A Magyar Feltalálók Egyesületének módosító javaslata
a "Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról"  készített
T/5157. számú törvényjavaslatra vonatkozólag

Módosító javaslatunkat  2003. október 1-jén az alábbiaknak küldtük el:

  • A parlamenti pártok frakcióvezetői
  • Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága
  • Az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottsága
  • Az Országgyűlés Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága
A Kormány 2003. augusztus 13-i ülésén elfogadta A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló törvény koncepcióját
(letölthető PDF-formátumban is)
A Kormány 2003. augusztus 13-i ülésén elfogadta a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló törvényjavaslatot, amelyet az oktatási miniszter
2003. szeptember 5-én benyújtott az Országgyűlés elé (letölthető PDF-formátumban is).
 

 Módosító javaslat

A T/5157. számú, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról
szóló törvényjavaslathoz

Ezúton tesszük meg az Országgyűlés elé terjesztett, T/5157. számú, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló törvényjavaslatra vonatkozó módosító indítványainkat, mivel a törvényelőkészítés fázisába a Magyar Feltalálók Egyesületét elmulasztották bevonni.

Az előterjesztés legnagyobb hibája, hogy nem szerepel benne kifejezetten az innováció szükséges feltétele és a tudományos kutatás legfontosabb eredménye a találmány fogalma, valamint a feltalálás, az abszolút új, nem nyilvánvaló műszaki alkotások létrehozására irányuló tevékenység sincs megnevezve. Következésképpen a fogalom meghatározásnál (12. §) sem szerepel a „találmány” illetőleg a „feltalálás”.

Másik hiba, hogy az Alap pénzeszközeit felhasználó kedvezményezetteket nem e törvény határozza meg, hanem azt még nem létező külön jogszabályokra, illetve pályázati kiírásokra testálja.

 E hibákat küszöbölik ki az alábbi módosítások, melyeket a vonatkozó szövegben aláhúzottan (és piros színnel) adtunk meg.

 Véleményünk szerint az alábbi módosítások által biztosítottabb lesz az Alap cél szerinti optimális és jól ellenőrizhető felhasználása.

Tisztelettel kérjük, hogy javaslatunkat a törvényalkotási folyamatnál mérlegelni szíveskedjenek. Kézséggel felajánljuk segítségünket a témával kapcsolatban.

A javasolt módosítások:

  A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

1. §

(2) Az Alap rendeltetése az, hogy kiszámítható és biztos forrást jelentsen a magyar gazdaság technológiai innovációjának ösztönzésére és támogatására, tegye lehetővé a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosuló kutatás és fejlesztés erősítését, találmányok, valamint a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését.

 Az Alap felhasználása

8. §

(1) Az Alap pénzeszközeit a hazai találmányok eredeti jogosultjai továbbá külön jogszabályokban, illetve a pályázati kiírásokban meghatározott kedvezményezettek a következő jogcímeken használhatják fel:

a)     a hazai találmányok hasznosítási költségeinek, a kutatás-fejlesztés kiadásainak, a kutatás-fejlesztési eredmények hasznosításának fedezetéül, valamint új tudományos és technológiai eredmények alkalmazásának elterjesztésére, beleértve az országos kutatási-fejlesztési programok, projektek finanszírozását;

b)     a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére, beleértve a nemzetközi kutatási-fejlesztési hálózatokhoz, infrastruktúrához való kapcsolódás megteremtésében és működtetésében történő részvételt, összhangban a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettség-vállalásaival;

c)      a feltalálást, a kutatás-fejlesztést és a technológiai innovációt erősítő szolgáltatások, innovációs hídképző és hálózatépítő tevékenységek támogatására, beleértve konferenciák tartásának, szakkiállítások rendezésének, kiadványok készítésének költségeit;

d)     a feltalálás, a technológiai innováció ösztönzésére a régiókban és a kistérségekben; a régiók és a kistérségek innovációs képességének növelésére;

e)     a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködés támogatására, beleértve a nemzetközi pályázatoknál érvényesülő utófinanszírozással összefüggő likviditási problémák áthidalásának támogatását;

f)        kutató-fejlesztő munkahelyek létrehozására, a kutatás és a technológiai innováció emberi erőforrásainak fejlesztésére, a kutatói utánpótlás és képzés támogatására; a kutatók-fejlesztők hazai és nemzetközi mobilitásának, tapasztalatcseréjének, valamint az elismert hazatérő kutatók magyarországi szakmai beilleszkedésének támogatására;

g)     a hazai és külföldi tudományos és technológiai ismeretek megszerzésére, azok gyakorlati alkalmazására.

 9. §

Az Alapból legalább a gazdasági társaságok által befizetett járulék összegét a gazdasági társaságok által hazai találmányok megvalósítására valamint kutatási és technológiai innovációs tevékenységekre kell fordítani.

 12. §

c) találmány: iparjogvédelmi oltalmi formákkal (szabadalom, használati   mintaoltalom, ipari minta, félvezető topográfia, növényfajta oltalom, stb) védett műszaki alkotások.

d)   feltalálás: abszolút új, nem nyilvánvaló műszaki alkotás létrehozása.

 Az indoklás a mellékletekben található.

 Budapest, 2003. október 1.

Dr. Vedres András főtitkár
Magyar Feltalálók Egyesülete
www.inventor.hu
Tel./fax: 220 3040
Tel.: 06 20 945 8078

genius@inventor.hu

A módosító javaslat letölthető PDF formátumban

Mellékletek:

A magyar szellemi tőke alakulása, az innováció helyzete
(letölthető PDF formátumban itt)

Az innováció létalapja valamint támogatása
(letölthető PDF formátumban itt)

1 sz. ábra

MAFE módszer a találmányok kereskedelembe vételére
(letölthető PDF formátumban itt)

A finn testvérszervezetünk állami támogatása

Véleményküldés itt