300 sikertörténet egy évtized alatt

MAFE módszer a találmányok kereskedelembe-vételére

 

A kereskedelembe-vétel közege és feltételei

A globalizálódó világ egyik nagy ellentmondása, hogy a termelés és a kereskedelem a globális társaságoknál koncentrálódik, míg a találmányokat és művészi alkotásokat egyének hozzák létre, döntő többségben olyanok, akik semmilyen viszonyban sem állnak egy társasággal. Az alkotások megvalósítása, esetünkben a találmányok kereskedelembe vétele a feltaláló/szabadalmastól a globális társaságok felé vezető egyirányú út, amely megtételének költségeit a feltalálónak kell előlegezni. A feltaláló az esetek nagy többségében nem rendelkezik ehhez elégséges tőkével. Egy globális társaság pedig soha nem tesz egy lépést sem a feltalálók felé.

A közérdek azt kívánja, hogy az alkotások minél nagyobb számban valósuljanak meg. Ezért a közösség céljainak teljesítésére fizetett pénzből, az adókból kellene megelőlegezni a találmányok megvalósításának költségeit. Kevés országban teszik ezt így. Magyarországon az állam kismértékben támogatja a találmányok megvalósítását. A Magyar Feltalálók Egyesületének (MAFE) éppen ezért a legfontosabb törekvése a találmányok kereskedelembe vételének elősegítése. E tevékenység végzéséhez a MAFE és tagjai jelentős hozzájárulást adnak. Az elmúlt évtizedben a MAFE kialakította a találmányok kereskedelembe vételének hatékony és alacsony költséget igénylő módszerét, amelyet röviden az alábbiakban ismertetünk.

 

A találmányok összegyűjtése és kiválogatása

Azokat a találmányokat, amelyeknek kereskedelembe vételét támogatjuk, jól ki kell választani, mert a rendelkezésre álló pénz kevés. A válogatás első fázisa a megvalósuló találmányok összegyűjtése. Találmányi kiállítás erre a legjobb. A MAFE az elmúlt évtizedben öt olyan találmányi kiállítást szervezett (l. 1. sz. táblázat), amelyeken közel 1500 magyar találmányt mutattak be. A kiállításokon zsűri értékelte a témákat. A verseny mércéjét külföldi találmányok (összesen közel 800) szereplése tette nemzetközivé. A magyar díjnyertesek közül választottuk a témákat a további marketingre. Nagy többségben (80%) olyan találmányokat választottunk, amelyek már, mint áru is bemutathatóak. A feltalálók majd minden esetben olyan magánvállalkozók, vagy kisvállalkozások tulajdonosai voltak, amelyek az újdonságot már gyártani kezdték. A válogatásnál a fő szempont a találmányt megtestesítő áru vagy szolgáltatás eladhatósága volt.

Ezeken a kiállításokon díjmentes standokat biztosítottunk a MAFE tagjainak és az IFIA tagszervezeteinek. A GENIUS kiállítások önmagukban is több száz találmány sikeres megvalósítását indították el. Hozzájárultak még a nemzetközi feltaláló mozgalom, az IFIA céljainak törekvéseinek és munkájának megismertetéséhez, valamint a szellemi tulajdon jogbiztonsága növeléséhez.

 

A MAFE a kiállításokat állami támogatásból és saját forrásaiból (cégek, egyének támogatásai, árbevétel) rendezte meg. Például a IV. GENIUS Nemzetközi Találmányi Kiállításra az Egyesület 37 millió forintot költött. Az egy témára eső költség 109 792 Ft volt. Mivel a kiállítási terület a tagok részére díjmentes volt, ezt az összeget a MAFE támogatásként nyújtotta a találmányok kiállítóinak.

