Román - Magyar Innovációs Napok

Marosvásárhely, 2009. október 2-4.

a_magu_n.gif (7981 bytes)

A rendezvény támogatója:

 

Beszámoló

A rendezvény egy kétoldalú, román-magyar innovációs szakkiállítás konferencia, tapasztalatcsere volt a két évtizedes innovációs együttműködésünk megünneplése Marosvásárhelyen (2009. október 2-4.).

 

1.) Általános bemutatás
 

Előzmények

Romániában a legjelentősebb innovációs civil szervezet az Inventors Association Romania, amely összefogja a román KF civil szférát. Ezzel a szervezettel a MAFE együttműködése húsz éves múltra tekint vissza. Segítettük ennek a szervezetnek a megalapítását. Kezdetben számítástechnikai eszközöket is adtunk nekik. A múltban közös rendezvényeket szerveztünk. Románia innovációs kiállításain, a MAFE rendszeresen tartott kollektív bemutatókat.

 

Helyszín:

A helyszín szimbolikus volt, dr. Bernády György Közművelődési Központ, Marosvásárhelyen. A Központ a várost a múlt század első felében korszerűsítő jeles polgármester nevét viseli, melyet a Maros megyei RMDSZ hozott létre 1992-ben. Az intézmény a köz, Marosvásárhely valamint a megye polgárainak szolgálatában áll. A hagyományt és modern törekvéseket ötvözve szorgalmazza a helybeli közösség kulturális, szellemi épülését, művelődési lehetőségeinek kibővülését, alkotókészségének ösztönzését.
 

2.) A megvalósítás

A szervezés alapja jogvédett és támogatott témák közötti válogatás volt, bemutathatóságuk és a magyar- román relációban való alkalmasságuk szempontjából. A GÉNIUSZ-EURÓPA (szeptember 9-13.) nemzetközi Találmányi Vásáron szereplő témák közül történik a válogatás. Elsőbbséget élveznek a korszerű alkotások (IT technológia, biokémia, elektronika) és az NKTH innovációs támogatásban részesülő projektek. 30 témából álló bemutató anyagot állítottunk össze.

 A kiállítók felkészítése magába foglalta a szereplők optimális eszközeinek kiválasztását a bemutatókhoz, a bemutató anyag megtervezésében való segítséget, a poszterek, közös katalógus elkészítését és marketing tanácsadást.

 A kiállítás lebonyolítása tartalmazta a kiállítási terület elkészítését, az installáció biztosítását és az esemény reklámozását. A költségeket a két fél fele-fele arányban viselte. A MAFE a magyar kiállítási anyagot oda- és visszaszállította. Szervezte a személyes megjelenést, biztosította a hotelt (19 fő számára). A kiállítás három napig tartott nyitva Marosvásárhelyen a „Bernády-házban”.

 A bemutatás eszközei közül a legfontosabbakat a résztvevők számára a MAFE biztosította, ez a kiállítási terület, amely témánként 2 négyzetméter területű volt. A posztereket és a közös grafikát a MAFE készítette. Az egyedi szórólapokról és a kiállítási bemutató tárgyi anyagairól a résztvevő gondoskodtak.

 A konferencia, melynek címe: „Húsz év együtt”, félnapos egynapos volt (október 2.) a „Bernády-házban” (Résztvevők: összesen 165 fő).

A plenáris előadók bemutatták a román, illetve a magyar innovációs rendszert. Ezt követően került sor egyes magyar innovációs eredmények előadások keretében történő bemutatására, és a tárgykör megvitatására. A konferencia munkanyelve angol, román és magyar volt, szinkrontolmácsolással.

 A konferencia előadói:

 

Octavian Plese dr.: „Innovation in Romania”

Vedres András dr: „Inventors - Inventions – Innovation and Prosperity”

 

Magyar találmányok és innovációjuk: (Bemutató előadások)

 

1.      Csányi, László: Soil sampler to measure the humidity and the carbon-dioxide contents in various soil depths

2.      Fritz, László: A slanting-rope bridge with „floating” pillars

3.      Gyarmathyné, dr. Nemes Erzsébet dr: VIVEGA Salt Mixture

4.      Kocsis, András, dr. Utassy Sándor, Müller György and Debreceni György: Intelligent vending machines

5.      Kuthi, Zoltán: Electronic fuelcap

6.      Rossu, László: Internet based package-delivery automatic system

7.      TAMÁS, Eszter: Tea, jelly and balm from Euphorbia hirta (Tafedim)

8.      Vári, Éva: Disabled access device for use on stairs

 

A konferencia után a román és magyar innovációs kiválóságok kitüntetéseket vehettek át. Az eseményt jó hangulatú vacsora követte.

A rendezvényről részletesen beszámolt a helyi média (sajtó, rádió, városi televízió).

 

Tapasztalatcsere látogatás volt (október 3.) só-vidék településein.

 

A bemutatott műszaki alkotások

 

1.                  Ambrus, Imre: SPANNFIX module constructing system

2.                  BOGAR, Istvan: Roller Gearing and Transmission Mechanism

3.                  Csányi, László: Soil sampler to measure the humidity and the carbon-dioxide contents in various soil depths

4.                  CSENDES, Gábor: Easy – structure buildings with prefabricated construction

5.                  FARKAS, Tibor, Antal GASPARICS, János SZÖLLŐSY: Electrosmog detector badge – FluxAve

6.                  Fritz, László: A slanting-rope bridge with „floating” pillars

7.                  GARAB, Győző dr. and István POMOZI dr: Differential Polarization Laser Scanning Microscope

8.                  Gyarmathyné, dr. Nemes Erzsébet dr: VIVEGA Salt Mixture

9.                  Hegedűs Erzsébet: Glassphoto with laserprinting process

10.              Horváth, István: Oil removal from waters

11.              Kertész, András: Air cleaning equipment with auxiliary flow

12.              Klár, Gábor: Collapsible shoulder part for camcorders

13.              Kocsis, András, dr. Utassy Sándor, Müller György and Debreceni György: Intelligent vending machines

14.              Kókai, Dénes: Wind energy utilization with surface riffles

15.              Kuthi, Zoltán: Electronic fuelcap

16.              Makkai, István: Safety and convenience solutions for potters’ wheel

17.              MARUZSI, László: Dog drink

18.              Nádas, Béla dr.: Double cardan joint

19.              Nagy, Zoltán dr.: A toilet seat with built-in scales

20.              Raisz, Iván dr. and coworkers: Automated new cleaning of powder tank trailers

21.              Rossu, László: Internet based package-delivery automatic system

22.              SUBERT, István: Proceeding for determine the Compaction-rate of granular course and soils

23.              Subert, István: Ultra Thin Boat Body Supported by Hydrofoils

24.              SZÉCSI, Balázs: Bordering elements and flower holders - „DROFA”

25.              SZOLNOKY, László: Adjustable level, high strength street inlet

26.              SZÖLLŐSY, János: HUMICIN food supplement

27.              TAMÁS, Eszter: Tea, jelly and balm from Euphorbia hirta (Tafedim)

28.              Tóth, Miklós: Solar Tile Systems

29.              Vári, Éva: Disabled access device for use on stairs

30.              Zakariás, István: Car trunk separation

 

Képriport

Résztvevők egy csoportja

 

Csányi László ismerteti találmányát

 

Rossu László előad

 

Román kitüntetettek

Dokumentálás többrétű volt. A média tudósításokon kívül videofilmet készítettünk