni vagy megbecsülni való... - írta Szent-Györgyi Albert nyílt levelében több mint fél évszázada, és azt tartotta kívánatosnak, ha minden erőnket az alkotó, építő munkára fordítjuk és a kultúra terén próbálunk erősek lenni."