a_mafe_n.gif (8853 bytes)

2003. ÉVI KÖZGYŰLÉS 

Az Elnökség beszámolója és a 2004. évi munkaterv

BESZÁMOLÓ

 Társadalmi-gazdasági háttér

Jelen kormányzat célul tűzte ki a kutatás-fejlesztés, az innováció állami támogatási rendszerének átszervezését. Az elmúlt év végén elindították ezt a munkát. Ennek hatására a találmányi marketing tevékenységünket támogató állami szervek (Gazdasági Minisztérium, Oktatási Minisztérium Fejlesztési Helyettes Államtitkárság, ITDH) jelezték számunkra, hogy a jövőben a felállítandó innovációs hivatal lesz illetékes bennünket segíteni.

Úgy ítéltük meg, hogy folyamatos feladataink elvégzésénél az átszervezés anyagi gondokat fog okozni. Ezért amikor vezetőségünk képviselői január
28-án látogatást tettek a Miniszterelnöknél, segítségét kérték. Beszámoltak eddigi sikereinkről, ismertették terveinket, és annak végrehajtására11 millió forint állami támogatást kértek. A Miniszterelnök úr elismerőleg nyilatkozott sikereinkről, támogatandónak ítélte terveinket és megígérte, hogy a Miniszterelnöki Hivatal biztosítani fogja a szükséges támogatást.

Az első félévben a MEH egy megállapodás keretében utólag kifizette a Genfi Találmányi Szalonon történt szereplésünk kiállítói helydíj számláját
(2,8 millió Ft.). Ezt követően a további marketing tevékenységünket kénytelenek voltunk teljesen saját forrásainkból és jelentős kölcsönökből finanszírozni, mivel eddig szóbeli biztatáson, elismeréseken kívül további támogatást nem kaptunk. Minden anyagi forrásunkat feléltük, és eladósodtunk.

A Magyar Szabadalmi Hivatal a belföldi alkotóerő növelését célzó, érdekvédelmi, tájékoztató és a szellemi tulajdon jogbiztonságát fokozó tevékenységünket 2 millió forint támogatással segítette.

A média itthon és külföldön élénk figyelemmel kísérte tevékenységünket.

 

Az elvégzett munkánk

 

Mozgósítás az EU csatlakozással kapcsolatban
 • Felhívást adtunk ki a sikeres EU tagság előmozdítására január 28-án
 • Megkezdtük a GENIUS-EUROPA nemzetközi kiállítás és egy európai feltaláló összefogás megszervezését
 • „Értékeinkkel Európába” címmel kiállítást, és szemináriumot rendeztünk Fülöpszálláson (2003. június 7-8.).

 

Tájékoztató, tanácsadó tevékenység
 • Honlapunkon (www.inventor.hu) naprakész tájékoztatást adtunk (általános, a feltalálást, innovációt érintő ügyek, találmányi ajánlatok)
 • Elkészítettük és az érdeklődők rendelkezésére bocsátottuk honlapunk cd lemez változatát
 • Kiadtunk a PATENT 18. és 19. számát.
 • Megszerveztük és elindítottuk a „Feltaláló Szabadegyetem” elnevezésű továbbképzést feltalálók és innovátorok számára
 • Tanácsért több mint ötszázan fordultak hozzánk.

 

Találmányi marketing

Összegyűjtöttük a hasznosításra alkalmas találmányokat. Segítettünk azok bemutatásra való felkészítésében. Megszerveztük és lebonyolítottuk az újdonságok külföldi bemutatását. Segítettük az üzleti partnerekkel a kapcsolatok kialakítását.

Külföldi kollektív szereplések magyar találmányokkal:

·         Genfi Találmányi Szalon, 2003. április 9-13.; 18 találmány (támogatás MEH, 2,8 millió forint)

·         2. Innovációs Fesztivál, Vieux Boucau (Franciaország) 2003. július 24-28.; 16 találmány (saját forrás)

·         10. GALÁCTICA találmányi kiállítás, Vilanova i la Geltrú (Spanyolország) 2003. szeptember 4-7.; 15 találmány (saját forrás)

·         5. INNOWACJE találmányi kiállítás, Gdansk (Lengyelország) 2003. október 8-10.; 13 találmány (saját forrás)

·         IENA – Nürnberg, 2003. október 30 – november 2.; 18 találmány (1,7 millió forint kölcsön a DANUBIA Szabadalmi és Védjegyirodától)

·         BRUSSELS – EUREKA, 2003. november 11-16.; 18 találmány (2 millió forint kölcsön, Vedres András és nejétől)

Fenti kiállításokon összesen 85 díjat szereztünk.

 

Egyéb tevékenység

·         Meghívottként részt vettünk Szófiában a Bolgár Szabadalmi Hivatal jubileumi ünnepségén és konferenciáján, valamint a lengyel testvérszervezet (SPWiR) kongresszusán.

·         Vedres András főtitkár részt vett az IFIA VB soros ülésén (Genf, 2003. április 11.)

 

Munkánk eredménye

A feltalálók aktivitása, áldozatvállalása és MAFE tevékenységének köszönhetően több találmány hasznosult ebben az évben, mint a múltban bármikor.

A feltalálás és az innováció nemzetközi fórumain a MAFE töretlenül az egyik legaktívabb és legsikeresebb szervezet a világon.

 

Munkaterv a 2004. évre

 Találmányi marketing

 

 • Hasznosítandó találmányok összegyűjtése, felkészítésük a marketinghez.

 • GENIUS-EUROPE megszervezése, kivitelezése

 • Szereplés külföldi kiállításokon

A MAFE tagjai számára kollektív bemutatóval az alábbi kiállításokon tervezzük a részvételt 10-20 témával:

 

 • IV. Innovációs Szalon, Moszkva (február 25-28.)

 • Találmányi Szalon, Genf (március 31 - április 4.)

 • Inventica, Jassy (június 9-13.)

 • ARCA, Zágráb (szeptember 14-19.)

 • IENA (Nürnberg, október vége.)

 • EUREKA (Brüsszel, november eleje.)

 • SIIF, Szöul (december 10-14.)

 

Az Egyesület biztosít találmányonként: 2 nm berendezett kiállítási terület, nevezés, szállítás, poszter készítés, a bemutató üzemeltetése, információs szolgálat ellátása. A kiállító részéről a hozzájárulás: 30 000 Ft. +ÁFA

 

Virtuális bemutatók készítése találmányok számára itt e honlapon

 

Információs tevékenység

 

Honlap állandó frissítése

PATENT hírlevél 20-21. számának kiadása

„FELTALÁLÓ FELTÁLALÓ” CD lemez biztosítása

Információs szolgálat szervezése; Feladatközvetítő tevékenység megszervezése és elindítása

Tanácsadó szolgálat ellátása

 

Érdekvédelmi tevékenység

Nemzetközi téren

IFIA reformja, Alapszabály módosítás

Kétoldalú együttműködési háló továbbalakítása a jelentős feltaláló-szervezetekkel

European Inventors’Convention megszervezése

 

Belföldön

Permegelőző tevékenység

Bitorlók elleni harc