2003. 05. 17.

A lengyel testvérszervezet (SPWiR) kongresszusa

Czestohowában rendezte meg a Lengyel Feltalálók és Újítók Egyesülete (SPWiR) május 15-17. között  a 4. Nemzeti Kongresszusát, amelyre meghívták a MAFE főtitkárát. A résztvevők és a vendégek az esemény megnyitása előtt Czestohowában a híres "Fekete Madonna" kegykép kápolnájában szentmisén vettek részt az egyesületi zászlóval.

A zászlóvivők a sekrestyében

A kongresszuson megjelent Marek Bartosik úr, miniszter és a Lengyel Szabadalmi Hivatal elnöknője. Megválasztották az új vezetőséget, amelynek mandátuma 2007-ig szól. Elnök ismét Dr. Wladislav Kóleczkó lett, Dr. Jerzy Polaczek, a volt főtitkárt első alelnöknek választották meg. Ő látja el jelenleg a főtitkári tisztet is, amelynek betöltéséről később intézkednek. Új tagok a vezetőségben: J. Zielinski (második alelnök) és A. Rylski (harmadik alelenök). 

A kongresszus helyszíne

A Kongresszuson felszólalt Vedres András főtitkár. Hangsúlyozta a két szervezet együttműködésének fontosságát az EU csatlakozás időszakában. Átadta a 2003. évi "Pro Inventore" díjat Wladislav Kóleczko elnöknek a lengyel-magyar feltaláló együttműködés elmélyítéséért, és a magyar találmányoknak a lengyel piacon történő népszerűsítéséért.

2003. évi "Pro Inventore" díjas: Wladislav Kóleczko