Vinca rosea alkaloidja a Vinkamin ami ihlette a Cavinton gyógyszert

Örök dicsőség  Szántay Csaba egykori elnökünknek!

 

EMLÉKOLDAL

Magyar Feltalálók Egyesülete

Dr. Szántay Csaba kémikus, professzor, az MTA rendes tagja (1982) és a Magyar Feltalálók Egyesületének elnöke,  született Salgótarjánban 1928. január 4-én, elhunyt Budapesten 2016. január 17-én. Emlékbeszéd a gyászszertartásán: videó itt.

Rövid életrajza:

1946-ban érettségizett a budapesti Szent Imre Főgimnáziumban. Ugyanebben az évben felvették a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Vegyészmérnöki Karára, ahol 1950-ben szerzett vegyészmérnöki diplomát.

Diplomájának megszerzése után a BME szerves kémia tanszékének tudományos munkatársa lett, majd 1952 és 1955 között aspiráns volt Beke Dénesnél. 1963-tól tudományos főmunkatársi, 1965-től címzetes docensi beosztásban dolgozott. Eközben 1965 és 1966 között a New York-i Egyetem vendégoktatója. 1967-ban kapta meg egyetemi tanári kinevezését, a tanszék vezetésével tizenegy évvel később bízták meg. 1994-ig állt a tanszék élén, majd 1998-ban professor emeritusi címet kapott. 1996 és 1998 között az MTA és a BME közös alkaloidkémiai tanszéki kutatócsoportjának elnöke volt. Oktatói állása mellett 1976-tól az MTA Központi Kémiai Kutatóintézet osztályvezetőjévé nevezték ki.

1956-ban védte meg a kémiai tudományok kandidátusi, 1965-ben akadémiai doktori értekezését. A Magyar Tudományos Akadémia Szerves és Biomolekuláris Kémiai Bizottságának tagja lett, majd 1970-ben megválasztották a köztestület levelező, 1982-ben pedig rendes tagjává. 1970 és 1976 között a Kémiai Tudományok Osztálya elnökhelyettese. 1998-ban a Támogatott Kutatóhelyek Tanácsának lett tagja. Később az MTA Jelölőbizottságának elnökévé is megválasztották.

A japán Heterocycles, az amerikai Medicinal Research Review és a svájci Natural Product Letters című szakfolyóiratok szerkesztőbizottságaiban is dolgozott. A Magyar Feltalálók Egyesülete elnökévé választotta 1989-es megalakulásakor.

A Magyar Feltalálók Egyesületének elnöke a megalakulástól (1989) a haláláig (2016).

Fontosabb díjai, elismerései:

 

A legfontosabb eredményei:
  • Szántay Csaba több évtizede oktatja a hazai egyetemi hallgatókat. Neki köszönhető a magyar szerves kémikusok két generációjának nemzetközileg is elismert, korszerű tudása.

Műszaki Könyvkiadó Budapest (1971)

 

  • Szántay Csaba a világon a legtermékenyebb feltalálók egyike, 243 szabadalmaztatott találmánya van.

Kutatási területe a természetes szerves anyagok szintézise. Legjelentősebb eredményeinek egyike a Cavinton nevű, agyi vérkeringést fokozó gyógyszer hatóanyaga ipari előállításának kidolgozása. 

  

A Vinpocetin és a belőle készített gyógyszer, a legnagyobb magyar találmányi sikertörténet

A természetes szerves anyagokon belül az alkaloidok, a prosztanoidok, a feromonok, a juvenil hormonok és a terpenoidok kérdéskörével foglalkozott. Gyógyszerkémiai kutatásai során a Cavinton mellett a Vinkamin és az Emetin nevű gyógyszerek ipari szintézisét sikerült kidolgoznia. Emellett fontos eredményeket ért el a morfin és a prosttanoidok teljes szintézisének területén.

A dél-amerikai béka bőréből izolált epibalidin enantioszelektív szintézisét, azaz amikor az egyik egymással fedésbe nem hozható tükörképi térszerkezetű molekulapár (enantiomer) túlsúlyban keletkezik a reakció során. Az epibalidin a morfinnál ötszázszor hatékonyabb alkaloida, ezt a gyógyszeriparban hasznosítják.

Több mint háromszázhatvan tudományos közlemény szerzője vagy társszerzője.

 

Szántay Csaba mint feltaláló - Előadás (Vedres András) > > >  videó itt