Dr. Szántay Csaba  (1928-2016)

A Magyar Feltalálók Egyesületének elnöke

Akadémikus, Professzor, a Kémiai tudomány doktora

Magasabb hazai kitüntetései:
Állami díj, Szent-Györgyi Albert díj, Széchenyi díj,
Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje

Dr. Szántay Csaba önéletrajza

1928-ban születtem Salgótarjánban. 1946-ban érettségiztem Budapesten, a Szt. Imre főgimnáziumban. Ugyanezen év őszén beiratkoztam a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karára. Diplomámat, kitűnő minősítéssel, 1950-ben szereztem meg.

1950. augusztus 1 óta dolgozom a Budapesti Műszaki Egyetemen. Két évig a Szerves Kémiai Tanszéken, mint tudományos gyakornok működtem néhai Zemplén Géza professzor irányítása alatt. 1952. és 1955. között ösztöndíjas aspiráns voltam ugyanazon a tanszéken néhai Beke Dénes professzor mellett. Kandidátusi címemet “Opiánsavból kiinduló szintézisek “ c. értekezésem alapján 1956-ban nyertem el.

Ezekben az években a kutatómunkán túlmenően részt vettem a Tanszék oktatómunkájában is. Laboratóriumi gyakorlatokat vezettem a nappali és esti tagozaton, tanulóköröket tartottam az esti tanfolyamokat végző hallgatók részére és vizsgáztattam ôket a Szerves Kémia c. tárgyból. Elméleti Szerves Kémia címen 1955 óta tartok előadást a vegyészmérnök hallgatóknak. Ebből a tárgyból három kiadást megért könyvet írtam (Műszaki Kiadó), a negyedik kiadás a Műegyetemi Kiadó gondozásában 1996-ban jelent meg.

Dr. Beke Dénes  egyetemi tanár halála óta vettem át a tanszéken folyó alkaloidkémiai kutatások irányítását. 1963-ban tudományos főmunkatársi kinevezést kaptam, majd 1965-ben az "Ipekakuana alkaloidok szintézise" című értekezésem megvédésével lettem a kémiai tudományok doktora.

1965-ben, oktatómunkám elismeréseként, egyetemi doncensi címet nyertem.

1967-ben egyetemi tanárrá neveztek ki a Műszaki Egyetem Szerves Kémiai Tanszékére.

1970-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választott. Székfoglalómat “Alkaloidok szintézise” címen tartottam meg (1970 október 26).

1970 és 1976 között a MTA Kémiai Tudományok Osztályának elnökhelyettese voltam.

1975-ben, az alkaloidkémia területén - különös tekintettel a Cavinton nevű gyógyszer szintézisében - elért eredményeimért Állami Díj, majd 1993-ban Szent-Györgyi Albert-díj , 1996-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje, 1999-ben Széchenyi-díj kitüntetésben részesültem.

1976-ban megbízást kaptam a MTA Központi Kémiai Kutató Intézetében létesítendő, természetes szerves anyagok szintézisével foglalkozó osztály megszervezésére és vezetésére. A sikeres organizáció óta az irányítási feladatokat a mai napig is ellátom.

1996 és 1998 között vezetője voltam az Alkaloidkémiai Tanszéki Kutatócsoportnak. 1998-ban az MTA Támogatott Kutatóhelyek Hálózati Tanácsának tagjává választottak.

1994-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Emlékérmét nyertem el.

1976 és 1996 között voltam az MTA Szeves Kémiai Bizottságának elnöke.

1971-től vagyok az Alkaloidkémiai Munkabizottság elnöke. Megszerveztem és elnöke voltam a prosztaglandin munkabizottságnak megszűnéséig.

Elnöke voltam a Magyar Kémikusok Egyesülete Szerves és Gyógyszerkémiai Bizottságának 1970 és 1976 között.

Nemzeti képviselő voltam a IUPAC Education in Chemistry bizottságában. A COST Chemistry bizottságában nemzeti képviselő voltam 1991 és 1997 között. Az International Federation of Inventor’s Association végrehajtó bizottságának voltam tagja 1990 és 1997 között.

Tagja voltam a Jansen Díj (Belgium) zsűrijének 1990 és 1996 között.

1978-94 között, 16 évig, voltam a BME Szerves Kémiai Tanszékének a vezetője.

1982-ben a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választott. Székfoglalómat 1983 március 22-én tartottam “ Természetes szerves anyagok” címen.

Jelentősebb külföldi tanulmányútjaimként említem meg az alábbiakat:

1) 1964-ben Franciországban a C.N.R.S. Gif-sur-Yvette-ben levô kutatóközpontjában dolgoztam egy hónapig.
2) 1965-1966. években 15 hónapot az Amerikai Egyesült Államokban töltöttem a New York-i Állami Egyetem meghívására.
3) Az 1970-es évek végén egy hónapot töltöttem Japánban, egyetemeken és iparvállalatoknál.
4) Rendszeresen járok plenáris és egyéb előadások tartására IUPAC és más kongresszusokra, egyetemekre, a világ nagy gyógyszergyárainak meghívására az USA-ba, Svájcba, Franciaországba, Németországba és más országokba.

Jelenlegi kutatási területem: Természetes szerves anyagok (alkaloidok, prosztanoidok, feromonok) stb. szintézise.

A magyar gyógyszeriparral való kapcsolatom sok évtizedre nyúlik vissza. E kapcsolatok egyik kiemelkedő eredménye a Richter Gedeon kutatóival közösen kidolgozott Cavinton szintézis.

Szerkesztőbizottsági tagja vagyok a "Heterocycles" c. japán, a "Medicinal Research Reviews" c. amerikai, a "Natural Product Letters" c. svájci és a "Trends in Heterocyclic Chemistry" c. indiai folyóiratnak.

Mintegy 350 tudományos publikáció és 263 szabadalom szerzője vagyok, a "Kiváló Feltaláló" kitüntetés arany fokozatának kétszeres (1984 és 1986 ) tulajdonosa, a Feltalálók Nemzetközi Lovagrendjének tisztje.

A Magyar Feltalálók Egyesületének elnöke vagyok az 1989-ben történt megalakulása óta.

Dr. Szántay Csaba
 

Dr. Szántay Csaba a 88. születésnapja után tíz nappal, 2016. január 17-én elhunyt.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!