Hírek 2018
Közzététel: 2018. 09. 04

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) nyilvános konzultációt kezdeményez a szabadalmi nyelvi rezsim reformjáról.

Az SZTNH a rendelkezésére álló eszközökkel ösztönzőleg is hozzá kíván járulni a nemzetközi vállalatok magyarországi szabadalmaztatási gyakorlatának további erősítéséhez, valamint vonzó opciót szeretne kínálni a külföldi oltalomszerzésre törekvő magyar kkv-k és az egyetemi kutatóhelyek számára. Ennek érdekében megvizsgálta az európai országok nyelvhasználati előírásait és kidolgozta a mellékelt javaslatot a hazai szabadalmi bejelentésekre vonatkozó nyelvi előírások reformjára vonatkozóan. A javaslat szerint lehetőség nyílna arra, hogy a szabadalom megadására irányuló eljárás korai szakaszában az SZTNH angol nyelvű szabadalmi leírás, igénypontok és rajzok alapján készítse el az újdonságkutatást, valamint az oltalomképességről információt nyújtó ún. írásos véleményt.

Az SZTNH javaslata szerint a szabadalmi bejelentés mellékletei (leírás igénypontokkal, rajzok és kivonat) magyar nyelvű fordításának benyújtási határidejét a jelenlegi szabályozás szerinti négy hónapról 12 hónapra lenne célszerű meghosszabbítani.

A Magyar Feltalálók Egyesülete nem támogatja ezt a javaslatot.

A hazai érdek, hogy egy külföldi szabadalmi igény minél hamarabban magyar nyelven  elérhető legyen. Tehát a MAFE ragaszkodik ahhoz, hogy egy külföldi a szabadalmi igényét jelentő okiratok magyar fordítását négy hónapon belül elutasítás terhe mellett nyújtsa be a magyar hatósághoz hasonlóan, mint ahogyan Európa 25 országában megkövetelik a nemzeti nyelvre történő fordítás beadását.
A Hivatal által javasolt határidő hosszabbítás egyáltalán nem lenne vonzó a magyar bejelentők számára, az csak néhány külföldi (az összes nálunk kintről bejelentő 2-4%-a) mozgásterét növelné indokolatlanul. A szabadalmaztatásban manapság nálunk a külföldiek nagy többsége (96%) és a magyarok is egyre többen, az Európai Szabadalmi Hivatal előtt folytatják le a monopóliumszerzést, majd adott esetben az oltalmat onnan Magyarországra is hatályosítják. Emiatt is indokolatlan a szabadalmi nyelvi rezsim reformja.

Közzététel: 2018. 09. 01
A Magyar Feltalálók Napja 2018. évi ünnepségét Szántay Csaba néhai elnökünk emlékének szenteltük. Azon hangzott el az ő feltalálói munkásságát bemutató előadás, amely egy kis technikatörténeti kordokumentum is egyben.
https://youtu.be/Nsw7HGjhX0A
Közzététel: 2018. 07. 23.

Dr. Gyarmathyné Nemes Erzsébet 2018. július 18-án elhunyt.
Ő találta fel a VIVEGA készítményt, amely csökkentett nátrium-klorid tartalmú étkezési só, különösen a magas vérnyomásos betegek ételeinek ízesítésére való.
E találmányával több díjat elnyert nemzetközi találmányi fórumokon. Erről bővebbet itt: http://inventor.hu/Olympic2000/ga2/ga2321e/ga2321e.htm; 
https://cse.google.com/cse/publicurl…


Erzsike a Magyar Feltalálók Egyesülete elnökségi tagja volt. Anyagiakkal is támogatta a Magyar Feltalálók Egyesületét. Adományából valósult meg az egyesületi honlap mobil telefonos változatra történő átalakítása. Halála nagy veszteség a MAFE tagságának.

Isten nyugosztalja!

Közzététel: 2018. 05. 24.

Elindítottuk a Facebbook oldalunkat

Kéretik kedvelni, és követni ezt az oldalt:
https://www.facebook.com/magyarfeltalalok/

Közzététel: 2018. 05. 17.

Meghívó a Magyar Feltalálók Napja ünnepségre

Meghívjuk a MAFE tagjait, és mindenkit, akinek fontos a hazai feltalálás a Magyar Feltalálók Napja alakalmából rendezendő nyilvános ünnepségre. Most 2018-ban, a tizedik, jubileumi ünnepséget a Magyar Feltalálók Egyesülete néhai elnökének, Szántay Csaba világhíres feltalálónak, a Budapesti Műszaki Egyetem egykori professzorának munkahelyén rendezzük meg. Annak keretében bemutatjuk Szántay Csaba szellemi örökségét, valamint megemlékezünk az elmúlt évtized magyar feltalálóinak alkotó tevékenységéről, sorsáról. 

 

Magyar Feltalálók Napja – 2018. ünnepség programja

  Helyszín és időpont:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME; Műegyetem, alapítva 1782), Budapest XI. Szent Gellért tér 4. Ch. épület, 201-es terem, 2018. június 15. (péntek) 10:30 óra.

