Beszámoló

II. Feltaláló Olimpia - GENIUS 2000 Nemzetközi Találmányi Vásár

Budapest, 2000. május 4 - 7.

1. A rendezvény meghatározása

A rendezvény a feltalálók versenye és egyben a találmányok és a szabadalmak alapján gyártott új termékek, szoftverek számára üzletszerzési alkalom, valamint
a Magyar Millennium tiszteletére rendezett nemzetközi ünnepi esemény Budapesten, és az Interneten a www.inventor.hu jelű honlapon.

2. A rendezvény céljai

3. A rendező és a kivitelező

A Magyar Feltalálók Egyesülete (MAFE), közhasznú szervezet rendezte az eseményt.

Felelős rendező dr. Vedres András főtitkár, a generál kivitelező a Vitális Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. volt, ügyvezető igazgató Beke László.

4. Helyszín, Időpont

Budapest, Olimpiai Csarnok, 2000. május 4.-7, illetve az Interneten július 1-je és december 31-e között a www.inventor.hu jelű honlapon.

5. A védnökök

Dr. Latorcai János országgyűlési képviselő. az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának elnöke, fővédnök.

Dr. Bendzsel Miklós elnök, Magyar Szabadalmi Hivatal, védnök

Dr. Matolcsi György miniszter, Gazdasági Minisztérium, védnök

Dr. Moussa Farag elnök, Feltalálók Egyesületeinek Nemzetközi Szövetsége (IFIA), védnök

6. Részvétel feltételei

Az eseményen olyan találmánnyal lehetett részt venni, amelyet öt évnél nem régebben találtak fel, illetve öt évvel korábban még nem alkalmaztak, a jogvédelem formájától és érvényességi területétől függetlenül. Ebben a tekintetben találmánynak minősült minden műszaki alkotás, beleértve az új növény és állatfajtát és az olyan számítógépprogramot, amelynek szorosan véve van műszaki alkalmazása.

7. A szervezés

A szervezőmunkát egy évvel korábban kezdtük meg. Angol nyelvű tájékoztató előzetes jelentkezési felhívást nyomtattunk (5000 példány), a külföldi résztvevők, kiállítók és üzletemberek szervezésére.

Az 1999 év nagyobb nemzetközi találmányi kiállításain (Genf, Nürnberg, Brüsszel) személyesen adtuk át az érdekeltek számára a meghívásokat, és közel ezer külföldi címre postáztuk azokat.

Számos feltaláló és innovációs szervezet vezetőségével tárgyaltunk a részvételükről. Tájékoztattuk a rendezvényről a külföldi kereskedelmi kamarákat, és a budapesti külképviseleteket.

A részletes tudnivalókról angol nyelvű, A/5 méretű füzetet (2000 példány) készítettünk, amelyet az IFIA tagszervezeteinek és az előzetes érdeklődőknek megküldtünk.

A hazai potenciális résztvevők, rokonszervezetek, kamarák tagjai, egyetemek dolgozói számára a magyar nyelvű nyomtatott meghívó füzetet (5000 példány) postán küldtük el. A MAFE tagság tájékoztatására a PATENT című hírlevelünket ez alkalomból 5000 példányban adtuk ki.

A szervezésre honlapunkat is használtuk, több mint kétezer elektronikus levelet küldtünk el, és közel ezer választ kaptunk.

Több kamarai újságban, különféle, érdekelt szervezetek értesítőiben, felhívást adtunk közre, az újdonságok kedvezményes bemutatására.

A Feltaláló Olimpia látogatóit több eszközzel hívtuk. A Magyar Televízió az esemény előtti héten 12 alkalommal hirdetést sugárzott, melyben felhívta a figyelmet
a rendezvényre.

