2004. 08. 23.

Nyilt levél dr. Medgyessy Péter miniszterelnökhöz

 

Dr. Medgyessy Péter úrnak
Miniszterelnök
Budapest

 Tisztelt Miniszterelnök Úr!

 

Köszöntöm a Magyar Feltalálók Egyesülete nevében. Ön, mint Magyarország miniszterelnöke igen nehéz időszakban irányította közügyeinket.

A külső körülményeink nagyot változtak. A világban új típusú háború folyik, amelynek mi is résztvevői vagyunk. Zajlik az európai országok integrálódásának folyamata. A világgazdaság válságok közepette tovább globalizálódik, miközben a gazdaság irányítása elszakadni látszik a reálfolyamatoktól, a szükségletek egyre szélesedő körű kielégítésétől. Az energia, az élelem és az egészségügyi ellátás gondja szorít, környezeti katasztrófák fenyegetnek.

A belső körülményeink alakulásánál a meghatározó elem a gazdaság átstrukturálódása. Alapja egy senki által soha sem járt folyamat, egy teljesen kollektív gazdaság magánkézbe adása. Az óhatatlanul együtt jár a termelés nagymérvű visszaesésével, strukturális válságok kialakulásának veszélyével, a korrupció állandó kísértésével és esetenkénti megjelenésével, végeredményben pedig a társadalom átrétegződésével. A belső körülményeink változásainak másik sajátja a szétszabdalt magyarság új típusú integrálódása.

E levelünkkel kinyilvánítom véleményünket, hogy Ön, mint Magyarország miniszterelnöke a fent vázolt nehéz feltételek közepette jól látta el feladatát, mert: 

  • Úgy folytattunk megalkuvásmentes háborút a terrorizmus ellen, hogy közben egyetlen egy országgal sem romlott meg viszonyunk.
  • Eredményes külpolitikát folytattunk, melynek következtében úgy csatlakoztunk az Európai Unióhoz, hogy a világ többi hatalmi centrumával is, (USA, Oroszország, Kína) előnyös kapcsolatokat alakítottunk ki.
  • Az ország nemzetközi megítélése javult.
  • A privatizáció töretlenül folytatódott, miközben a termelés színvonala kissé már emelkedett.
  • Kedvező folyamatok indultak meg a társadalom polarizációjának csökkentésére, és az elszegényedés fékeződésére.
  • Elkezdődött egy szolgáltató jellegű, olcsóbb államigazgatás kiépítése.
  • A törvények előkészítésének folyamata javult.

Külön kell szólnunk a bennünket, feltalálókat közvetlenül érintő kérdésekről.
Az általános társadalmi légkör kedvező változásainak köszönhetően kissé növekedett az alkotóerőnk. Jól lemérhető ez abból, hogy például az EU csatlakozásunk tiszteletére általunk megszervezett GÉNIUSZ-EURÓPA Nemzetközi Találmányi, Ipar- és Képzőművészeti Kiállításon több száz külföldi alkotás mellett 386 új magyar találmány és közel ötszáz új műalkotás mutatkozott be Budapesten. Találmányaink a nemzetközi versenyben is jól megállják helyüket, sikeresen szerepelünk azokkal külföldön.

Ezen eredményekhez legújabban hozzájárult az innovációs törvény meghozatala és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal megszervezése, ami különben kormányának egyik fontos lépése volt. De legtöbbet az Ön személyes figyelmének és támogatásának köszönhetünk. Az Ön közbelépésének köszönhetően a hivatala volt az, amely anyagiak biztosításával segítette Egyesületünket akkor, amikor az állami bürokrácia tehetetlensége miatt a hazai feltaláló mozgalom az ellehetetlenülés határára került.

 

Tisztelt Miniszterelnök úr!

A Magyar Feltalálók Egyesülete jótevőjeként tartja számon Önt. 
Sajnáljuk, hogy a politikai körülmények alakulása megszakította kormányfői tevékenységét.
Egyetértünk Önnel abban, hogy a magasztos elvekhez való ragaszkodás minden alkunál értékesebb az ember számára. Ezért megértjük döntését, és kívánunk pályája során további sikereket.

 

Budapest, 2004. augusztus 23.

 

 Szívélyes üdvözlettel:

 

Dr. Vedres András főtitkár

E honlap további oldalai, amelyek dr. Medgyessy Péter személyével kapcsolatosak

 

"PRO INVENTORE" díj 2002. kitüntetettje: Dr. Medgyessy Péter

"Bőség" (Bronzszobor, 35 cm)

Gyulavári Pál alkotása, Gál György találmányi technológiájával öntve

Dr. Medgyessy Péter miniszterelnök 2003. január 28-án a Parlamentben fogadta a Magyar Feltalálók Egyesülete elnökségének delegációját. Dr. Szántay Csaba MAFE elnök átadta néki a "PRO INVENTORE" díjat. A Miniszterelnököt dr. Vedres András főtitkár tájékoztatta a hazai feltalálás helyzetéről, a MAFE sikeres találmányi marketing tevékenységéről. Ismertette azt a felhívást, amelyet a MAFE 2003. január 28-án adott ki az EU csatlakozásunkkal kapcsolatban. 

Dr. Medgyessy Péter miniszterelnök megköszönte a kitüntetést, a tájékoztatást. Elismerését fejezte ki és további sikereket kívánt az Egyesületnek.

 

Részletes indoklás

Ez az írás tárja fel a hazai feltalálás XX. századi történelmét. A hazai feltalálás második korszakát grafikonos szabadalmi adatok jelenítik meg, olvasható azok rövid elemzése is.

A végkövetkeztetés:
A magyar történelemben a feltalálás "arany évtizede" 1979-89 között volt, amikor a gazdaságpolitikánkat dr. Medgyessy Péter irányította.

Dr. Medgyessy Péter miniszterelnök levele, amelyben elismerését fejezte ki a külföldön sikert elért feltalálóknak