„Nincs új a nap alatt.”

 

Ma is aktuális írás a feltalálásról, a tudós és a feltaláló viszonyáról, és a találmányok hasznosításáról:

 

Cholnoky Jenő: Előszó a „Híres feltalálók” című, 1912-ben Budapesten
Singer és Wolfner által kiadott könyvhöz

 

Első oldal    Második oldal    Harmadik oldal    Negyedik oldal

 

 

Cholnoky Jenő dr. (Veszprém, 1870. - Budapest, 1950.) mérnök, földrajztudós, író, a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt.

Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, előbb a Műegyetem vízépítési szakán, majd filozófiai doktorátust is szerzett.

A leíró földrajz tanára lett 1905-ben a Kolozsvári Egyetemen, majd 1921-től Budapesten.

Járt a Kína-alföld nagy folyóinak deltavidékén, feldolgozva annak hidrográfiáját. Felfedezett egy lávamezőt Mandzsúriában.

Hazánkban a Balaton tudományos tanulmányozásának legnagyobb lakja volt.

Írói munkásságát több mint 50 könyvének kiadása jelzi.

Évtizedeken át elnöke volt a Magyar Turista Egyesületnek.