Tizenötezer meghívót nyomtattunk tiszteletjeggyel, amelyeknek felét a résztvevők küldték le potenciális üzleti partnereiknek. A másik felét a rendező jutatta el a gazdasági, politikai és társadalmi köröknek. Áprilisban a Műcsarnok részére 2000 tiszteletjegyet adtunk az “Intuíció, innováció, invenció” című időszakos kiállításuk látogatói részére.

A külföldi üzletembereket az Internet segítségével, és meghívók elküldésével hívtuk meg. A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 33. Világkongresszusára érkezett 800 résztvevő számára VIP belépőket nyomtattunk.

7. A résztvevők

A budapesti Olimpiai csarnokban 32 országból 439 találmányt mutattak be, közel egyenlő számban voltak a hazai és a külföldi témák. Az első Feltaláló Olimpián két évvel ezelőtt ugyanitt 29 országból 396 találmánnyal vettek részt.

1 sz. táblázat: Az országok és a bemutatott találmányok száma

Ország

Találmány

Magyarország

222

Románia

102

Korea

16

Horvátország

14

Oroszország

10

Jugoszlávia

9

Szlovákia

8

Lengyelország

7

Németország

6

Argentína

5

Bosznia Hercegovina

5

Bulgária

4

Hong-Kong (Kína)

4

Benin

3

Fülöp Szigetek

3

Szlovénia

3

Banglades

2

Kamerun

2

Nigéria

2

Szíria

2

Ausztrália

1

Ausztria

1

Elefántcsontpart

1

Franciaország

1

Kanada

1

Kína

1

Nagy-Británia

1

Olaszország

1

Svájc

1

Togo

1

Tunézia

1

USA

1

Külföldi

217

2 sz. táblázat: Bemutatott találmányok száma szekciók szerint

Szekciók: Találmányok
A-1 Szekció* - Mezőgazdaság, élelmiszerek 42
A-2 Szekció - Közszükségleti cikkek (egészségügy, szórakozás, sport, játék, stb.) 112
B Szekció - Alakító műveletek; Szállítás 56
C Szekció - Vegyészet; Kohászat 30
D Szekció - Textil- és Papíripar 13
E Szekció - Helyhez kötött létesítmények (építés, bányászat, stb.) 26
F Szekció - Gépészet; Világítás; Fűtés; Fegyverek; Robbantás 68
G-1 Szekció - Fizika (műszerek, fényképészet; hangszerek; nukleonika, stb.) 21
G-2 Szekció – Fizika (vezérlés; számítástechnika; szoftverek, oktatási eszközök;) 41
H Szekció - Elektromosság; Villamosság 30
Összesen 439

* Az osztályozás megfelelt a Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás szekcióinak, az “A” és “G” szekciók kettéosztásában különbözve

1 sz. ábra: A nevezett találmányok szekciónkénti arányai

A témák szekciónkénti megoszlása jól egyezett a más nemzetközi találmányi kiállításokon tapasztaltakkal.

A hazai témák szekciónkénti aránya a mezőgazdasággal kapcsolatos találmányok számának növekedését mutatta a korábbiakhoz képest.

Benevezett hazai témák megoszlása Téma %
  222 100
A/1 mezőgazdaság, élelmiszeripar   17
A/2 egészség, közszükséglet, sport, játék   21
B alakító műveletek, közlekedés   16
C vegyészet, kohászat   5
D textilipar, papíripar   3
E építészet   5
F gépészet, fűtés, fegyverek   15
G/1 műszerek, hangszerek   2
G/2 fizika, számítástechnika   8
H elektromosság   8

A Magyar Innovációs Szövetség tagjaitól, a Mérnökkamarától, a METESZ szervezeteitől és a Budapesti Műszaki Egyetem dolgozóitól egyetlen találmánnyal sem neveztek. Korábbi rendezvényeinken, 1996-ban és 1998-ban, még akadt ezektől a szervezetektől néhány újdonságot bemutató résztvevő.

