A számítógépes találmányok ügyében történtek

2004.  11.  13.

MAFE hatástanulmány a  szoftverszabadalomról

Nem sikerült a Linux lobby torpedója, a számítógépes találmányok szabadalmi oltalmának lehetősége magyar és EU zöld lámpát kapott. De azért még semmi sem lehet biztos, amíg van hülyeség. Ettől vezérelve készítettünk egy hatástanulmányt,  az ilyesmi mostanában olyan divatos mifelénk, mint a szalmakalap. A "kalap" itt letölthető:

Hatástanulmány a számítógépes találmányok szabadalmi oltalmának bevezetésével kapcsolatban  (PDF forma)

 

2004.  09.  22.

Szoftver –  Számítógépes találmány

Félelmek és lehetőségek

Konferencia - Beszámoló

A számítógépes találmányok szabadalmazása élénken foglalkoztatja a közvéleményt. Téves információk keringenek, még tüntetés is volt, az érdekek ütköznek, a politikusok is ringbe szállnak, egyesek megváltoztatnák az EU fórumain képviselt beleegyező kormány álláspontot, de a Kormány kitart eredeti támogatása mellett.

E kérdéskör tisztázására, és a véleménykülönbségek ütköztetésére a Feltaláló Szabadegyetem II. szemeszterének megnyitása alkalmából 2004. szeptember 22-én konferenciát rendeztünk, amelyen részt vettek a programozók, a feltalálók, fejlesztők. A sajtó munkatársai hívásunk ellenére nem voltak jelen.

 A helyszín, mint eddig minden alkalommal báró Hatvany Lajos mecénás egykori lakása volt, Budapesten a VI. Andrássy út 23. szám alatt (most Ökocentrum).

A hallgatóság

A rendezvényt Dr. Szunai Miklós a MAFE alelnöke, a Feltaláló Szabadegyetem rektora nyitotta meg. Az első előadást dr. Ficsor Mihály, MSZH elnökhelyettes tartotta a számítógépes találmányok iparjogvédelmi helyzetéről. Tájékoztatót adott az európai jogalkotás eseményeiről, és eloszlatta a szoftverkészítők félelmeit, mert a számítógép programok szerzői jog biztosította védelme csorbítatlan marad a jövőben is.

Dr. Ficsor Mihály

A második előadásban Magosányi Árpád (FSF.Hu Alapítvány) rövid tájékoztatást adott a "szabad szoftverekről" és hangoztatta félelmeiket, amely szerint a számítógépes találmányok bevezetése károsan fogja érinteni a szabad szoftverekkel kapcsolatos vállalkozásokat.

Magosányi Árpád

A Magyar és az Európai Szabadalmi Hivatal eddigi gyakorlatát a számítógépes találmányok oltalmazása terén dr. Hajdú Tamásné, MSZH főosztályvezetője foglalta össze előadásában. Példákkal ismertette a kialakult joggyakorlatot. Rámutatott, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal eddigi engedélyezési eljárása során szoftveres szempontból gyakorlatilag kifogásoló felszólamlás nem történt. 

Dr. Hajdú Tamásné

Ebédszünet után került sor néhány alábbi új magyar számítógépes találmány bemutatására amelyet a MAFE tagjai alkottak és a megvalósulásuk megtörtént illetve jelenleg is folyik:

Öko-lakópark    Számítógépes egészségügyi információs rendszer   Öko-yacht  Leshelyzet jelző    Számítógépes kottakezelő rendszer   Veszélyes anyagok szállítását felügyelő rendszer 

 A Feltaláló Szabadegyetem 2004. I. félévi foglalkozásairól: Tanévzáró; Veszélyes üzemekről , Találmány, tudomány és technika előadássorozatról

2004.  09.  11.

Néhány cikk a szoftverszabadalom bevezetéséről

METRO újság

Kürti Sándor, a Kürt rendszerház Rt. vezérigazgatójának véleménye a szoftverszabadalomról (Megjelent a METRO Független Hírújság, Budapesti Kiadás, 2004. szeptember 8-i szám "Infopálya" mellékletében) és Vedres András, a Magyar Feltalálók Egyesülete főtitkárának megjegyzései erre a véleményére

INDEX 

Szeptember 9-én 11.11 órakor Tóth Balázs szerzőségében cikket tettek közzé  "Kormányzati vita a szoftverszabadalmakról" címmel.

  2004.  08.  30.

A szoftverszabadalom lehetősége Európában

Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság szakértői csoportjának második ülése

Dr. Ficsor Mihály az MSZH elnökhelyettes vezetésével alakult szakértői alcsoport augusztus 30-án tartotta második ülését, amelyen az elnök ismertette az első ülésen a Linux szoftverrel kapcsolatos szervezetek kifogásaira adott szakmai válaszokat, és bejelentette, hogy a Magyar Innovációs Szövetség támogatja a szoftverszabadalom bevezetését. 