 

1 sz. táblázat

MAFE rendezte találmányi kiállítások

 

Év

Esemény

Alkalom; cél

Találmány (összesen)

Találmány (magyar)

Országok

1991

Invenció ‘91

Nemzeti demonstráció

500

500

1

1996

GENIUS ‘96

Magyar szabadalom centenáriuma

621

446

22

1998

GENIUS ‘98

IFIA Közgyűlés és WIPO Szeminárium

396

240

29

2000

GENIUS 2000

Magyar Millennium

439

212

32

2002

4th GENIUS

Környezetvédelem

337

210

80

 

A külföldi bemutatók

A kiválasztott találmányok feltalálóit a megfelelő nemzetközi oltalom megszerzésében tanácsainkkal segítettük. A tájékoztató anyagok elkészítésénél szorgalmaztuk az IFIS ajánlati séma használatát. Közösen terveztük meg a leendő kiállítóinkkal bemutatójuk anyagát. A posztereket minden esetben a MAFE készíttette el. A MAFE intézte a kiállítások formaságait, és végezte a szállítást, rendezte a kiállítást, ellátta a tájékoztató szolgálatot a bemutatón. A feltalálók 10-20%-a vett csak részt személyesen a kiállításokon, aminek anyagi és nyelvi okai voltak.

A külföldi bemutatók, amelyeken kiállítottunk négy csoportba sorolhatók.

Az elsőbe valamilyen profit orientált cég által szervezett találmányi kiállítások tartoznak. Kiállítottunk már az elmúlt évtizedben minden hagyományos találmányi kiállításon. Ezeken a kiállítói kör illetve a látogatók különböznek. A Genfi Szalon és a Brussels EUREKA inkább nemzetközi, a témák kisebb hányada származik a hazaiaktól, e két kiállítás üzletemberei leginkább francia nyelvűek. Nürnbergben az IENA kiállításon nagyon sok a német találmány, itt kevesebb a szláv, több a távol-keleti kiállító. A találmányi kiállítások az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban leginkább nemzeti jellegűek.

Azt tapasztaltuk, hogy e hagyományos találmányi kiállításokon az újdonságot felszedegető befektetők a globalizáció előrehaladtával kevesebben vannak. A potenciális fogyasztóként várható látogatók száma viszont folyton növekszik, mint a média érdeklődése is. Az embereket nem elégíti ki igazán a globalizált termelés csak látszólagosan széles választéka. A nagyközönségtől fogadott észrevételek igen hasznos marketing tapasztalatokat nyújtanak számunkra. Másik fontos hozadéka e bemutatóknak a díjak által elérhető erkölcsi siker, amit minden alkalommal elértünk.

A MAFE az évek során állami felkérésre szerepelt különféle szakvásárokon is a megfelelő terület szerinti találmányokkal (Hannover, Basel, Milano, Lipcse vásárai). Ezeken a fórumokon a hagyományost keresik, a találmányokkal ilyen vásárokon csak ismerkedik az üzleti világ. Erkölcsi elismerést nem adnak, és a média pénzért tudósít ilyen helyeken.

Harmadik csoportba a külföldön szervezett magyar újdonság bemutatók tartoznak. Ezeket valamelyik magyar külképviselet szervezte (pl.: Szöul, Tel-Aviv, Szófia, Gent), és a bemutató mellett egyéb kulturális rendezvény is volt. A találmányi bemutatót magunk készítettük. A látogató üzletemberek száma erősen függött az előkészítéstől. Ezeken a költségeinket teljesen fedezték, a bemutatóinkról hasznos kapcsolatokkal tértünk haza.

A negyedik, utolsó csoportba valamelyik testvérszervezet által rendezett találmányi kiállítások tartoznak. A MAFE szerepelt több, ilyen kiállításon (Peking, Hong Kong, Manila, Belgrád, Szabadka, Zágráb, Gdansk, Gdynia). Sajnos ezek egy részén kevés a látogató, mert a szervezőknek reklámra alig futja. De ahol jó volt az előkészítés és az állam kellően támogatta a rendezőt (pl.: Peking, Hong Kong, Manila) több a látogató, mint a profi vásárokon. Miután a MAFE saját kiállításain díjmentes részvételt biztosít a feltalálószervezeteknek, nem állítunk ki olyan testvérszervezet által rendezett kiállításon, ahol pénzt kérnek tőlünk a standért. Ezért nem szerepelünk ebben az évben, Szöulban, az IFIA Közgyűlése alkalmából rendezett vásáron.