Két találmány érkezett csak a különféle kamaráktól. A Magyar Növénynemesítők Egyesületének (MNE) tagjai közül néhányan jelentkeztek eredményeikkel. A hazai témák döntő többségét a MAFE tagjai állították ki.

A hazai résztvevők a magán és kisvállalkozók voltak, háromnegyedük vidékről érkezett, az alábbi településekről:

Agárd, Ajka, Atkár, Baja, Bakonyjákó, Bakonysárkány, Barcs, Bátonyterenye, Budakeszi, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Érd, Esztergom, Fonyód, Fülöpszállás, Gödöllő, Gönyű, Gyöngyös, Győrladamér, Hajdú-böszörmény, Hódmezővásárhely, Iklad, Iregszemcse, Kál, Kalocsa, Kaposvár, Karcag, Kaszaper, Kazincbarcika, Kecel, Kecskemét, Kompolt, Kunszentmiklós, Leányfalu, Létavértes, Mályi, Martonvásár, Miskolc, Mohács, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Nemti, Nyíradony, Nyíregyháza, Nyíregyháza-Kőlapos, Páty, Pécs, Sárospatak, Siófok, Solt, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szentendre, Szentistván, Szigethalom, Szolnok, Sződliget, Szurdokpüspöki, Tatabánya, Törökbálint, Újudvar, Verpelét, Veszprém, Visegrád, Zalaegerszeg, Zamárdi.

3. sz. táblázat: A hazai kiállítók eredet szerinti megoszlása

Megnevezés százalékban
Hazai kiállító: 172 100
Ebből vidéki 72
Magán és kisvállalkozó 94
Egyetem, kutatóintézet dolgozója 6
MAFE tagjaként szervezve 95
MNE tagjaként szervezve 4
Kamarák szervezésében 1

A bemutatott hazai találmányoknak több mint a felét az elmúlt évben jelentették be oltalmazásra. A megoldások húsz százalékát kimondottan erre az eseményre készítették el, oltalmukat az úgynevezett “kiállítási kedvezmény” meghirdetett jogintézménye biztosította.

8. A látogatók

A kiállítást az Olimpiai csarnokban 10 650 fő látogatta meg. A látogatók 5 %-a volt becslésünk alapján külföldi. A hazaiak többsége (81%) tiszteletjeggyel lépett be. Nyugdíjasok számára díjmentes belépést biztosítottunk. Most az iskolák számára nem küldtünk meghívókat, gyerekek csak felnőtt kíséretében látogathatták a kiállítást szintén díjmentesen.

9. A kiállítás

A kiállítás helyszíne az Olimpiai csarnok volt (Budapest, Népstadion). A csarnok egész területét (2050 m˛) ledeszkáztattuk, és szürke szőnyeggel boríttattuk.
A tűzrendészetileg engedélyezett maximális területen (1230 m˛) 158 db 4, 6 és
10 m˛-es egységstandot és két egyedi (MAFE+IFIA és MSZH) standot építtettünk.
Az installáció syma-elemekből épült, fehér színű falakkal. A standokra 410 db lámpát szereltettünk, 168 tárlót illetve asztalt és 340 db széket béreltünk. Közel száz folyóméter frízfeliratot készíttettünk el. Az elektromos energiát átalánydíjjal fizettük. Az internetes kapcsolathoz telefonvonalat béreltünk. Fentieket a kiállítók támogatásként kapták a rendezőtől. A különleges bútorokért és tartozékokért (mint például 140 db konnektorért) a kiállítók fizettek.

A kreativitási diákolimpia helyszíne a Csarnok edzőtermében volt, amelyet
a versenyzők számára iskolabútorokkal rendeztünk be. A kiállítás irodája
a szertárteremben volt.

10. A megnyitó ünnepség

A megnyitó ünnepség május 4-én 10 órakor kezdődött az Olimpiai csarnokban. Megjelentek a kiállítók, valamint díszvendégként H.E. Petru Cordos Románia nagykövete, Varga Gábor a Román Szabadalmi Hivatal elnöke, Latorcai János országgyűlési képviselő, a Magyar Országgyűlés Gazdasági Bizottságának elnöke, Posteinerné Toldi Márta a Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) elnökhelyettese, Kende Béla a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (MIE) elnöke.

