Tagsági viszony

A MAFE rendes tagja lehet, aki legalább egy magyar szabadalom, használati minta vagy egy mikroelektronikai félvezető termék topográfiájának feltalálója vagy társfeltalálója.
A rendes tag jogai: A rendes tag részt vehet a MAFE tevékenységében és rendezvényein, valamint az Egyesület Közgyűlésén szavazati joga van, ott tisztségre választhat és választható.
A rendes tag kötelességei: A rendes tag köteles az Alapszabályt betartani, és tagdíjat fizetni.

A MAFE pártoló tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy.
A pártoló tag jogai: Részt vehetnek a MAFE tevékenységében és rendezvényein, valamint az Egyesület Közgyűlésén, de nem határozhatnak, nem választanak és nem választhatók.
A pártoló tag kötelességei: A pártoló tag köteles az Alapszabályt betartani, és tagdíjat fizetni.

Belépés

Belépés az Elnökséghez intézett kérelem alapján történik. Kérelemnek tekinthető a tagdíj befizetése is.

Tagdíj

A Közgyűlésünk 2010-ben elhatározta, hogy  a tagdíjak minimális összegét írjuk elő. A minimálisan fizetendő tagdíjak a következők:

Önálló jövedelemmel rendelkező személy

10 000 Ft/év

Önálló jövedelemmel nem rendelkező személy
(tanuló, nyugdíjas, munkanélküli)

1 000 Ft/év

Jogi Személy

40 000 Ft/év

Az Elnökség kéri a tagokat, ha tehetik toldják meg az évi tagdíjat, mert szegények vagyunk.
A tagdíjakat kizárólag a MAFE folyószámlára lehet befizetni.

A MAFE számlaszáma:

OTP bank X. kerületi fiók: 11710002-20008945