MAFE Hírek az Országos Sajtószolgálatra kiadva

Budapest, 2012. november 14., szerda (OS)

 Szereplés Kínában

Kína leggazdagabb városa Kunsan, nagyszabású innovációs események színhelye volt az elmúlt héten. Nemzetközi találmányi kiállítást rendeztek, amelyen háromezer kínai és 200 külföldi találmány szerepelt, közöttük nyolc magyar új műszaki alkotás. A gépészeti kategóriában Nádas Béla rotációs szivattyújával aranyérmet szerzett

A feltalálók világszövetsége (IFIA) Kínában rendezte meg közgyűlését, amelyen Vedres András elnök beszámolt második elnöki ciklusának (2010-2014) első két évi eseményeiről. Tajvanon 2011-ben számítógépes találmányok világbajnokságát és kulturális innovációs fesztivált rendeztek. Németországban megszervezték a környezetvédelmi találmányok, valamint Lengyelországban a kémiai műszaki alkotások világversenyét. Minden évben egy-egy nemzeti feltaláló naphoz kapcsoltan megünnepelték a feltalálók nemzetközi napját, Nürnbergben, Stockholmban majd ez év októberében Zágrábban. Tájékoztatta a delegátusokat a világszervezet anyagi helyzetéről. A Közgyűlés tudomásul vette, hogy a magyar kormány nem váltotta be az IFIA rendszeres évi anyagi támogatására tett ígéretét, melyet 2010-ben a megelőző közgyűlésen Latorcai János a magyar Országgyűlés alelnöke Nürnbergben személyesen átadott. A közgyűlés megdöbbenését fejezte ki a magyar kormány ígéretszegése miatt, és felkérte Vedres András elnököt, hogy továbbra is lássa el tisztét mandátuma lejártáig. A delegátusok megújították az IFIA végrehajtó bizottságát, melynek ismételten tagja lett Szöllősy János feltaláló.

Budapest, 2012. október 15., hétfő (OS)

 Zágrábi sikereink

Magyar alkotói sikerek Zágrábban. Magyar kulturális innováció és fúziós reaktor nyerte a fődíjakat több mint háromszáz alkotás közül.

A Nemzetközi Feltaláló Napot minden évben egy ország feltalálóinak napján tartják. Most Horvátország fővárosában, Zágrábban ünnepelték a műszaki területen alkotókat. Ebből az alkalomból nagyszabású nemzetközi találmányi kiállítást tartottak, melynek két jelentős díját magyarok nyerték el. A legsikeresebb kulturális innovációnak járó kupát Maly Róbert és Malyné, Bittner Márta nyerte el az egyiptomi piramisokat felépítő technológia rekonstrukciójára vonatkozó elképzeléseikkel. Az "Arany angyal díjat" és a kiállítás aranyérmét Egely György kapta egy hordozható fúziós reaktor feltalálásáért. Mindenki csodálatára ezzel a reaktorral a feltaláló a Magyar Feltalálók Egyesületének standján szénporból többek között vasat is előállított

Budapest, 2012. október 15., hétfő (OS)

 Bogsch emlékérem

Kitüntették a feltalálók támogatóit. Zágrábban Bogsch Árpád Emlékérmet kapott a Horvát Köztársasági Elnök és a magyar Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke.

A Nemzetközi Feltaláló Napot minden évben egy ország feltalálóinak napján tartják. Most Horvátország fővárosában, Zágrábban ünnepelték a műszaki területen alkotókat. Ebből az alkalomból október 13-án adták át a feltalálás támogatóinak elismerésére alapított legrangosabb elismerést, a Bogsch Árpád Emlékérmet.
Bogsch Árpád (1919-2004) majd egy negyedszázadon át volt az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) magyar származású vezetője, akinek irányításával megvalósult a világban az egységes szabadalmi jogrend. Kezdeményezésére jött létre az IFIA, a feltalálók világszervezete. Vedres András IFIA elnök 88 ország feltaláló szervezeteinek nevében Bogsch Árpád Emlékérmet adott át Ivo Josipovićnak, a Horvát Köztársasági Elnöknek, az alkotók példamutató ösztönzéséért és Bedzsel Miklósnak, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala vezetőjének, az Európai Unió egységes szabadalma megvalósításáért kifejtett erőfeszítéséért.

