GENIUS 2001 Budapest, Virtual Exhibition

Registry number: G2-333 Category: G2 First publication here: 11. 03. 2001
Health information system and ECG wristwatch
The invention
 • The problem to be solved:
  The main aim of the inventor was to develop an up-to-date, high standard, compatible, consulting health information system that covers all the areas of the patient care.
 • Definition:
  The MONA-SYSTEM(R) Medical Consulting System is a computer software with all the related diagnostic equipment and processes. This system enables a wide circle of specialised medical personal to mange the incoming information about the patients. The most important and newest component of this system is the ECG wristwatch, which looks like a traditional watch that enables to record an electrocardiogram without electrodes and cables and, to transfer it to the Medical Consultation System through a telephone line. This system operates using a local area network and it is connected to the Internet through a modem and the telephone line.
 • Presentation:
  It consists of the following components:

  - Cardiology consulting system
  - Paralytic stroke consulting system
  - X-ray consulting system
  - Dental consulting system
  - Dermatology consulting system
  - Traumatology consulting system
  - Laboratory software system

  The cardiology consulting system establishes information links among various make ECG apparatuses that can be connected to various regional or national and possibly international health centres.
  In addition to the public health institutes, health centres, emergency departments, offices, workplaces, institutes, etc., the patient itself can also be connected to the system.
  It is a special field of use to provide medical assistance for the air passengers, for the people in the navigation, the army, the recreational areas, for the habitants of isolated islands, for the workers of the offshore well-drilling platforms, for the participants of expeditions, for the habitants of isolated areas, etc. and, in case of need, to go to the rescue of the patients.

  In addition to the traditional ECG apparatuses, the ECG wristwatch has been developed for personal use, which is a life-saving apparatus that is easy to handle, cheap, reliable and everyone can operate it.
  Practically, the ECG wristwatch is a traditional wristwatch with built in additional electronic circuits that operates without external electrodes and cables.
  The ECG wristwatch is useful in the emergency assistance and it works also as a storage device. In this case it can make a fifteen minutes long record in any number of fragments and, in an arbitrary time the recorded data can be transferred through a modem to the consulting centre or to the selected cardiologist, using an appropriate patch cord.
  Simultaneously, the wristwatch sends an e-mail to the family doctor.

  wpe6.jpg (7147 bytes) wpe7.jpg (9201 bytes)

  The transference of the pictures to the corresponding destination through the hospital network, which are obtained from the CT, x-ray, dental x-ray, mammography and coronarography, etc. shoots, is made possible by the transference software of the imaging diagnostic processes.

  The dermatology, traumatology, dental, paralytic stroke, etc., consulting systems are operating also the same way satisfying the consultation requirements of the corresponding medical areas.

  The laboratory software system is also accessible through the hospital network, the Internet and a modem connected to the telephone line. Using the software system the analysis requests can equally be stored by a computer within and outside the hospital and can be forwarded to the laboratory.

  The collected blood samples sent to the laboratory are analysed according to the requests forwarded by the computer and, the analysis results are sent back to the users also through the above indicated information system.

 • Application:
  This medical consulting system can equally be used in every level of both the public and the private health care services, that are among others, hospitals, specialised clinics, health centres, army, aerial and water transport, tourist assistance, expeditions, etc.
 • Advantages:
  The introduction of this medical consulting system is an investment that can within short be regained. Its use advantageously decreases the regional mortality and improves the morbidity and mortality indices of the health care system.

  All the services provided by this computerised system is patient focused, its use highly improves the citizens' feeling of satisfaction.

 • Stage of development:
  The system is fully developed; it is used in Hungary.
 • Documentation available: There are operating manuals available both in Hungarian and English languages.
The inventor(s)
 • Name(s): Dr. László ZSONDA
 • Self introduction:
  The inventor is a physician, specialised in pathology, doctor in chief in a hospital.
The protection
 • Form: Patent application
 • Priority:
 • Countries where it is force: Hungary
Business intention:
The inventor should like to sell the know-how and the licence.
Contact
 • Name: MONA-SYSTEM Kft.
 • E-mail: monafax@elender.hu
 • Fax: (36-42) 500-279
 • Phone: (36-42) 500-278
 • Address: H-4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1-3. V. 504. Hungary
Magyar

Egészségügyi informatikai rendszer és EKG-karóra

A találmány:

 • A megoldott probléma:
  A feltaláló egy korszerű, hatékony, magas színvonalú, kompatíbilis, konzultációs egészségügyi informatikai rendszert kívánt kidolgozni, amely a betegellátás minden területére kiterjed.
 • Meghatározás:
  A MONA-SYSTEM(R) Orvosi Konzultációs Rendszer egy számítógépes program és az azzal kapcsolatos diagnosztikai berendezések és eljárások összessége. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a paciensről bejövő információ orvos szakemberek számára széles körben kezelhetővé váljék. E rendszer különösen fontos új eleme az EKG-karóra, amely úgy néz ki, mint egy hagyományos karóra, amivel elektróda és kábel nélküli EKG felvétel készíthető, és az a konzultációs rendszerhez telefonvonalon továbbítható.
  A rendszer számítógépes belső hálózaton, Interneten telefonvonal és modemes kapcsolat segítségével működik.
 • Bemutatás:
  Részei a következők:

  - kardiológiai konzultációs rendszer
  - szélütés konzultációs rendszer
  - röntgen konzultációs rendszer
  - fogászati konzultációs rendszer
  - bőrgyógyászati konzultációs rendszer
  - traumatológiai konzultációs rendszer
  - laboratóriumi programrendszer

  A kardiológiai konzultációs rendszer különböző gyártmányú EKG készülékek közötti informatikai kapcsolatot létesít, melyek több regionális vagy országos, esetleg internacionális egészségügyi központhoz kapcsolódhatnak.
  Az állami és magán egészségügyi intézmények, alapellátási rendelők, mentőalakulatok, irodák, munkahelyek, intézmények stb. mellett maga a beteg is a rendszerbe illeszthető.
  Speciális felhasználási terület a légi forgalom utasainak, a hajózás, a hadsereg, üdülőövezet, szigetvilág, olajfúrótornyok, expedíciók, elzárt helyeken élők, stb. orvosi ellátásának segítése, szükség esetén a betegek mentése.

  A hagyományos EKG készülékeken túl, személyes használatra lett kifejlesztve az EKG-karóra, mely könnyen kezelhető, olcsó, megbízható, bárki által működtethető életmentő berendezés.
  Az EKG-karóra lényegében egy hagyományos karóra, beépített további elektronikai áramkörökkel, mely külső elektróda és kábel nélküli működik.
  Az EKG-karóra jól használható a sürgősségi ellátásban, valamint adattárolóként is működik. Ilyenkor akárhány részletben 15 perc időtartamú felvétel készíthető és tetszőleges időpontban egy megfelelő kábel segítségével modemen át továbbítható a konzultációs központhoz vagy a kiválasztott kardiológushoz.
  Ezzel egyidejűleg az óra e-mail levelet küld a beteg háziorvosához is.

  A képalkotó diagnosztikus eljárások felvételeit továbbító szoftverek a CT, röntgen, fogászati röntgen, mammográfiás felvétel, coronárográfiás felvétel stb. képeinek a megfelelő helyre való továbbítását, a kórházi hálózatban való elküldését teszik lehetővé.

  Hasonlóan működik a bőrgyógyászati, traumatológiai, fogászati, igazságügyi, szélütés, stb. konzultációs rendszer is, amik a megfelelő területek konzultációs igényének kielégítését biztosítják.

  A laboratóriumi programrendszer elérhető a kórházi hálózaton, az interneten és a telefonvonalhoz kapcsolt modemen keresztül is. A program használatával a vizsgálati kérések számítógépen rögzíthetők kórházon belül és kórházon kívül egyaránt és eljuttathatók a kérések a laboratóriumhoz.

  Az összegyűjtött és a laboratóriumba szállított vérmintákat a computeres kérések alapján meghatározzák, majd az eredményeket az előbbi informatikai rendszerben juttatják vissza a felhasználók részére.

 • Alkalmazás
  Az állami és magán egészségügy minden szintjén, a kórházakban, szakrendelőkben, az alapellátásnál, katonai alakulatoknál, légi és hajó forgalomnál, turisztikában, expedícióknál stb. egyaránt felhasználható.
 • Előnyök:
  Ennek az orvosi konzultációs rendszernek a bevezetése egy olyan befektetés, mely rövid időn belül megtérül. Alkalmazása csökkenti a területi halálozást és javítja az egészségügy morbiditási és mortalitási mutatóit.

  Minden szolgáltatás, amit ez a számítástechnikai rendszer nyújt, az beteg-centrikus, alkalmazása nagymértékben javítja az állampolgárok elégedettség érzését.

 • Kifejlesztési stádium:
  A rendszer teljesen kifejlesztett, Magyarországon működik.