Program:

10:30 óra: Megnyitó; A Magyar Feltalálók Napja megünneplésének története 2008 – 2017” (Dr. Zoltán István, MAFE elnök)

10:40 óra: „Molekulák Varázslója” portréfilm Szántay Csabáról (1996, rendezte Bonta Zoltán)

11:10 óra: Szántay professzor mint oktató, kutató és kollega“ (Dr. Keglevich György, BME tanszékvezető professzor)

11:20 óra: Szántay Csaba és az alkaloidok” (Dr. Hazai László, BME egyetemi magántanár)

11:35 óra: Szántay Csaba a feltaláló” (Dr. Vedres András MAFE főtitkár, IFIA emeritus elnök)

12:00 óra: Negyed óra szünet

12:15 óra: „Feltaláló feltálaló” (videofilm bemutató; Pálos László dokumentarista alkotása)

12:40 óra: „Feltaláló agora” (bárki szólhat olyasmiről, amely kapcsolatban van a feltalálással)

13:25 óra: Az ünnepség bezárása

 


2018. 03. 27.
MAFE Közgyűlés március 23-án


A MAFE 2017. évi Közgyűlését dr. Zoltán István elnök 2018. március 23-án (péntek) 14 órára összehívta. Helyszín: Budapest, LURDY Ház Konferencia és Bevásárlóközpont, I. emelet, 1 sz. terem (Budapest IX. Könyves Kálmán krt. 12-14; megközelíthető az 1 villamossal). Határozatképtelenség esetén az Alapszabály szerinti második kitűzés: ugyanakkor 14:30 órára, ugyanott.

Napirend:
14:00 óra: Megnyitó, majd a hazai feltalálás helyzetéről beszámoló és vita
14:30 óra:
1.) Beszámoló a 2017. évi munkáról és vita
2.) Tervek a 2018. évre és vita

Tájékoztató a hazai feltalálás helyzetének felllendítéséről

Vedres András főtitkár ismertette a magyar feltalálás helyzetéről készített összeállítást, amelyt március 6-án megküldtünk a jelentősebb politikai pártoknak (FIDESZ, KDNP, Jobbik, MSZP, DK, LMP, Párbeszéd, Együtt, Momentum, Kérfarkú) és az országos médiának. várva reflexióikat a Kötgyűlés időpontjáig. A mádia részéről semmilyen reakció sem érkezett, hasonlóan a FIDESZ, a Kétfarkú és az MSZP mág átvételi igazolást sem küldött. A KDNP válaszában a feltalálás helyzetromlását az "EU szabadalom" meglétének tulajdonítja (ilyen szabadalom nem is létezik, csak európai szabadalom van, amelyhez nincs köze az EU-nak). A DK levelében leírta, hogy fontosnak tartja a feltalálás fellendítését, hasonló értelmü nyilatkozatott küldött az LMP, Párbeszéd az Együtt és a Momentum. A Jobbik kinyilvánította, hogy kézséggel kötne egy megállpodást a Magyar Feltalálók Egyesületével a hazai feltalálói aktivitás felpörgetésére.

A MAFE 2018. évi Közgyűlése a hazai feltalálás fellendítése tárgyában az alábbi határozatot hozta:

Az elmúlt nyolc év alatt a hazaiak által feltalált és szabadalmat nyert műszaki megoldások száma történelmi mélypontra került, miközben a világ országainak többségében évről évre egyre több találmány születik. Ennek oka a kormányzat rossz gazdaság- és társadalom-politikája. Annak eredményeként az ország jövője került veszélybe. Több politikai és társadalmi szervezet felismerte, hogy a hazai feltalálás fellendítése fontos közérdek.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom felajánlotta, hogy a Magyar Feltalálók Egyesületével együttműködési megállapodást köt a hazai feltalálás fellendítése érdekében.

A Magyar Feltalálók Egyesülete a 2017. évi Közgyűlésen hozott határozatában egyhangú döntéssel két tartózkodás mellett kinyilvánítja, hogy érdekében áll a Jobbik Magyarországért Mozgalommal a hazai feltalálás fellendítésére együttműködési megállapodást kötni.

Közzététel: 2018. 01. 07.

Az információs technika haladása miatt az Interneten történő tájékoztatás eszköze lassan fele részben a mobiltelefon lesz. Azok érdekében, akik a MAFE honlapját mobiltelefon közvetítésével olvassák, elkészítettük a mobiltelefon barát változatot. Az asztali számítógépet és mobiltelefonok esetén egyformán olvasható. A főoldalunk képe és szerkezete tehát megváltozott. Néhány oldalunknál, melynek olyan a szerkezete, a mobil automatikusan mobilbarát megjelenítést kínál. Ott érdemes azt kapcsolni a mobil tulajdonosoknak.
Az átalakítást  dr. Gyarmathyné Nemes Erzsébet tagtársunk anyagi támogatásából valósítottunk meg.


Közzététel: 2018. 01. 07.

 FIGYELEM! TÖRVÉNY-  ÉS ELÖÍRÁSVÁLTOZÁSOK A 2018. ÉVTŐL! 

 A használatiminta-oltalmi törvény 2018. január elsejével megváltozott. Ilyen oltalom indítása előtt felajánljuk segítségünket a jobb eligazodás érdekében.

Az elektronikus bejelentéseknél a formai előrások változtak.

A nemzetközi szabadalmaztatás illetékei emelkedtek.

A védjegy kérelmeknél az osztályozását  a Nizzai megállapodás új (11. kiadás)  előírása szerint kell megtenni.