Ezután a résztvevők (az illetékes minisztériumok képviselői; KÜM, IM, GKM és IHM valamint NKTH, illetve az érintett társadalmi szervezetek képviselői; MAFE, MIE, Szabadalmi Ügyvivői Kamara, FSF.hu Alapítvány, FSN.hu Alapítvány, Magyar BSD Egyesület,  a Zöld Pók Alapítvány és a Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete, IVSZ) kifejtették álláspontjukat. 

A MAFE és a MIE változatlanul hangot adott megalapozott álláspontjának, hogy az EU és Magyarország  gazdasági-politikai érdeke a számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmi oltalmának mielőbbi bevezetése a kidolgozott EU irányelvek szerint. Ezt az álláspontot osztotta még a MISZ üzenetében.

A Linux szabad forráskódú szoftverrel kapcsolatos üzletben érdekeltek (FSF.hu Alapítvány, FSN.hu Alapítvány, Magyar BSD Egyesület,  a Zöld Pók Alapítvány és a Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete, IVSZ) továbbra is ellenezték a szoftverszabadalmat, és Magyarország korábban adott beleegyezésének visszavonását javasolták. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium képviselői támogatták a Linux lobby óhaját. Az NKTH részéről inkább semleges álláspontra helyezkedtek, mondván az "EU direktíva szövegének fordítása nem jó". 

A KÜM, IM, GKM és a Magyar Szabadalmi Hivatal képviselői kitartottak eredeti támogató álláspontjuk mellet.

A döntést az illetékes kormányzati szervek fogják hamarosan meghozni.

 

A Magyar Feltalálók Egyesületének nyilatkozata 

A hazai innováció leglényegesebb szereplői a műszaki alkotó tevékenységet végzők (képviseletükben MAFE) és az innovatív óriás-, nagy- közepes- és kisvállalkozások (képviseletükben MISZ és MAFE) egységesen óhajtják a számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmi oltalmának mielőbbi bevezetését. A kidolgozott, és Magyarország által elfogadott EU direktívát jó alapnak tartják a vonatkozó törvények meghozatalához. Ezt az álláspontot képviseli a kormányzati szervek közül a Külügyminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a Magyar Szabadalmi Hivatal, valamint a legfontosabb jogi-szakmai szervezet a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület is. Joggal jelenthetjük ki, hogy ez az álláspont tükrözi a közérdeket.

A szoftverszabadalmat csupán a Linux nyilvános forráskódú rendszer üzleti kiaknázásában érdekelt szervezetek (FSF.hu Alapítvány, FSN.hu Alapítvány, Magyar BSD Egyesület,  a Zöld Pók Alapítvány és a Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete, IVSZ) ellenzik.  Úgy tetszelegnek, mintha képviselnék az összes magyar szoftver alkotót, valamint a kis és közepes vállalkozásokat, pedig saját üzletükön kívül nincs közük többhöz. Sajnálatos módon az Informatikai és Hírközlési Minisztérium bedőlt a "hangos" parciális érdekérvényesítésnek, és arra az álláspontra helyezkedett, hogy Magyarországnak vissza kell vonnia az EU direktívára adott beleegyezését. Részben ennek a hatására foglalt el kétértelmű álláspontot a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal két képviselője is.

A Magyar Feltalálók Egyesülete felhívja mindazon felelős közhivatalok figyelmét, akik most rész érdekekkel azonosultak, hogy gondolják át még egyszer álláspontjukat. Mert nagy hibát vét az a hivatal, amely nem a valós közérdek mentén hozza meg döntését, különösen, amikor erre előre figyelmeztetik.

A MAFE végezetül kifejezi azon meggyőződését, hogy a szoftverszabadalom ügyét az Európai Unióban Magyarország nem fogja megtorpedózni, hanem a számítógéppel megvalósított találmányok terén nagy sikereket fog elérni. Ehhez már most is a jogi szabályokon kívül minden adottságunk megvan, az intuitív feltalálóink, a kiváló programozóink és az innovatív vállalkozásaink.

Budapest, 2004. augusztus 30.

 

  2004.  08.  29.

Tüntetés a szoftverszabadalom ellen

FSF.hu Alapítvány, FSN.hu Alapítvány, Magyar BSD Egyesület,  a Zöld Pók Alapítvány és a Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete tüntetést szervezett a szoftverszabadalom ellen a Külügyminisztérium előtt.
MAFE ellenzi a demonstrálásnak ezt a formáját, és támogatja a szoftverszabadalom EU által történő bevezetését.

