Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala ( EUIPO)


Mi az EUIPO, és mit csinál?

Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) az Európai Unió közösségi védjegyének (EUTM) és formatervezési mintájának (RCD) lajstromozásáért felelős ügynöksége. Jogelődje a volt Belső Piaci Harmonizációs Hivatal ( OHIM ) (1993-2016).
Manapság évente átlagosan 135 000 uniós védjegyet és közel 100 000 formatervezési mintát jegyez be az EUIPO.

A Hivatal által kiadott  Európai Unió védjegye (EUTM) online benyújtott lajstromozással kizárólagos jogokat biztosít az Európai Unió valamennyi jelenlegi és jövőbeli tagállamában. Az alap regisztrációs díj 850 euró, amely egy áru- és szolgáltatáscsoportra vonatkozik. Az uniós védjegy lajstromozása 10 évre szól, de korlátlanul további 10 évekre megújítható.

A lajstromozott közösségi formatervezési minta (RCD) is kizárólagos jogokat biztosít az Európai Unió egészében és a jövőbeni tagállamokban. Egy formatervezési minta lajstromozásának és közzétételének díja 350 euró. A lajstromozott közösségi formatervezési minta a bejelentés napjától számított öt évig érvényes, de ötéves tömbökben legfeljebb 25 évre megújítható.

Az EUIPO székhelye Alicantében (Spanyolország) van. A Hivatal öt munkanyelven működik (angol, francia, német, olasz és spanyol) de az EU 23 hivatalos nyelvén is feldolgozza a bejelentéseket.

Az EUIPO honlapja. https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu/web/guest/home


Az EUIPO kezelésében van egy  EU támogatás kis és közepes vállalkozások iparjogvédelmi költségeinek részbeni viselésére

Az EU Szellemi Tulajdon Hivatal (EUIPO) az EU valamelyik tagállamában székhellyel rendelkező kis és középvállalkozások számára 2022. január 10-től pályázatot kezel, a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó tevékenységeik: szellemi vagyon diagnózis (IP Scan), védjegy, formatervezési mintavédelem, szabadalom, mind az EU-n belül és kívül, anyagi támogatására, amely meghatározott összegű utalvány (bon) juttatása révén történik.
A pályázatokat hetenként értékelik (péntek), a döntés 10 napon belüli.
A pályázat
2022. december 16-án zárul.

Pályázati felhívás itt: https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu/grants-sme-fund-2022  (a pályázati kiírás magyar fordításban e honlapon pdf. formában letölthető)

A MAFE figyelmeztetése feltalálóknak, valamint majdani szabadalmasoknak

1.) Az EU támogatás alanya csak kis és közepes vállalkozás (azaz jogi személy), tehát független feltaláló (illetve forma alkotó) nem pályázhat támogatásra.

2.) Kis és középvállalkozás, ha szabadalmaztatás költségeinek támogatására pályázik, akkor erősen ajánlott, hogy a feltalált megoldással kapcsolatban rendelkezzen "szellemi vagyon diagnózissal (IP Scan)".
Ennek megszerzésére Magyarországon az EU nem ad támogatást (másutt igen), mert azt nálunk a hatóság (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) kis és középvállalkozásnak díjmentesen elvégzi: https://www.sztnh.gov.hu/hu/vallalkozoknak/ip-scan-szellemivagyon-diagnozis

3.) Egy feltaláló, illetve egy vállalkozás legfontosabb kincse annak szellemi vagyona, amelynek csak egy része testesül meg egy a szabadalmi gondolat leírásában (amit majd állami monopólium, a kiadott szabadalom véd).
A kincs nagyobbik fele a technikai tudás és tapasztalat (know how), az üzleti elgondolás (stratégia és taktika), amelyet csakis titok véd.
Ezért, azt még egy állami hatóságnak sem érdemes felfedni, mert meghiúsulhat az üzlet.
Az IP Scan elvégzéséhez csak a titkokat elfedő, eleve nyilvános, túl általános, lényegtelen, megtévesztő olyan adatokat szabad kiadni, amelyek csak a támogatás megszerzését célozzák. Aki titkainak ilyen védelmére nem képes, inkább ne is pályázzon, hagyja az üzletelést másra!