Nemzetközi Találmányi, Ipar- és Képzőművészeti Kiállítás 

Budapesti Vásárközpont, 2004. május 1.- 4.

 Általános tájékoztató feltalálók és iparművészek számára

 Meghatározása

A feltalálók, ipar- és képzőművészek versenye és a találmányok, műalkotások, valamint a szabadalmak alapján gyártott új termékek számára üzletszerzési alkalom, az innováció szakembereinek konferenciája a Budapesti Vásárközpontban, valamint az Interneten ezen a honlapon. E rendezvény egyben része az Európai Unió kibővítését ünneplő „Hagyomány és Hozomány” elnevezésű eseménynek.

 

Céljai

 

Helyszín, időpont:

Budapesti Vásárközpont, (Budapest, X. Kerület Albertirsai út 10.) 2004. május 1-4.

 

Résztvevő művek

Az eseményen csak benevezett olyan találmánnyal, ipar- és képzőművészeti alkotással lehet részt venni, amelyet öt évnél nem régebben alkottak, illetve öt évvel korábban még nem alkalmaztak, a jogvédelem formájától és érvényességi területétől függetlenül. Ebben a tekintetben találmánynak minősül minden műszaki alkotás, beleértve az ipari mintával védett alkotást, az új növény és állatfajtát és az olyan számítógépprogramot is, amelynek szorosan véve van műszaki alkalmazása. A képzőművészeti alkotásban tükröződnie kell az európaiságnak és a "Hagyomány és Hozomány" alapgondolatnak.

 

Szabadalmi védettség

Mivel a kiállításon való szereplés újdonságrontó lehet, a jogi oltalomról a kiállítónak gondoskodni kell. A találmányi bejelentés megtétele után a bemutatás nem befolyásolja az újdonságot. Mivel e kiállításra vonatkozni fog a „kiállítási kedvezmény” jogintézménye, akinek még nincs szabadalmi bejelentése, és a Rendezőségtől igazolást kér találmánya bemutatásáról, akkor nem számít újdonságrontásnak a bemutatója, ha fél éven belül a tárgyban szabadalmi bejelentést tesz. E kedvezmény igénybevétele előnyös az új találmányok innovációjánál.

 

Lehetőségek és költségek a bemutatáshoz

A MAFE tagjai, testvérszervezetei, kis és közepes vállalkozások benevezett találmányonként, iparművészeti alkotásonként minimum 3 illetve kollektív bemutató esetén minimum 2 négyzetméteres kiállítási területet (minimum két fal, asztal és szék, szőnyegezve, világítással) kapnak díjmentesen a rendezőségtől.

Mások számára minimum 4 négyzetméternyi kiállítási terület bérleti díja 80.000.-Ft. + ÁFA.

A díjmentes standhoz további terület bérlése (szőnyegezve, falakkal, világítással ellátva) 20 000.-Ft./négyzetméter. Lehetőség van külön kívánságra bútorok és egyéb berendezési tárgyak bérlésére fizetség ellenében.

 

Jelentkezés

Helyfoglaló jelentkezés az itt megtalálható űrlap (itt pdf kinyomtatható formában is) segítségével történik, beküldési határidő 2004. január 31.

A kiállítási helyet a jelentkezés sorrendje szerint biztosítjuk, hely hiányában a jelentkezéseket kénytelenek leszünk visszautasítani. A nagyfokú érdeklődésre való tekintettel érdemes tehát minél korábban jelentkezni.

 

Nevezés

A zsűri csak szabályosan benevezett találmányokat és iparművészeti alkotásokat értékel, és a Rendezőség a zsűri értékelése alapján díjaz.

A nevezéseket találmányokra (ipari mintaoltalommal védett iparművészeti alkotásokat is beleértve) az alábbi formában kell benyújtani magyar és angol nyelven külön- külön elküldve:

 

1. The Invention / A találmány megnevezése: (maximum 5 szó)

* The problem to be solved / A megoldott probléma: (egy-két mondat; ami a kiindulás)

* Definition / Meghatározás: (max. 3 mondat; ez a legfontosabb pont!)

* Presentation / Bemutatás: (max. fél oldal szöveg+egy ábra vagy kép)

* Advantages / Elönyök: (szavak, max. 3 mondat)

*Application / Alkalmazás: (szavak)

* Stage of development / Kifejlesztési stádium: (szavak)

* Documentation available / Rendelkezésre álló dokumentáció: (formája)

2. The inventor(s) / A feltaláló(k)

* Name(s) / Neve(k): (+ max. 3 mondatban bemutatkozás + fénykép is lehet)

* Self introduction/Bemutatkozás: (+ max. 3 mondatban bemutatkozás + fénykép is lehet)

3. The protection / A védelem

* Form / Forma: (szavak és adatok; pl.: Szabadalom hiv. számmal, használati mintaoltalmi bejelentés, hiv. számmal)

* Priority / Prioritás: (dátum; amikortól érvényben van)

* Contries where it is in force / Országok ahol érvényben van: (felsorolás, ország nevek adatokkal)

4. Business intention / Üzleti szándék: (szavak)

5. Contact / Kapcsolat: (lehetőleg csak egy név adatai legyenek!)

* Name / név:

* Fax:

* Phone / Telefon:

* Address / Cím:

Követelmények: A szöveg egyszerű mondatokból álljon, és nyelvtanilag helyes legyen. A képek élesek, színesek legyenek, és ne tartalmazzanak apró, vagy zavaró részleteket. A szöveges anyagot lehetőleg elektronikus formában kell beküldeni (e-mail üzenetben vagy postai úton mágnes- vagy cd lemezen, txt fájl formátumban!), a képeket postán kell elküldeni, vagy személyesen kell leadni az Egyesületnél (maximum A4-es méretben, vagy jpg fájl formátumban mágnes- vagy cd lemezen).

