A MAFE 2003. évi állami támogatása

A 2002. évi  költségvetési javaslatunk 11 millió forint állami (kormány) támogatást irányzott elő, valamint a MSZH-tól és más szervektől 3,2 millió forint segítséget vártunk terveink valóra váltása érdekében.

A Magyar Szabadalmi Hivatal a belföldi alkotóerő növelését célzó, érdekvédelmi, tájékoztató és a szellemi tulajdon jogbiztonságát fokozó tevékenységünket 2,6 millió forint összeggel segítette. Más szervtől (OM, kamarák) támogatást nem sikerült kapni.

Jelen kormányzat célul tűzte ki a kutatás-fejlesztés, az innováció állami támogatási rendszerének átszervezését. Az elmúlt év végén elindították ezt a munkát. Ennek hatására a találmányi marketing tevékenységünket támogató állami szervek (Gazdasági Minisztérium, Oktatási Minisztérium Fejlesztési Helyettes Államtitkárság, ITDH) jelezték számunkra, hogy a jövőben a felállítandó innovációs hivatal lesz illetékes bennünket segíteni.

Úgy ítéltük meg, hogy folyamatos feladataink elvégzésénél az átszervezés anyagi gondokat fog okozni. Ezért amikor vezetőségünk képviselői január 28-án látogatást tettek a Miniszterelnöknél, segítségét kérték. Beszámoltak eddigi sikereinkről, ismertették terveinket, és annak végrehajtására 11 millió forint állami támogatást kértek. A Miniszterelnök úr elismerőleg nyilatkozott sikereinkről, támogatandónak ítélte terveinket és megígérte, hogy a Miniszterelnöki Hivatal biztosítani fogja a szükséges támogatást.

Az első félévben a MEH egy megállapodás keretében utólag kifizette a Genfi Találmányi Szalonon történt szereplésünk kiállítói helydíj számláját (2,8 millió Ft.). Ezt követően a további marketing tevékenységünket kénytelenek voltunk teljesen saját forrásainkból és jelentős kölcsönökből finanszírozni. 

A 2003-évi kilátásba helyezett állami támogatás második felére vonatkozólag 2003. december 30-án a Miniszterelnöki Hivatallal aláírtunk egy megállapodást. A pénz folyósítása 2004. első negyedévében történik, így a 2003. évi marketing munkához felvett kölcsönöket vissza tudjuk fizetni, és a 2004. évi feladataink teljesítését zavartalanul tovább folytatni.

Ezúton mondunk köszönetet a Miniszterelnöknek és hivatala munkatársainak azért a segítségükért, amellyel sikerült megoldani az innovációs alap működéséig a hazai találmányok marketingjének állami támogatását.