MAFE elöljárói (2023. november 27-i állapot)

Név, tisztség Szakterület Magyar szabadalmi bejelentés db
Zoltán István elnök Méréstechnika

17

Vedres András főtitkár Gyógyszerkémia, berendezések

21

Szöllősy János elnökhelyettes Fizika, táplálék kieg.

16

Maruzsi László titkár Sport, berendezések

6

Kuthi Zoltán FB elnök Informatika

4

Gál György FB tag Kohászat

4

Nádas Béla dr. FB tag Gépelemek, orvoslás

12

Összesen  

80