Az ünnepségen Latorcai János fővédnök Magyarország nevében köszöntötte a résztvevőket, majd Románia nagykövete üdvözölte a feltalálókat. Köszöntőt mondott még az MSZH elnökhelyettese és a MIE elnöke.

Farag Moussa, a Feltalálók Egyesületei Nemzetközi Szövetségének (IFIA) elnöke nyitotta meg a kiállítást. Ezután a díszvendégek megtekintették a bemutatókat.

11. A bemutatott találmányok, a kiállítás érdekességei

A bemutatott 439 találmány jegyzékét a katalógus tartalmazza.

A kiállítás egyik nagy érdekessége volt az IFIA Nemzetközi Internetes Találmányi Áruházának (IFIS) a szereplése.

Románia 102 találmánnyal és népes delegációval jelent meg. A román stand bejáratánál az egyik oldalon a Román Szabadalmi Hivatal és a másik oldalon az ANSTI (Románia fejlesztési kormányhivatala) általános tájékoztató szolgálata fogadta a látogatót. A kiállított találmányaik felölelték a román feltalálás egész területét. Kutatóintézetek, vállalatok és magán feltalálók egyformán helyet kaptak a válogatottjukban. A román kormányhivatalt Mircea Valer Pusca elnökhelyettes képviselte, jelen volt Varga Gábor a Román Szabadalmi Hivatal elnöke. A román delegációt Nicolae Naum, az ANSTI vezérigazgatója, volt államtitkár vezette. Bemutatkozásuk Budapesten állami szervezéssel, jelentős anyagi támogatással történt.

A többi külföldi résztvevő az illető ország feltalálószervezetének szervezésében, mint

Oroszország, Lengyelország, Horvátország, Jugoszlávia, Bosznia-Hercegovina, Korea, Hong-Kong, Bulgária, Szlovákia, vagy egyénileg jelent meg.

A magyar találmányok bemutatásának színvonala magas volt. Többen ötletes módon látványosan mutatták be újdonságaikat, amelyekből az első szériák termékeit meg is lehetett vásárolni.

A Magyar Szabadalmi Hivatal a standján ügyfélszolgálatot tartott, kutathatók voltak a számítógépes adatbázisaik.

12. Zsűrizés, a verseny eredményei

Az eredeti terv, miszerint a benevezett találmányokat az Internet segítségével a megnyitó előtt az IFIA tagszervezeteinek aktivistái értékelik, nem volt megvalósítható, mivel a román nevezési anyag túl későn érkezett.

A sportszerűség azt diktálta, hogy térjünk el a meghirdetett módszertől, és egyforma feltételekkel értékeljük az összes találmányt. Ezért a találmányokat a helyszínen a nemzetközi zsűri bírálta el.

A találékonyság, a jövőbeli hasznosság és a bemutatás színvonala szerint 5-5-5, összesen maximum 15 pontot lehetet szerezni. A rendezőség a szerzett pontok alapján szekció szerint megosztva rangsorolta a találmányokat. A legtöbb pontot szerzett találmányok közül a zsűri választotta ki szekciónként a győzteseket (aranyérem) és a helyezetteket (ezüst- és bronzérmek).

A tíz pontnál többet elért találmányokat GENIUS éremmel díjaztuk.

A legtöbb találmányt bemutató feltalálók az abszolút kategória győztese illetve helyezettjei lettek.

A rendezőség összesen 63 olimpiai érmet adott.

13. Díjkiosztó ünnepség

A díjakat Gyulavári Pál szobrászművész tervezte és Gál György feltaláló (Caster Kft.) készítette.

