Fővédnök: Dr. Latorcai János országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága elnöke

Sok szeretettel köszöntöm a második Feltaláló Olimpia - GENIUS 2000 Nemzetközi Találmányi Vásár résztvevőit. A történelem - az élet nagy tanítómestere - egyértelműen bebizonyította, hogy az emberiség csak a szellemi javak állandó teremtése révén képes megtermelni a szükséges anyagi javakat, és ellátni önmagát. E folyamatban a feltalálók azok, akik az erőforrásainkat gyarapítani képesek.

Krisztus születése után eltelt kétezer év alatt a kultúrtörténet egyik legjelentősebb eredménye az volt, hogy létrejött a szellemi tulajdon világméretű jogvédelme. A szabadalom értékes áru lett. Mindezek ellenére az újdonságok számára a piacszerzés mégis bürokratikus és költséges. Ezt az ellentmondást némileg oldandó, a szervezők díjmentes kiállító területet ajánlunk fel a Feltaláló Olimpián kiállítók számára, hogy ezzel is elősegítsük a találmányok megvalósulását.

Mi magyarok meg tudtuk mutatni, hogy a szellem. világában nagyhatalmak vagyunk. Keresztény államiságunk eltelt évezrede alatt, több olyan szellemi nagyságot adtunk a világnak, akiknek alkotásai mérföldkövet jelentettek a világ történelmében. Mindez legkifejezettebben. talán azzal jellemezhető, hogy nincs még egy olyan kicsi országa a világnak, amelyik annyi szentet adott a világegyháznak, vagy annyi Nobel-díjas tudóst az egyetemes tudománynak, mint a mi hazánk. A magyar ember alkotóképességét fémjelzik többek között már a középkorban a kocsi, a XIX. században a dinamó, a transzformátor, az Eötvös-féle torziós inga, végül a XX. században a golyóstoll, a számítógép és a mars-járó.

Történelmünkből ismert, hogy mindig fogékonyak voltunk az újdonságokra. A honfoglalást követően eleink kialakították a kor követelményeinek megfelelő gyepű-rendszert, a tatárjárás után IV. Béla új hadviselési módszerként védő kővárak láncolatát építette ki. Az itáliai reneszánsz Mátyás király udvarában, hazánkban talált először követőkre. Az első acélhíd a Dunán Budát és Pestet kötötte össze, nálunk épült a kontinensen először földalatti vasút és vasbeton épület, és itt nálunk, az elsők között indult meg a villamosközlekedés, valósult meg a telefonösszeköttetés. De Budapestről teremtett először kapcsolatot az emberiség a világűrrel, amikor Bay Zoltán feltaláló 1949-ben radarhullámokat küldött a Holdra és felfogta a visszaverődött jeleket.

Ezek az eredmények erősítették nemzeti tudatunkat és fokozták önbecsülésünket. Mindez napjaink társadalmát is ösztönzi, hogy a tudást, az alkotást, és a teremtő embert példaként állítsa maga elé.Hazánk tíz évvel ezelőtt elsőnek kezdte meg a szovjet típusú politikai és gazdasági rendszer átalakítását, melynek eredményeként a magyar gazdaság Európában az egyik legnagyobb fejlődési ütemet érte el. Gazdaságunk újra nyitott, és várja a feltalálók alkotásait.

Kívánom, hogy szellemi termékeikkel, találmányaikkal mind a II. Feltaláló Olimpián, mind a hétköznapok gyakorlatában újabb és újabb sikereket érjenek el.

 

 

Védnökeink

Dr. Matolcsy György miniszter, Gazdasági Minisztérium

A találmány a világgazdaság rakétáinak hajtóanyaga, amely a jövő felé röpít bennünket. Tankoljunk fel hát!

 

Dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke

A feltalálók munkássága köti össze a történelmi múltat az emberiség jövőjével - ösztönző bátorításuk, találmányaik oltalma és elismerésük közös kötelességünk.

 

Dr. Farag Moussa, a Feltalálók Egyesületei Nemzetközi Szövetségének elnöke

Világ feltalálói egyesüljetek! Támogassátok a helyi vagy nemzeti egyesületeiteket. Az IFIA legyen a szemetek fénye, mert az IFIA a feltalálók egyetlen világszervezete, a ti szócsövetek a nagyvilágban.