Feltaláló Szabadegyetem

Általános tájékoztató

 

Meghatározása:

Továbbképzés és alkotóműhely feltalálók, innovátorok számára, különös hangsúllyal az Európai Uniós tagságunkra, amelynél az oktatók, a résztvevők előadók és hallgatók is egyben. A Szabadegyetem zártkörű, az ott elhangzottak nem számítanak nyilvánosságra hozatalnak, tehát nem újdonságrontóak.

 

Céljai:

 • A feltalálás és az innováció színvonalának emelése, korszerűsítése
 • Ismeretszerzés, különös tekintettel az EU csatlakozásunkkal kialakult változásokra
 • Az iparjogvédelmi helyzet megszilárdítása
 • Felkészülés az EU tagságra
 • A hazai találmányok innovációjának, újabb találmányok megalkotásának elősegítése
 • A közösségi szellem és a környezettudatosság növelése

 

Résztvevők:

Elsősorban MAFE tagok, akik tervezik újabb találmány megalkotását, vagy a meglévő innovációját, előzetes jelentkezés, és annak visszaigazolása után. Különösen a GENIUS-EUROPA Nemzetközi Találmányi Kiállításon szereplőknek ajánljuk a jelentkezést. Egy osztályban maximum 60 fő résztvevő lehet. Nagyobb számú érdeklődő esetén, újabb osztályokat indítunk. Az első szemeszter 2004. április 30-ig tart. Osztályonként két foglalkozás lesz. A második szemeszter oktatása 2005-ben indul, amelynek keretében feldolgozásra kerülnek az EU tagságból adódó első tapasztalataink.

 

Jelentkezés:

Jelentkezni az alább megtalálható jelentkezési lap kitöltése és elküldése útján lehet. Határidő: 2003. október 21. A beosztásról értesítést küldünk.

 

Tandíj:

Egy szemeszterre 1 250.-Ft. (25% ÁFÁ-val)

 

Helyszíne:

Ökocentrum, Budapest, VI. kerület, Andrássy út 23. I. emelet.

 

Az első foglalkozások időpontjai:

 • 2003. november 5.én 10 órától 18 óráig - I/a osztály
 • 2003. november 19-én 10 órától 18 óráig - I/b osztály
 • 2004. januárjában – I/c osztály
 • 2004. januárjában – I/d osztály

 

Témakörök és előadók:

1./Iparjogvédelem az Európai Unióban (MSZH előadó)

2./Újdonságkutatás (MSZH előadó)

3./ A szabadalmi bejelentés elkészítése (MIE előadó)

4./Az innováció lépései (Dr. Lippényi Tivadar)

5./Példatár tanulságokkal (Feltalálók, innovátorok, előzetes egyeztetés alapján)

 

Lebonyolítás módja:

 • Az 1-4./ előadások 50 percesek
 • A „Példatár” előadásai maximum 15 perc időtartamúak lehetnek, melyeket 5 perc vita követ.
 • A résztvevők a Szabadegyetem első osztályának elvégzése után oklevelet kapnak.

 

A Feltaláló Szabadegyetem vezetősége:

Tulajdonos: A Magyar Feltalálók Egyesülete

Igazgatóság: Dr. Bendzsel Miklós (védnök), dr. Vedres András (az igazgatóság titkára), Haszonits András (tudományos igazgató) dr. Damjanovich Imre (igazgató, szervezés, lebonyolítás) valamint az 1-4. tárgyak előadói.

Jelentkezési lap a PATENT hírlevél 18. számában, vagy e-mail elküldésével.

Jelentkezési határidő: 2003. október 21.