A díjkiosztó ünnepség a Stadion Hotel éttermében volt május 6-án este 7 órakor.
A megjelenteket Erdélyi Péter a Danubia Szabadalmi Ügyvivői Iroda igazgatója, mint vendéglátó köszötötte.

Az eseményen megjelent Dr. Latorcai János országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának elnöke, fővédnök, dr. Bendzsel Miklós elnök, Magyar Szabadalmi Hivatal, védnök és dr. Szántay Csaba akadémikus a Magyar Feltalálók Egyesületének elnöke, Otto Joklik professzor, Ausztria, az EU EUREKA képviselője, akik átadták a díjakat.

A feltalálók szervezéséért 19 személy kapott Tiszteletbeli Genius Érmet:

BEKE László, BÉRES Ilona, LATORCAI János, VEDRES Balázs és VEDRESNÉ Kozma Mária, Magyarország

CSAVAR Lucia, DINESCU Ovidiu, GHEORGE Dana Violetta, NAUM Nicolae, PIOARU Dan, PUSCA Mircea Valer, SAVA Gheorge, VARGA Gábor, Románia

HAVLICEK Pavao, Horvátország

HUJIC Husein, Bosznia-Hercegovina

KURKI Risto, Finnország

MOUSSA Farag, IFIA

POUBISOVA Beata, Szlovákia

SZULBINSKI Marek, Lengyelország

Lengyelország díját Vedres András kapta “Öko-jacht” című találmányáért.

A Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium különdíjait az alábbiak nyerték:

Polhamer Ernőné dr és társai: Búza szelénes kezelése

Balla László dr. és társai: “Magdaléna” középérésű búzafajta

Kálmán László: “Biokál” növényvédő szer család (a legszebb mezőgazdasági bemutató)

Ezt követően a rendezőség vacsorán látta vendégül a résztvevőket.

14. Kreativitási diákolimpia

A II. Feltaláló Olimpia részeként Budapesten a MAFE megrendezte a Kreativitási Diákolimpiát, amelyben a résztvevő 6-14 éves diákok a helyszínen a kezdés előtt közvetlenül kapják meg a megoldandó feladatot és az ahhoz rendelt eszközöket.
A zsűri a megoldásban mutatkozó találékonyságot és a mű kivitelezési színvonalát értékelte.

A nemzetközi zsűri elnöke Risto KURKI (Finnország) volt.

A Kreativitási Diákolimpia megrendezésének céljai:

A Kreativitási Diákolimpia helyszíne Budapesten, az Olimpiai csarnok volt.
A versenyre 2000. május 7-én 10 és 14 óra között került sor.
Nevezni csak az Olimpián kiállítók hozzátartozóinak lehetett.

A résztvevők (bosznia-hercegovinai, magyar és szlovák diákok) két korcsoportban versenyeztek:

A verseny eredménye az alábbi volt:

I. korcsoport (6-10 évesek), 12 induló;

Feladatok:

 1. Virágdísz anyák napjára (Művirágokból, dekorációs anyagokból és örökzöldi ágakból)
 2. Játék a testvérednek (Mágneses építőjátékból)

Győztes: Novkov Máté

II. korcsoport (11-18 évesek), 14 induló

Feladatok:

 1. Szendvics barátodnak (Élelmiszerekből)
 2. Egy kiválasztott olimpiai találmány bemutatása és továbbfejlesztése (Rajzeszközök, barkács-alapanyagok, szerszámok)

Győztes: Egely Katalin

 

15. Kapcsolódás a Műcsarnokbeli “Intuíció, innováció, invenció” című időszaki kiállításhoz

A Műcsarnokban március 30 – május 14. között “Intuíció, innováció, invenció” címmel időszakos kiállítást rendeztek, amelyen a hazai feltalálás “klasszikusnak” számító eredményeit művészi alkotásokkal ötvözve mutatták be.

