A MAFE bemutatkozik

Az Egyesület meghatározása, céljai

A Magyar Feltalálók Egyesülete (MAFE) a rendszerváltozás kezdetén, Kőbányán (1989) megalapított, a feltalálók és a szabadalmasok érdekvédelmét és érdekképviseletét ellátó, nem profitérdekeltségű közhasznú szervezet. Az Alapszabály a honlapon olvasható.

Az Egyesület törekszik arra, hogy a feltalálók a társadalom megbecsülésében részesüljenek, küzdeni kíván egy olyan gazdasági környezetért, amely hatékonyan ösztönzi és elismeri a megújító gondolkodást, az alkotómunkát, a feltalálói tevékenységet.

Figyelemmel kíséri a feltalálók és a szabadalmasok érdekeit, érvényesítve azokat. Az Egyesület harcol a feltalálással kapcsolatos etikátlanság és igazságtalanság ellen. elősegíti a találmányok létrejöttét és megvalósulását.

A MAFE célja, és egyben a legfontosabb szolgáltató tevékenysége az alkotóerő növelése és hatékony felhasználásának elősegítése, a találmányok létrejöttének, megvalósulásának és az új termékek kereskedelembe vételének előmozdítása. A MAFE e közhasznú szolgáltatásaiból tagi körön kívüliek is részesülhetnek.

A MAFE működésének legfontosabb alapelve a szolidaritás és a demokrácia. Együtt kíván működni hazánk és a világ hasonló célokat követő szervezeteivel. Elődjének tekinti a hazánkban 1945-ig működő Magyar Feltalálók Országos Szövetségét.

A tagság

A MAFE rendes tagja lehet bárki, aki legalább egy magyar szabadalom, illetve használati minta feltalálója vagy társfeltalálója, az Egyesület alapszabályát betartja, és tagdíjat fizet.

A MAFE pártoló tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki az Egyesület alapszabályát betartja, és tagdíjat fizet.

A rendes tagok jogai egyenlők, a pártoló tagok nem határozhatnak és nem választhatók.

Belépés az Egyesületbe a tagdíj első alkalommal történő befizetésével történik. A tagsági viszony igazolására a tagdíj befizetési bizonylat szolgál.

Az Egyesület adatbázisában több mint hatezer fő szerepel, ebből több mint nyolcszázan rendszeres tagdíjfizetők.

Az ügyvezetőség tagjai a 2016. évi Közgyűlés utáni állapot szerint (2017. február 17-től):

Elnök: Dr. prof. Zoltán István
Főtitkár: Dr.
Vedres András
Főtitkárhelyettes: Szöllősy János
Alelnökök: , Dr. Szunai Miklós és Subert István
Titkárok: Csizmadia Lajos,
Kuthi Zoltán, Gál György, Maruzsi László
Felügyelő Bizottság: Mikola Andror - elnök, Csobán Zoltán, Dr. Nádas Béla
 

Vedres András
Főtitkár (1989-től)

Szántay Csaba
Elnök (1989 - 2016)

Az Egyesület vagyona

Az Egyesület Toyota tehergépkocsival, irodai eszközökkel rendelkezik. Fizetett alkalmazottjai nincsenek.

A támogatók

A kilencvenes években a Magyar Szabadalmi Hivatal rendszeresen jelentős céltámogatásokat (belföldi rendezvények szervezéséhez, információs szolgáltatásainak igénybevételéhez) nyújtott az Egyesületnek. A XXI. században már nem ad semmilyen támogatást. A Gazdaságfejlesztési Célelőirányzat a kilencvenes években  támogatta az Egyesület külföldi marketing akcióit és a GENIUS kiállításokat. További jelentős anyagi támogatók voltak a múltban EGIS Rt., Richter Gedeon Rt., RÁBA Rt., Danubia Szabadalmi és Védjegyiroda, és SBG&K Szabadalmi Ügyvivői Iroda.

2005-től a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal mecenatúra pályázatain keresztül nyert a MAFE pénzt a marketing munkájához, a nemzetközi szövetségben (IFIA) a tagságához. A működéshez a Nemzeti Civil Alapprogram adott némi támogatást. 2010-től az Egyesület semmilyen anyagi támogatást nem kapott az államtól.

A MAFE szövetségesei

A MAFE 1989-ben csatlakozott a Feltalálók Egyesületei Nemzetközi Szövetségéhez (IFIA), amelynek akkoriban közel negyven tagja volt. Az Egyesület előmozdította a környezetünkben függetlenné vált, polgári útra tért országok feltaláló-szervezeteinek megalakítását és a nemzetközi szövetséghez való csatlakozását. Az IFIA az elmúlt öt év alatt nagy és jelentős világszervezetté vált, jelenleg több mint kilencven országból vannak tagszervezetei. Vedres András főtitkárt a nemzetközi szervezet 2006-ban elnökévé választotta. Ezt a funkciót két ciklusban viselte (2006-2014).

A MAFE aktív jó kapcsolatot tart a külföldi testvérszervezetekkel, segíti a fejlődő országok feltalálóit.

A MAFE legfontosabb eredményei

Az Egyesület 1989-től folyamatosan, minden létező fórumon (állami szervek, bíróságok, média,  stb.)  ellátja a hazai feltalálók érdekképviseletét.
Inspirálja az alkotni képes egyéneket arra, hogy mit kellene és mit érdemes feltalálni.
Tanácsokat ad a feltalálóknak a szabadalmuk jogvédelméről és annak hasznosításról.
Aktív közreműködésével elősegíti a találmányok hazai és nemzetközi marketingjét.

A MAFE jelképei

Az egyesület emblémáján a hármas domb szimbolizálja a jogvédett műveket, a szabadalmakat és a szellemi tulajdon közkincs részét. Ezek egy új mű alapjai. Az "emberke" feje az alkotás, amelyet óvni és felmutatni kell.

a_magu_n.gif (7981 bytes)

A MAFE körpecsétjén az emblémánk és az egyesület zászlaján a jelszavunk: "ALKOTÁS - SZERETET".

A MAFE patrónusa Szent Jeromos, az egyesületi ikon Latorcainé Újházi Aranka  műve. Őrzési helye Budapest, XIV. Zoborhegy tér 18. Regnum Marianum Plébánia templom.

Az Egyesület történelme itt olvasható.