Támogatás szerzési lehetőségek

 2006.  06.  15.

Vissza nem térítendő támogatás feltalálóknak

A pályázat június 15-én megnyílt, a beadási határidő 2006. július 7., 13.00 óra

Az elmúlt évben széles körben sikeres fogadtatásban részesített "Irinyi János Program - K+F eredmények és innovatív ötletek egyéni megvalósítása" című pályázatot (rövid nevén "5let") a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) ismét kiírta. A pályázati felhívás > > > iff

A pályázat célja az egyéni feltalálók innovációinak felkarolása, a kutatás-fejlesztési eredmények és az innovatív ötletek gyakorlati megvalósításának, piaci termékké fejlesztésének elősegítése, a cégalapítás ösztönzése.

A pályázat három lépcsőben, 5, 25 és 100 millió forint vissza nem térítendő támogatás nyerhető el.

 

Pályázók köre: Az I. és II. fázisban projektjavaslatot magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezi természetes személy nyújthat be. A projekt megvalósításában résztvevő személyeknek és szervezeteknek rendelkezniük kell olyan tudással, tapasztalattal, infrastruktúrával, amely biztosítja a kitőzött feladatok eredményes végrehajtását.

 

A III. fázisban a projekt folytatása csak úgy lehetséges, ha a természetes személy belföldi székhelyű jogi személyiséggel rendelkezi gazdasági társaságot hoz létre vagy ilyen többségi magyar tulajdonban lévő vállalkozást von be a termék kifejlesztésébe és hasznosításába. A III. fázisban ezen vállalkozás a pályázó.

 

A pályázó a megvalósítás mindhárom fázisába bevonhat alvállalkozókat, vásárolhat szolgáltatásokat.

 

Támogatható tevékenységek az alábbiak:

• alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés, technológiai innováció, technológia-transzfer,

prototípus, eljárás vagy szolgáltatás és kísérleti rendszerek kifejlesztése (I, II, III)

• K+F és innovációs szolgáltatások igénybevétele (I, II, III)

• hazai iparjogvédelem (szabadalom, használati minta, mintaoltalmi bejelentés) beleértve a

szabadalomkutatást, jogi tanácsadást, a bejelentés elkészítését és az illetékköltségeket (I, II)

• az iparjogvédelem külföldre történi kiterjesztése, beleértve a fordítások költségeit, az

illetékköltségeket és szabadalmi ügyvivői díjakat (II)

• piackutatás, üzleti-, marketing terv készítése, (I, II, III)

• marketing tevékenységek, az eredmények bemutatása üzletszerzés céljából (I, II, III)

• vizsgálatok, minisítések elvégeztetése (I, II, III)

• tudományos, műszaki-technológiai, gazdasági, pénzügyi, piaci, vállalkozási menedzsment

szaktanácsadás, könyvelői, adószakértői tevékenység igénybevétele (I, II)

• immateriális javak (szoftver) beszerzése (I, II, III)

• kutatás-fejlesztési célokat szolgáló tudományos eszközök és berendezések beszerzése,

bérlése (II, III)

• a prototípus kísérleti gyártásának és üzleti hasznosításának előkészítése, kísérleti,

demonstrációs üzem, a próbagyártáshoz szükséges berendezések bérlése (III),

• gyártási technológia kialakítása, gyártás-előkészítés, gyártási, kereskedelmi szaktanácsadás

igénybevétele (III).

 

A pályázat nem támogatja a kifejlesztett termék gyártását, valamint kereskedelmi forgalmazását.

 

Pályázati összeg: 1 500 000 000.-Ft, azaz másfélmilliárd forint!

 

Beadási határidő 2006. július 7., 13.00 óra

 

Részletes felvilágosítás az "5let" pályázatról > > > itt szerezhető.

MEGÉRDEMLI A SANYARÚ SORSÁT AZ A FELTALÁLÓ,  AKI EZT A PÁLYÁZATOT KIHAGYJA!


Aki nem képes maga elkészíteni a támogatási pályázatát, annak ajánljuk > > > Dr. Lőrincz Sándor ügyvezető igazgató, K+F Kutatás-Fejlesztési Tanácsadó Központ kft.1055 Bp. Alkotmány u. 12. T.:354 2250 fax 3542259 m.: 209 417417 lorincz@consultingcenter.hu  www.consultingcenter.hu


Az "Innocsekk" pályázat továbbra is folytatódik. A pályázati kiírást módosították. Érdemes tanulmányozni az új anyagot > > > itt a szöveg

A többi pályázási lehetőségek aligha érdekelhetik a MAFE tagságát:

Pázmány Péter Program - Regionális Egyetemi Tudásközpontok - Pályázati felhívás tervezet

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda a Pázmány Péter Program keretében pályázatot hirdet a világ élvonalába tartozó felsőoktatási tudásközpontok létrehozására.

 
Polányi Mihály Program - Kiváló fiatal kutatók támogatása - Pályázati felhívás tervezet

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda a Polányi Mihály Program keretében pályázatot hirdet kiváló fiatal kutatók támogatására.

 
Öveges József Program - Kutató-fejlesztő munkahelyek létrehozása, emberi erőforrás fejlesztése, kutatói utánpótlás képzése, támogatása - Pályázati felhívás tervezet

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda ÖvegesJószef Program keretében pályázatot hirdet kutató-fejlesztő munkahelyek létrehozására, emberi erőforrás fejlesztésére a kutatói utánpótlás képzésére és támogatására.

 
Kozma László Program - Tudástranszfert elősegítő pályázat - pályázati felhívás tervezet

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda meghirdeti a tudástranszfert elősegítő pályázatát.

 
Irinyi János Program - Vállalkozások beszállítói és technológiai innovációs együttműködésének fejlesztése - Pályázati felhívás tervezet

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda az Irinyi János Program keretében pályázatot hirdet a vállalkozások beszállítói és technológiai innovációs együttműködésének fejlesztésére.

 
Déri Miksa pályázat - Az Eureka programban való magyar részvétel támogatására - Pályázati felhívás tervezet

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvénnyel összhangban a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) nevében a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) pályázatot hirdet a Déri Miksa Program támogatására. A pályázat lebonyolítója a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI).