2nd Inventors' Olympiad - GENIUS 2000 Budapest, Virtual Exhibition

Registry number: B-316 Category: B Country: Hungary
Bicycle, motorcycle theft-preventing device
The invention
 • The problem to be solved:
  The aim was to design a theft-preventing parking device for bicycles and motorcycles to encumber their stealing and to facilitate their safe outdoor parking.
 • Definition:
  The object of the invention is a parking device for bicycles and motorcycles into and from which the vehicle can only be introduced, fastened, secured and removed after the end of parking, respectively, using a chip card.
 • Presentation:
  The object of the invention, the parking device consists of a metal housing with the built-in electronic chip card reader and a vehicle introducing, fastening rail system. The chip card permits a given number of parking as indicated on it. The removal of the vehicle can only be carried out using the same chip card that were used for the introduction. After the introduction of the vehicle the chip card is to be put at the reading window and the built-in electronic system fastens mechanically the vehicle in the parking device. On removal the vehicle can be released also the same way using the chip card. When the fastening and the releasing of the vehicle has already been done it is indicated by a light and sound signal. If the chip card is lost or damaged the release of the vehicle can be made using the master chip card of the parking device operator.

Fig. 1. and 2.: Bicycle and motorcycle in parking position.

 • Application:
  The parking device can be used for the safe parking of any bicycles and motorcycles in car parking places, near big turnover department stores, public buildings, camping places, etc.
 • Advantages:
  It is suitable for the safe parking of bicycles and motorcycles.
  It is easily adjustable to accommodate vehicles of various dimensions.
  The vehicle can only be removed using the same chip card that were used to introduce it.
  Its handling is easy.
 • Stage of development:
  Working prototype and manufacturing capacity are available.
 • Documentation available: Yes
The inventor(s)
 • Name(s): Péter PÓSA, József MAGYAR and Norbert TÖRÖK
 • Self introduction:
  The invention is a common creation of the inventors. Péter PÓSA is 41 years old, he is a baker and in his free time deals with the solution of technical problems as a hobby, he had also an other invention. József MAGYAR is 52 years old, he is graduated as machine engineer, specialised in road communication. Norbert TÖRÖK is 53 years old, he is graduated as mechanical engineer.
The protection
 • Form: Utility model (U 98 00038)
 • Priority: 12 February, 1998.
 • Countries where it is force: Hungary
Business intention: The inventors are ready to sell the licence and they are looking for dealers or manufacturers abroad.
Contact
 • Name: Norbert TÖRÖK
 • E-mail: torok@mail.uti.hu
 • Fax: +36-24 474 194
 • Phone: +36-24 474 194
 • Address: H-2314 Halásztelek, Új utca 2. Hungary

 

Magyar

A találmány:

Kerékpár, motorkerékpár lopás gátló

 • A megoldott probléma:
  A cél egy lopás gátló parkoló eszköz kialakítása volt kerékpárok, motorkerékpárok ellopásának megnehezítésére és ezek biztonságos szabadtéri tárolásához.
 • Meghatározás:
  A találmány tárgya egy kerékpár, motorkerékpár parkoló eszköz, amelybe csak egy chip-kártya használatával lehet behelyezni, rögzíteni, biztosítani és a parkolás után kivenni a járművet.
 • Bemutatás:
  A találmány tárgyát képező parkoló eszköz egy fémházba épített elektronikus chip-kártya olvasóból, valamint egy a járművet rögzítő és behelyező sínrendszerből áll. A chip-kártyán megjelölt számú parkolás vehető igénybe. A jármű kivétele csak ugyanazzal a chip-kártyával végezhető el, mint amelyikkel behelyezték. A jármű behelyezése után a chip-kártyát a leolvasó ablak elé téve a beépített elektronikus szerkezet mechanikusan rögzíti a járművet a parkoló eszközben. Kivételkor ugyanígy a chip-kártya segítségével lehet a jármű rögzítését kioldani. A rögzítés és a kioldás megtörténtét fény és hangjelzés is mutatja. Ha a chip-kártya elvész, vagy megsemmisül, akkor az üzemeltetőnél lévő mester-kártyával a jármű kivehető.
 • Előnyök:
  A kerékpárok és motorkerékpárok biztonságos tárolása nyilvános helyen.
  Könnyen beállítható a különféle méretű járművek befogadásához.
  A járművet csak azzal a chip-kártyával lehet kivenni, amivel behelyezésre került.
  Kezelése egyszerű.