E kiállítás látogatói díjmentes belépőjegyet kaptak a Feltaláló Olimpiára.
A Műcsarnokban pedig a MAFE az iparjogvédelmet és a feltalálást népszerűsítő bemutatót rendezett, videofilm vetítést tartott, és tájékoztató szolgálatot teljesített, valamint ankétot szervezett.

Az akció céljai

Az akció részei

 1. Legújabb megvalósult magyar találmányok bemutatója az időszakos kiállítás keretében
 2. A Műcsarnokban 40 négyzetméteres területen kiállítás, amelyen írásos információ és tárgyak az alábbi tárgykörökben:

  Dr. Bogsch Árpád

  (Budapest ,1919)
  A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) felvirágoztatója, és negyedszázadon át volt főigazgatója.
  Életműve a szellemi tulajdon egész világot átfogó jogi kereteinek megteremtése.
  (Portréjának kiállítása)

  Dr. Szántay Csaba

  (Salgótarján, 1928)
  Életút bemutatása: 1950–56 a BME szerves kémia tanszék kutatója, majd aspiránsa, 1957–68 a szerves kémia tanszék tud. munkatársa, 1965–66
  a New York-i Egyetem oktatója, 1968–97 egyetemi tanár, 1979–97 tanszékvezető, 1998– nyugalmazott professzor, a Magyar Feltalálók Egyesületének elnöke, az MTA rendes tagja.
  340 közlemény, 268 szabadalom szerzője, társszerzője.

  1998 óta sikert aratott, megvalósult találmányok kiállítása:

  Ablonczi Dániel – Vadász József: Logikai játék

  Aszódy József: Zoknicsipesz

  Bereznai József: Szintszabályozós csaptelep

  Breiner Sándor: Önvédelmi feltét kézifegyverekhez

  Egely György dr.: Vitalitásmérő

  Farkas Lajos: Teniszlabdás masszírozó

  Gál György és Gál Tibor: Finomöntési eljárás

  Osbáth Sándor és fia: Csaphegesztő

  Osbáth Sándor és fia: Növényvédelmi előrejelző

  Poteczin Imre – Fehér István: Sonkaprés

  Szöllősy János: Mágneses szenzor

  Fejes László –Győrfi László Szívfrekvencia figyelő (ER-COR)

  Molnár János: Építőjáték karikákból

  Tüske Ákos dr.: Térbeli puzzle játék

  Ruzsonyi Gábor: Biogyertya

  Kapiller Zoltán dr.: Kullancskivevő kanál

 3. Videofilmek vetítése
 4. Az időszaki kiállítás alatt napjában többször vetítésre kerültek a MAFE által készítetett videofilmek:

  “A szellem tulajdona” – Bogcsh Árpád portréfilm (1996)

  “A molekulák varázslója” – Szántay Csaba portréfilm (1996)

 5. Tájékoztató szolgálat
 6. Az időszaki kiállítás alatt naponta 15-17 óra között információs szolgálat adása a feltalálással kapcsolatos kérdésekben a kiállítás területén, a MAFE bemutatónál illetve a vetítésnél
 7. “A jövő feltalálása” kerekasztal-beszélgetés és ankét

A Műcsarnokban május 9-én kedden nyilvánosság előtt meghívott feltalálók (Börzsönyi András, Csizmadia Lajos, Gágyor János, Hoffman László, Ipacs László, Kuthi Zoltán, Maly Róbert, Nagy Gábor, Nagy-Baló András, Sike Valéria, Székely Lajos, Szigeti Sándor, Szöllősy János, Tóth Gyula, Török József, Vedres András) részvételével ankéton megvitattuk az iparjogvédelem helyzetétét, az EU csatlakozás fényében és a feltalálók előtt álló feladatokat.

A Műcsarnok kiállítását 20-30 ezer látogató tekintette meg.

16. A Magyar Millennium megünneplése

A Feltaláló Olimpia résztvevői és hozzátartozóik (kb 600 fő) május 4-én 19 órakor megkoszorúzták a Hősök terén lévő ismeretlen katona sírját.