Budapest, 2012. június 22., péntek (OS)

 Egyesült Államokban jártunk találmányainkkal

Aranyérmekkel és reményteli üzleti kapcsolatokkal érkezett haza az Egyesült Államokból a magyar feltalálók válogatott csapata az USA legjelentősebb találmányi versenyéről.

A feltalálók világszövetségének (IFIA) amerikai szervezete nagyszabású nemzetközi találmányi kiállítást rendezett Pittsburghban. Ezen az eseményen az Egyesül Államokból közel 300 és külföldről több mint száz találmányt mutattak be, kategóriánként versenyezve.
A Magyar
Feltalálók Egyesülete saját költségén hat fős csapattal vett részt az eseményen.
Jelentős magyar sikerek születtek. Szöllősy János mind a két bemutatott találmánya kategória győztes lett, az elektronikai készülékek versenyét a roncsolás mentes anyagvizsgálója nyerte meg, és a már USA exportra is került humin-sav készítménye a táplálék kiegészítők között bizonyult győztesnek. Az anyagvizsgáló már termék, a bemutatott műszert sokan megcsodálták.
Nádas Béla által feltalált szivattyú aranyérmet szerzett. A feltaláló teljesen újszerű megoldásának ipari hasznosítása a szakemberek véleménye szerint fényes jövő előtt áll.
Gyarmathyné Nemes Erzsébet csökkentett nátrium-klorid tartalmú fűszer sóját is aranyéremmel díjazták. Ez is termék már hazánkban, ami hozzájárul az egészségesebb táplálkozáshoz.
Magyar sikernek számít Khaled Nashwan jemeni feltaláló kategória győzelme is, mert a tudós érsebész hazánkban él. Nashwan Parasound készüléke szerezte meg a győzelmet az orvosi módszerek kategóriájában. Ezzel a feltalált készülékével Magyarországon már közel harminc helyen sikeresen kezelik az érszűkületben szenvedő betegeket.

Budapest, 2012. június 9., szombat (OS)

 Magyar Feltalálók Napja 2012

A  Magyar Feltalálók Napja  negyedik megünneplése jó alkalom arra, hogy üzenjünk a Nemzeti Együttműködés Kormányának és a magyar társadalomnak, hogy a hazai feltalálók nélkül nem lesz itt egymillió új munkahely, ipar- és mezőgazdaság-fejlesztés, azaz prosperitás. A feltalálás és a találmányok töretlen hasznosítása a globalizáció korában, különös tekintettel a gazdasági válságra, nem nélkülözheti a rendszeres és hatékony állami támogatást ezen e téren.

A  Magyar Feltalálók Napja  június 13. 1941-ben e napon jelentette be Szent-Györgyi Albert C-vitamin előállítására vonatkozó találmányát.
    A feltaláló a nemzet anyagi boldogulási lehetőségeinek legfontosabb biztosítója a műszaki alkotásai, a találmányok által. Azok hasznosítása nélkül nem alakítható ki fejlett nemzeti ipar és mezőgazdaság, és így nem lehet új munkahelyeket teremteni.
    A magyar állam figyelemmel a több mint egy évszázados törvényes gyakorlatra, folyamatosan támogatta a
feltalálók tevékenységét. Ennek köszönhetően az eredmények nem is maradtak el. A XX. század elejére kialakult a nemzeti ipar, majd a két világháború között a technológia több területén világszínvonalra küzdöttük fel magunkat, ezért a Trianon okozta gazdasági visszaesést viszonylag hamar sikerült megállítanunk. A szocialista korban magyar műszaki alkotói gárda töretlen erkölcsi és anyagi elismerése hozzájárult ahhoz, hogy folyamatosan nőtt a hazai találmányok száma, ami tompítani volt képes a szovjet típusú gazdaság működési zavarait. A demokratikus átalakulást követő magyar kormányok alatt, a legutóbbi két évig, a feltalálás állami támogatása gyakorlatilag folyamatos volt. A magyar ipari és mezőgazdasági termelés 1989-től elindult hanyatlása, bár kihatott a hazai műszaki alkotások számának csökkenésére, de az innovációs állami támogatásnak köszönhetően, a magyar találmányok gyors hasznosításában nemzetközi elismerést is kiváltva, a gazdasági válság tompításában számos sikert értünk el.
    A Nemzeti Együttműködés Kormánya a feltalálás korábban kialakított támogatási rendszerét hivatalba lépésekor leállította. Azóta átszervezések, vizsgálatok folynak, és az intézményesített állami támogatás ezen a téren szünetel. Mára a tétovázás következményei igen súlyosak:
    A legújabb magyar találmányok többsége közkinccsé vált, mivel a
feltalálók képtelenek voltak az állami támogatás leállása miatt fizetni a nemzetközi szabadalmaztatás tetemes költségeit.
    Az állami támogatás elmaradása lehetetlenné tette a magyar találmányok és innovációs eredmények nemzetközi piacokon történő értékesítését.      
    A legsúlyosabb kár a magyar
feltalálóknak az államban vetett hitének elvesztése, amely az alkotói kedvük csökkenéséhez vezet. Mindezek következtében a hazai feltalálók kiszorulni látszanak a Nemzeti Együttműködés Rendszeréből.