Összeszedtünk egy néhány linket a témával kapcsolatban. 

http://magyar-irodalom.elte.hu/robert/szovegek/szabadalmak/  
http://www.hwsw.hu/hir.php3?id=22584
 
http://www.fsf.hu/index.php/szabadalmak
 
http://www.c-enter.hu/center/0115341.html
  
http://www.fsf.hu/index.php/osdem
  
http://www.linux.hu/article.php?id=1915&LinuxHu_Session=9f6c4dfcbd0805a34c109efa156066b7
   
http://www.hwsw.hu/oldal.php3?cikkid=812
 
http://www.fn.hu/forum.php?id=2&forumid=1255
  http://www.linux.hu/article.php?id=1718&LinuxHu_Session=839ebaf8bcb910122a5c300ac1c16c9f  
http://hirek.prim.hu/cikk/41354/
  
http://hirek.prim.hu/cikk/41313/
  
http://hirek.prim.hu/cikk/39818/
  
http://hirek.prim.hu/cikk/39769/

A Linux és a Windows operációs rendszerek összevetéséről

Vallomás

Szeretem a Linuxfaragókat, mint a "Hej halászok haláászok.... kezdetű dalunkat. 
Mert a Linux olyan mint egy népdal. Nem határozható meg a szerzője, mert a dallamhoz, szöveghez sokan hozzájárultak. Az eredmény tehát közkincs. 
A cigányok, énekesek, és lemezkiadók néhányan csak megélnek belőle, mert egy szűk közönség élvezi. De a nagy többség a rock-pop műfajt kedveli, ahol Bill Gates a sztár és Windows az aranylemez. 

Vedres András

2004.  08.  29.

A szoftverszabadalom lehetősége Európában

Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság szakértői csoportjának első ülése

A Kormány az EU döntéshozatali tevékenységében való hatékony részvételünk érdekében szabályozta a döntéshozatali eljárást és annak fórumait (1007/2004. Korm. határozat). Megalakult az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB), amelynek tagja dr. Ficsor Mihály az MSZH elnökhelyettese. Vezetésével szakértői alcsoport alakult, amelynek feladata a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdésekben a hazai álláspont kialakításának segítése. E testület munkájában a MAFE részéről dr. Vedres András főtitkár vesz részt. 

A július 29-én megtartott ülésen áttekintették a számítógépes találmányok szabadalmazhatóságáról szóló EU irányelv javaslatot, valamint az Európai Parlament és a Tanács által a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről elfogadott irányelv hazai végrehajtására való felkészülést.

 

Dr. Ficsor Mihály megnyitja a tanácskozást

Adalék: "Számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatósága" Hámoriné Gál Éva tanulmánya (Benne  "Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer implemented inventions" szövegének magyar fordítása: "Az Európai Parlament és a Tanács direktívája a számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmi oltalmáról")

 

A MAFE álláspontja

A Magyar Feltalálók Egyesülete támogatja "Az Európai Parlament és a Tanács direktívája a számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmi oltalmáról" című dokumentumban körvonalazott lehetőséget az olyan számítógépprogramok szabadalmaztathatóságáról, amelyeknek van szorosan vett műszaki alkalmazhatóságuk. Ez a lehetőség életbevágó érdeke a hazai műszaki alkotó gárdának, és a hazai innováció összes szereplőjének. A számítógép-találmányok oltalma bevezetésének halogatása miatt Európa lemaradhat a gazdasági versenyben az USA mögött, ahol az ilyen szabadalmakat megengedi a törvény.

Egyes társadalmi szervezetek (a Magyar Tartalomipari Szövetség, a Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete, az FSF.hu Alapítvány a Szabad Szoftverek Magyarországi Népszerűsítéséért és Honosításáért, az FSN.hu Összefogás a szabad szoftverek elterjesztéséért Alapítvány és a Magyar BSD Egyesület) ellenzik a szoftverek szabadalmi oltalmát.  

Érthetetlen, félreértéseken alapulhat és közérdek ellenes a felsorolt szoftveres társadalmi szervezetek tiltakozása a számítógép-találmányok szabadalmaztathatósága ellen. Ugyanis a tisztán csak egy számítógép működését irányító program változatlanul nem képezheti szabadalom tárgyát a direktíva szerint, az olyat az eddigiekhez hasonlóan szerzői jog védi majd a jövőben is. Tehát semmi károsodás nem éri majd a programozókat. Sőt, azok akik műszaki alkalmazással bíró szoftvereket alkotnak, műveik jogi védelme egy egységes (USA és az egész világ) iparjogvédelmi rendszer keretei között szilárdabb és biztosabb lesz mint jelenleg.

Felszólítjuk a Kormányzatot, hogy ne vonja vissza az EU Parlament és Tanács által kidolgozott direktívát korábban támogató álláspontját. Egy ilyen lépés történelmi szégyen lenne, mert csak elodázná az EU országokban a számítógép-találmányok szabadalmi oltalmának bevezetését, amely visszatarthatatlan szükségszerűség. Pontosan olyan, mint korábban a gyógyszer, a növény vagy az állat szabadalmak bevezetése volt.

Budapest, 2004. augusztus 12.

Magyar Feltalálók Egyesülete

 

Általános tájékoztató a szellemi tulajdonnal, iparjogvédelemmel, szerzői joggal kapcsolatban itt