 

A kiállítások haszna

A kiállítások következtében az elmúlt tíz év alatt tisztán licencia értékesítés kevés volt, a szabadalmi jogokat az új termék értékesítésével együtt vették meg. Fontos tanulság, hogy az új termékre szabadalmi garancia szükséges. Abban az esetben, ha az illető országban nem volt érvényes szabadalom, az üzlet nem jött létre.

A kiállítások legnagyobb haszna a média érdeklődésének felkeltése, a fizetség nélküli reklám elérése volt. Külföldön sikert aratott több száz magyar találmányt a nemzetközi piacon és itthon megismerte a nagyközönség és az üzletemberek. Sok feltalálónak sikerült befektetőt találni, a gyártást felfuttatni. Egyesekből nemzetközi eredményei alapján sztárfeltaláló lett („Az év feltalálója” cím kiadása), ami különösen növelte a tőke érdeklődését.

 

Egyéb eszközök

A médiában az ismeretterjesztő írások és műsorok nagyban segítik a magyar találmányok megvalósulását. Kiemelkedik ezek közül a Kossuth adón havonta egyszer jelentkező „HEURÉKA”, amelyben havonta egy alkalommal közel egy évtizede sikeres találmányokat mutatnak be.

Négy évvel ezelőtt kezdtük használni az Internetet az informálás mellett a találmányok kereskedelembe vétele eszközeként. A korábbi GENIUS kiállításoknak a honlapunkon megvalósítottuk a virtuális változatát. Sajnos a IV. GENIUS anyagát, több mint kétszáz feltaláló-magánvállalkozó üzleti ajánlatát anyagi okok miatt még nem tudtuk honlapunkon nyilvánosságra hozni.

A külföldi bemutatóink anyagát is elhelyezzük ezen a honlapon. 2000-ben a szerepléseink: Genf, Damaszkusz, Szabadka, Gdansk, Tripoli, Nürnberg, Brüsszel . 2001-ben a kiállítások amelyeken részt vettünk: Genf, Damaszkusz, Szabadka, Gdansk, Nürnberg, Brüsszel . 2002-ben kiállításaink az alábbiak voltak: Genf , Szabadka ,  Waterbury, USA ,  Hong Kong, virtuális,  Nürnberg , Brüsszel .

A honlapról fogadott érdeklődésekről nincs közvetlen statisztikánk. Azokat az érdekeltek fogadják, jelentőségteljes kapcsolatok felvételéről számoltak be eddig.

A MAFE a honlapján nyitott egy Internet Találmányi Boltot. A kínálatból, amely jelenleg találmány alapján gyártott játékokból és egyéb használati tárgyakból áll (19 árucikk) rendelni lehet. Az árut a posta szállítja, és a postásnak kell fizetni érte. Egy év után a forgalom már mérsékelt (havi 10-20 vásárlás), és állandó növekedést mutat.

A honlapunk népszerűségét állandóan fokozzuk. Mostanában indult a magyar televízió 1-es csatornáján esténként egy technikai érdekességeket bemutató napi műsor a „Navigátor”. Azt minden alkalommal egy rejtvény zárja. A honlapunkról megmutatnak egy találmányt ábrázoló képet. Három válasz közül kell kiválasztani a helyeset, hogy mit ábrázol a kép. A nyertes vacsorameghívást kap, honlapunk népszerűsége pedig növekszik. Két év alatt a magyar változatát a honlapunknak több mint 16 000 esetben látogatták meg. Az angol változatnak 5 100 látogatója volt.

Az érdeklődés további növelésére egyik feltalálótársunk festményeiből virtuális tárlatot nyitunk.

 

Módszerünk sikere

A fent ismertetett módszerrel elértük, hogy a találmányok sikeres megvalósulásának aránya nálunk 10-20 százalék körüli, míg a nagyvilágban ez az arány átlagban 1-5%-os. Az állami ráfordítás nálunk (évi 5-10 millió Ft.) a más országokhoz képest az ottani hasonló célra nyújtandó állami támogatásnak (Finnország 4000 millió Ft, Románia 200 millió Ft stb.) töredéke csupán.

Magyarországon tehát az elmúlt évtized alatt a MAFE tagjai által feltalált több mint 1500 találmányból, az Egyesület marketing tevékenységének segítségével közel 300 sikeresen megvalósult.

 

VISSZA