A koszorú egy elektromos hajtású magyar gyártmányú kisautón érkezett a térre.
A GENIUS fanfár hangjaira a világ feltalálói nevében a koszorút az emlékművön Farag MOUSSA, az IFIA elnöke és Kuthi Zoltán a MAFE titkára helyezte el.

Ezután a résztvevők tiszteletére a Magyar Millennium alkalmából fogadás volt a Műcsarnokban, amelyen megjelent Latorcai János országgyűlési képviselő, a Magyar Országgyűlés Gazdasági Bizottságának elnöke és felesége, valamint Bendzsel Miklós a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke és Vékás Gusztáv az MSZH elnök-helyettese.

A vendégeket Beke László professzor, a Műcsarnok főigazgatója köszöntötte.

Ez alkalommal ünnepélyes körülmények között Ladislav Koleczko, a Lengyel Feltalálók Egyesületének (SPWIR) elnöke és Vedres András a MAFE főtitkára aláírta a két szervezet közötti együttműködési megállapodást.

17. Üzleti forgalom

Az üzleti forgalom megfelelt a várakozásoknak. Olyan kiállítók, akik új terméküket árulták is, jelentős bevételre tettek szert a helyszíni eladásokból. Gyors felmérésünk szerint a magyar kiállítók több mint fele jelentős üzleti partnerrel lépett érintkezésbe. Néhányan a közeli jövőben több millió forintos árbevételre számítanak.

A külföldi kiállítók ígéretes magyar kapcsolatfelvételekről számoltak be.

Az ICC delegátusok részéről gyenge volt az érdeklődés, senki sem utalt velük történt sikeres tárgyalásra.

A rendezvény utáni héten a MAFE irodánál 25 cég jelentkezett hazánkból különféle találmányok feltalálóival való kapcsolatfelvétel megszervezése céljából. Külföldről pedig 7 érdeklődés érkezett ezen idő alatt, a legjelentősebb az USA hadserege részéről.

18. Sajtóvisszhang

Az Observer Budapest Médiafigyelő kft adatai sajnos még nem állnak rendelkezésünkre. A Feltaláló Olimpiáról belföldön május 15-ig saját adataink szerint 38 hír jelent meg. Ezek megoszlása az alábbi:

Újsághír (írásos) 50%

Újsághír (fényképpel) 33%

Rádió tudósítás 10%

Televíziós riport 7%

A magyar média a rendezvény után még egy ideig rendszerességgel hírt ad a sikeresen szerepelt magyar találmányokról. Például a “Magyar Nemzet” jelentet meg sorozatot, az MTV tervez egy sorozatot elindítani, a DUNA TV “Heuréka” műsora is szerepeltetni fog olimpikonokat, a Kossuth Rádió “Mérleg” című műsora ad összegzést stb.

19. Költségek és források

Kiadások (nettó értékben)

Ezer forintban

Anyag költség

862

Bérleti díj

5 900

Díjak

840

Grafika, reklám

4 810

Installációs költség

7 652

Közlekedés, szállítás

114

Nyomdai költségek

1 555

Távközlés (telefon, posta, Internet)

1 361

Tervezés, szervezés, működtetés

6 000

Vendéglátás

490

Kiadások összesen

29 584

Bevételek (nettó értékben)  

Résztvevőktől, látogatóktól árbevétel

3 162

Gazdasági Minisztérium támogatása

15 000

Magyar Szabadalmi Hivatal támogatása

2 500

OM Fejlesztési H.államtitkárság

1 600

Danubia Szabadalmi és Védjegyiroda támogatása

1 000

SBG&K Szabadalmi Ügyvivői Iroda támogatása

500

ANSTI Románia támogatása

1 822

Kölcsön

4 000

Bevételek összesen

29 584

Budapest, 2000. május 22.

Dr. Vedres András főtitkár