A nevezés a fenti formula szerinti anyag elkészítésével és beküldésével történik, a nevezési díj befizetése mellett. Beküldési határidő: 2004. március 31. Hiányos nevezés esetén a bírálók a találmányt nem értékelik.

Nevezési díj találmányonként, alkotásonként 10. 000.-Ft. + ÁFA. Benevezett találmányonként, iparművészeti alkotásokként egy web oldal rendelkezésre áll.

 

A bírálás és a zsűrik 

Nemzetközi konferencia

A nemzetközi konferencia elnevezése: „Invention, Innovation, Information and Itellectual Property in Europe”. Tárgyköre a feltalálás, innováció, információ és a szellemi tulajdon kapcsolata, egymásra hatása és támogatása Európában. A konferencia résztvevői előzetes jelentkezés alapján e szakterület nemzetközi és állami hivatalainak valamint a kapcsolódó vállalkozásoknak vezetői és munkatársaik. Helyszín és időpont: Budapesti Vásárváros, 2004. május 3-4.

 

FONTOS TUDNIVALÓK KIÁLLÍTÓK SZÁMÁRA

 

Rendezőség:

Magyar Feltalálók Egyesülete

Főrendező: Dr. Vedres András

GENIUS-EUROPA iroda: 2003. december 1-től 2004. április 28-ig: Budapest VI. Andrássy út 23. I emelet. Telefon/fax: 06-1-220-3040; telefon: 06-20-945-8078,

E-mail: genius@inventor.hu

2004. április 28-tól május 5-ig: Budapesti Vásárközpont, X. Albertirsai út 10.

Telefon: 06-20-945- 8078 fax: 06-1-220-3040

 

Nyitvatartás:

A kiállítás a nagyközönség számára 2004. május 1-jén 10 órakor nyílik meg, és május 4-én 18 órakor zárul. Nyitvatartási idő: naponta 10-18 óra között.

 

Belépés:

Az kiállítók és kísérőik állandó belépőt, vendégeik és üzleti partnereik díjmentes tiszteletjegyet kapnak.

 

Fizetés:

A díjak (nevezési díj, bérleti díjak) befizetése csekkel vagy átutalással a MAFE számlájára: OTP bank, X. kerületi fiók, 11710002-20008945 vagy készpénzfizetéssel a Rendezőségénél.

 

Bemutatás szabályai:

A bemutatás csak a Rendezőség által rendelkezésre bocsátott helyen és installáción lehetséges, miután a Kiállító a fizetési kötelezettségeinek eleget tett.

A Kiállító más számára a bérelt területét át nem engedheti, azon csak saját reklámjait helyezheti el.

Egy téma bemutatása minimum két négyzetméternyi területen történhet. A kiállítás munkanyelve az angol és a magyar.

A kiállítandó dekorációt csak a standok falai belső felületére, a frízekre, illetve a kijelölt felületekre felfüggesztéssel szabad elhelyezni. Ragasztó és tűzés használata a felületeket károsítja. A tönkretett falfelület árát a Kiállító köteles megfizetni.

A Kiállító tárgyai csak a bérelt területen belül helyezhetők el. A Kiállító hang- és fényhatásai csak a saját területén belül érvényesülhetnek, másokat nem zavarhatnak.

A kiállítás területén dohányzás csak a kijelölt helyen megengedett.

A standokat a kiállítók maguk takarítják, a csarnok takarításáról a Rendezőség gondoskodik.

A nyitvatartási időn kívül a kiállítási csarnok őrzéséről a Rendezőség gondoskodik.

 

Bemutatás eszközei:

A standok installációja 1 m x 2,5 m méretű falakból épül, ajánlott poszter szélesség: 0,9 m.

A bemutatáshoz szükséges kiegészítő egyéb bútorok, világítási eszközök és installációs elemek, vagy elektromos csatlakozás (220 V, 50 Hz, 1000 W) bérelhetők.

 

Berendezés:

A kiállítóhely 2004. április 30-án 10-21 óra között és május 1-jén 7-9 óra között rendezhető be. Beszállításkor április 30-án a csarnok gépkocsival megközelíthető.

 

Parkolás:

Kiállítók gépkocsijai a Vásárközpont kiállítói parkolójában fizetés ellenében parkolhatnak.

 

Értékelés:

A kiállításon bemutatottak értékelése a helyszínen 2004. május 1-jén és 2-án 10-18 óra között történik.

 

Díjkiosztó ünnepség:

A díjkiosztó ünnepség 2004. május 3-án 19 órakor lesz. Annak helyszínét később jelöljük ki.

 

Leszerelés:

2004. május 4-én 18-22 óra között kell a kiállított anyagot elszállítani. Ezen időpont után az otthagyott dolgokat a Rendezőség megsemmisíti.