Budapest, 2012. február 27., hétfő (OS)

 MAFE Közgyűlés 2011

A Magyar Feltalálók Egyesülete február 24-én rendezte meg 2011. évi Közgyűlését, melyen a jelenlévők egyhangúlag kinyilvánították, hogy a magyar feltalálók alkotásaikkal jelentős hozzájárulást adhatnak az ország legsúlyosabb gazdasági problémáinak megoldásához, nevezetesen a munkahelyteremtéshez és az államadósság csökkentéshez.

Az elmúlt másfél évtizedben a magyar találmányok hasznosítása a Géniusz nemzetközi találmányi, innovációs eseménysorozaton való szerepléssel indult el. Azt a Magyar Feltalálók Egyesülete kétévenként, rendszeresen megrendezte Budapesten. 1996 óta 2009-ig hét Géniusz volt, amelyeken az államunk támogatásának köszönhetően díjmentes kiállítási helyeket kaptak a feltalálók, kis és közepes vállalkozások egyetemek, nem haszonelvű kutatóhelyek új eredményeik bemutatására. Ennek köszönhetően összesen közel kétezer hazai és ugyanennyi külföldi találmány mutatkozott be Budapesten. A Géniusz világhíres lett, és mára a feltalálók világszövetségének tucatnyi feltaláló-szervezete követi a példánkat, államaik támogatásából sorra lehetőséget adnak testvérszervezeteik tagjainak piacszerző bemutatkozásra.

A Géniusz olyan fontos esemény lett, amelyikre készülni érdemes, arra időzíteni a piacra lépést. Az üzleti körök is megszokták már, hogy érdemes Budapestre jönni a Géniusz idején és válogatni a hasznosítandó új megoldásokban. Sikerült a Géniusz társult rendezvényeivel a művészeket és a fiatalságot is inspirálni, hogy alkotni jó, alkotónak lenni büszkeség.
A Magyar
Feltalálók Egyesülete 2011-ben a magyar EU elnökség idején tervezte megrendezni a nyolcadik ilyen nemzetközi találmányi eseményt Budapesten. Az állami támogatási kérelmek válasz nélkül maradtak, az idő elszállt, a soron következő Géniusz elmaradt, a sorozat megszakadni látszik.

Az új hazai innovációs eredmények széleskörű megismertetése érdekében a MAFE Közgyűlés elhatározta, hogy folytatni kell a Géniusz eseménysorozatot. A közgyűlés javaslata szerint a nyolcadik Géniusz 2013. június 9. és 13. között lenne Budapesten. A tervezett esemény Szellemi Tulajdon Világfesztivál lenne, benne nemzetközi találmányi vásár, kulturális innovációs fesztivál, diplomázók nemzetközi fórima és egy Hungarikum bemutató. Így tudatosítani szeretnénk, hogy a szellemi tulajdon egésze, a szabadalmazott találmányok, szerzői művek hasznosítása és eredetvédelemmel rendelkező áruk termelése szolgáltat alapot a munkahelyteremtéshez és az államadósság csökkentéshez.
A Magyar
Feltalálók Egyesületének Közgyűlése elvárja, hogy a Nemzeti Együttműködés Kormánya, az elődeihez hasonlóan, a kiállítóhelyek díjmentes biztosításához állami támogatást adjon a nyolcadik Géniusz megrendezéséhez.