Innovációs Környezetvédelmi Verseny – EKO 2005
Magyarországi forduló, majd döntő a visegrádi országok részvételével

Nevezési határidő: 2005. május 31.

Környezetvédelmi műszaki alkotások és innovációs eredményeik alapján elkészített pályázatok alapján értékelve, diákoknak is indulási lehetőséggel

Versenykiírás

Innovációs Környezetvédelmi Verseny – EKO 2005

Célkitűzések

A környezetvédelmi műszaki alkotások és innovációs eredményeik értékelése, alkotóik kitüntetése, valamint ezáltal a széleskörű hasznosítás elindításának és a környezettudatosság növelésének előmozdítása

 A verseny résztvevői

A verseny környezetvédelmi megoldások között folyik, amelyeket pályázati anyag alapján értékelnek. Ebben a tekintetben környezetvédelmi megoldásnak minősül minden olyan műszaki alkotás, amelynek hasznosítása révén bizonyított a környezetvédelmi eredmény.

A versenyen részt vehet minden magyar természetes, és jogi személy (gazdasági társaság és non profit szervezet, mint például egyetem, kutatóintézet stb.), olyan innovációs környezetvédelmi megoldással, amely megfelelő saját tulajdonú oltalommal (például szabadalom, használati mintaoltalom, szerzői jog stb.) rendelkezik.

Középiskolás és egyetemista diákok is nyújthatnak be pályázatot. Megoldásaik számára nem követelmény, csak külön előny a megfelelő saját tulajdonú oltalom (például szabadalom, használati mintaoltalom, stb.), azonban dolgozatuk eredeti mű kell, hogy legyen.

Értékelés, díjazás

A pályázatokat szakértők értékelik. Az értékelés szempontjai: környezetvédelmi hasznosság 50%, lelemény 30% és a bemutatás módja 20% súllyal. Javaslataik alapján neves személyiségekből álló bizottság ítéli oda a kitüntető címeket, amelyek az alábbiak:

A kidolgozott megoldásra történik a „Környezetvédelmi műremek” cím adományozása. A „Környezetvédelem mestere” címet, valamint különdíjakat az alkotók kapják. A címet elnyert alkotók számára a szervező lehetőséget biztosít részt venni a Visegrádi Országok innovációs szervezetei által rendezendő döntőn, az „EKO 2005 – VI. International Contest for Projects in Enviromental Protection Area” elnevezésű pénzdíjas versenyen (2005. szeptember 15.).

A Visegrádi Országok döntőjére Lengyelországban kerül sor. Ott lehet elnyerni az „International Master of Ecology” címet, valamit a Visegrádi Alap adományozta pénzdíjakat.

A legjobb pályázatok szerzőinek, amelyet diákok készítettek a „Környezetvédelem ifjú mestere” címet adományozza a bizottság, és a cím viselői lehetőséget nyernek a Visegrádi Országok versenyén történő részvételre, amely „International Junior Master of Ecology” címért és pénzdíjért folyik.

A hazai pályamunkákból 2005. június második felében, a verseny szervezője a Magyar Szabadalmi Hivatal támogatásával Budapesten kiállítást rendez, amelyen a versenyzők díjtalanul szerepelhetnek. Ott történik a címek ünnepélyes átadása.

Nevezés

A pályázati anyagot előírás szerint kell elkészíteni, a forma itt letölthető, és 2005. május 31-ig benyújtani a Magyar Feltalálók Egyesületéhez. A követelményeknek nem megfelelő pályázatot nem értékelik.

Nevezési díj témánként, ha az alkotó egyben a jogosult is, vagy a jogosult nem haszonelvű szervezet, 10 ezer Ft. Ha a jogosult nem az előzőek, hanem például cég stb., abban az esetben a nevezési díj témánként 30 ezer Forint. Diákok részére nevezési díj nincs.

A verseny szervezője

Magyar Feltalálók Egyesülete (www.inventor.hu) Posta cím: 1519 Budapest, Pf:: 426.

Érdeklődés telefonon: 1/220 3040, e-mail: genius@inventor.hu. Főrendező: Dr. Vedres András, telefon: 20/ 945 8078

 Eredményes szereplést kívánunk!

Ugrás MAFE honlap főlapjára